Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2 Снимка: Getty Images/Comstock Images

Ти имаш желание …

  • да положиш изпит по немски език за деца и младежи между 12 и 16 години
  • да покажеш, че притежаваш основни знания и умения на немски език
  • да удостовериш, че успешно се справяш на ниво  А2
  • да получиш официален и международно признат сертификат

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch е изпит по немски език за деца и младежи на възраст от 12 до 16 години. Той удостоверява основни езикови знания и умения и съответства на второ ниво (А2) от шестстепенната скала на Общоевропейската референтна езикова рамка (ОЕЕР).

Полагайки успешно изпита, ти показваш, че можеш …

  • можеш да разбираш и използваш фрази и често използвани изрази в ситуации от ежедневието
  • можеш да общуваш успешно в елементарни, обичайни за ежедневието ситуации, в които се обменя информация по познати и често обсъждани теми
  • с помощта на основни езикови средства можеш да предоставяш информация за произхода и образованието си, да правиш описания във връзка с близкото ти обкръжение и непосредствените ти потребности

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) Посочената изгодна цена важи, ако сте посещавали курс по немски при Гьоте-институт през последните шест месеца. Шестте месеца се отнасят до периода от завършването на езиковия курс и датата на изпит. В този случай цената се променя автоматично по време на извършване на плащането. Ако това не се случи, моля свържете се с Бюро информация Курсове и изпити.

Подготовка

Материали за подготовка

Тук ще намериш примерни комплекти по формата на изпита онлайн, както и открити и интерактивни упражнения.

Допълнителна информация

Предпоставки, съдържание и формат на изпита както и друга информация за Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch може да получите тук: