Културни дружества

Чуждестранно-германските културни дружества са асоциации и институции извън границите на Германия, които следват мисията за културен обмен с Германия. Те получават годишно финансиране по проекти от Гьоте-институт и предлагат преди всичко езикови курсове и културни програми.

У нас съществуват две българо-германски културни дружества: Международно дружество "Елиас Канети" в Русе - с фокус в областта на литературата и нейното разпространяване и Сдружение "Изкуство днес" в Пловдив, чиято дейност е насочена преди всичко в сферата на съвременното изкуство.

Международно дружество "Елиас Канети"
площад Свобода 4, п.к. 499
7000 Русе, България
Тел./Fax: (00359) (0) 82828699 
eliascanetti@eliascanetti.orgСдружение "Изкуство Днес"
ул."Копривките" 6
4000 Пловдив, България
Тел. +359 888 529224
office@arttoday.org