Бърз достъп:

Отиди директно в съдържанието (Alt 1) Отиди директно в навигация на първо ниво (Alt 2)
Berufsstart Deutschlehrer*inИлюстрация: © Райчо Станев

Старт в професията учител по немски език

„Старт в професията учител по немски език“ е проект на Гьоте-институт България и Румъния за специализирана квалификация и консултиране на навлизащи в професията в българските и румънските училища.


За проекта

Във фокуса на проекта „Старт в професията учител по немски език“ са младите учители по немски, които завършват висшето си образование или идват от други специалности и отскоро преподават немски в училище. Особено през първите две години те са изправени пред особени предизвикателства: големи класове с нетърпеливи или уморени ученици, използването на комплексни медийни технологии, разговори с взискателни родители и чести замествания от колеги заради недостиг на учители – всичко това са феномени, за които младите специалисти не са достатъчно подготвени по време на педагогическото си образование в университета.
 
Ето защо Гьоте-институт в България и Румъния подкрепя младите учители по немски да развият професионалните си преподавателски умения и ги насърчава да придобият самоувереност в училище. В продължение на една година те ще получат от Гьоте-институт допълнително обучение в различни модули, като след това ментор ще ги консултира в рамките на „мини-учителска практика“. Менторите също ще се подготвят за специалната си роля в проекта чрез различни тренинги.

През декември ще се състои заключителна конференция, на която ще се обменя и дискутира опит с лица, отговорни за вземането на решения относно училищната политика, и с дейци в сферата на образованието с цел изработването на препоръки за бъдещи действия.
 

Нашият Опит дотук

Изхождайки от потребността за реформи в образователните политики, Гьоте-институт България съвместно с местни партньори от 2018 г. насам разработва пакет от инициативи, които устойчиво да повишат качеството на училищното обучение по немски език и да представят в по-добра светлина за обучаващите се студенти атрактивността на професията учител по немски език.

Искахме да обобщим натрупания опит от проектите „Да преподаваш е яко“ („Lehren ist cool“) и „Старт в професията учител по немски език“ (Berufsstart Deutschlehrer*in“), да дадем думата на студенти, начинаещи учители, директори на училища и партньори от университетите и да оповестим препоръки за устойчива професионална и личностна подкрепа на начинаещите учители в българското училище. Затова създадохме публикация, обобщаваща натрупания досега опит, която можете да свалите оттук. Желаем Ви приятно четене!


Теми на допълнителната квалификация на навлизащи в професията

 • Онлайн курс: Базисен модул Дигитални технологии (Основи на дигиталната работа, BYOD)
 • Онлайн курс: Уча се да преподавам немски, Модул 4 (задачи, упражнения, взаимодействие)
 • Онлайн курс: Уча се да преподавам немски, Модул 10 (Как тийнейджърите учат немски?)
 • Присъствен семинар: Уча се да преподавам немски, Модули 1 и 6 (Компетенция за преподаване, организиране и планиране на часовете по немски)
 • Поредица от уебинари: Комуникация в училище, Classroom Management, родителски срещи, странознание


Коучинг за ментори

 • Поредица от уебинари: Ролята на ментора в обучителния процес (отговорност, комуникативна компетенция, социални компетенции), лектор: Бербел Радемахер
 • Онлайн курс: Уча се да преподавам немски, Модул 6 (Насоки за курикулума и планиране на часовете)
 • Онлайн курс: Уча се да преподавам немски, Модул 4 (задачи, упражнения, взаимодействие)
 • Присъствен семинар: Компетенции за водене на разговор: обсъждане на часа преди и след провеждане, лектор: Анегрет Шмидйел

Да преподаваш немски не е трудно.

В това се убедиха от първо лице участниците в проекта. Те бяха помолени да вложат вдъхновението си от професията в една-единствена дума. Защото знаем, че така типичните за немския език дълги думи само на пръв поглед изглеждат сложни – също като преподаването по немски. Представяме ви резултатите от нашия общ лингвистичен експеримент. Кампанията ще откриете и на нашата Фейсбук страница.

 • Желанието да даваш кураж © Гьоте-институт България
  "Желанието да даваш кураж"/ Лилия Лечева
 • Магията на часа по немски език © Гьоте-институт България
  "Магията на часа по немски език" / Росица Стефанова
 • Уверено чувство за удовлетвореност © Гьоте-институт България
  "Уверено чувство за удовлетвореност" / Нигар Наим
 • Насърчаване израстването на начинаещите учители по немски език © Гьоте-институт България
  "Насърчаване израстването на начинаещите учители по немски език" / Георги Генов
 • атмосфера на учене © Гьоте-институт България
  "Атмосфера на учене" / Нина Неделчева
 • Радост от признателността © Гьоте-институт България
  "Радост от признателността" / Ели Гинева
 • чувство на увереност в професионалния старт © Гьоте-институт България
  "Чувство на увереност в професионалния старт" / Ели Гинева
 • Учителка за прегръщане © Гьоте-институт България
  "Учителка за прегръщане" / Полина Трифонова
 • Преживяване на успеха от ученето © Гьоте-институт България
  "Преживяване на успеха от ученето" / Полина Трифонова
 • Да преподаваш немски не е трудно. © Гьоте-институт България

 


Участници за проекта

Даниела Райкова © личен архив

учителка / Пловдив
Даниела Райкова

Преди всичко беше голямо предизвикателство да взема участие в проект като „Старт в професията учител по немски език“ и да завърша успешно обучението по време на пандемия. Моят ментор и аз избрахме варианта за онлайн срещи. Лично за мен това обучение беше много полезно за бъдещото ми развитие като учител по немски език. Вече намирам предизвикателството на дигиталните уроци за предимство.

Георги Генов © личен архив

учител / Сливен
Георги Генов

Намирам проекта „Старт в професията учител по немски език“ за много полезен, интересен и ориентиран към практиката. Благодарение на проекта усъвършенствах своите умения и способности като учител и също така развих много нови компетенции, които ще използвам в практиката си в бъдеще. Обменът с тренерите на Гьоте-институт и всички колеги също беше много ценен. Според мен тази инициатива трябва да бъде доразвита и продължена.

Росица Стефанова © личен архив

Учителка / Силистра
Росица Стефанова

Проектът укрепи увереността ми в собствените ми сили. Вече мога да управлявам случващото се в клас много лесно, без напрежение и по такъв начин, че всички да се забавляват. Сега мога да използвам социалните форми по-умело и по-подходящо. Вече мога да определя по-точно целите на учебните часове и да ги следвам стъпка по стъпка, като разполагам с различни форми на работа. Получих и много добри идеи, предложения и примери за дигитализация на преподаването, които намирам за много полезни и използвам с удоволствие.

Портретна снимка на Ели Гинева © личен архив

Учителка / Пловдив
Ели Гинева

Както винаги, харесах начина, по който Гьоте-институт организира семинари. Винаги е страхотно приключение да участваш. Учи се без стрес, с мотивация и с добра подкрепа.

Нина Неделчева © личен архив

Ментор / Сливен
Нина Неделчева

В проекта „Старт в професията учител по немски език“ придобих нови методико-дидактически умения и натрупах ценен опит. За мен беше голямо удоволствие да бъда ментор на млад колега и да го подкрепям в преподаването му.

Портретна снимка на Полина Трифонова © личен архив

Ментор / София
Полина Трифонова

Проектът „Старт в професията учител по немски език“ има положителна връзка с професионалното ми развитие. Самочувствието ми се повиши, защото колегите ми винаги са услужливи, търпеливи и позитивни.

Снимка на Катя Ваташка © личен архив

Ментор / София
Катя Ваташка

Проектът свързва опитни и млади учители и насърчава обмена на идеи, знания и опит. Предаваните умения са ориентирани към практиката и могат да бъдат приложени директно. Тази програма не е само за обмена на фактическа информация, но и за важни междуличностни качества като съпричастност и грижа, които гарантират успешно сътрудничество. Вълнувам се от шанса да участвам в този проект и да бъда вдъхновена от колегите си.

Несрин Салиф © личен архив

Учител / Кърджали
Несрин Салиф

Да бъда учителка в 21-ви век за мен е предизвикателство и изпитание. Учителската професия е една от най-трудните и изисква голяма издръжливост. Ако можете да се справите с предизвикателството да мотивирате учениците си, можете да се справите с всичко. В рамките на проекта подобрих методико-дидактичните и дигиталните си познания и се запознах с различни форми на работа. Всичко това повлия на организирането на уроците ми. Сега учебните часове са по-интересни и ефективни за учениците ми.

Нигар Наим © личен архив

Ментор / Кърджали
Нигяр Наим

Участието в този проект ме докосна по много начини. Най-хубавото беше, че се почувствах пренесена назад във времето и си спомних първите години като учител. Това улесни комуникацията между обучаващите се и менторите. По време на курсовете освежих и разширих както методически-дидактическите си познания, така и контактите си. Това предизвикателство ще има положително въздействие върху моето преподаване и моите ученици определено ще имат полза от него.

Портретна снимка на Мария Тасева © личен архив

Учителка / Перник
Мария Тасева

Дълго време съм работила в медиите и в реклмания бизнес, след което реших да стана учител по немски. Така че всъщност идвам от друга сфера. В проекта получих много нови импулси как да прилагам в часовете интерактивни задачи, разнообразни социални форми и медии, за да се повиши мотивацията на учениците, която за мен като учител е изключително важна. Между участниците се изгради една неформална мрежа, от която още дълго време ще можем да се възползваме.

Портретна снимка на Мария Търникова © личен архив

Учителка / Пловдив
Мария Турникова

Преподавам немски от близо две години и в началото бях много срамежлива и несигурна. Имах нужда някой да ми подаде ръка, която да ме подкрепя и да ми дава увереност. Получих много идеи за иновативно учене, а обменът с колегите беше безценен. Наистина имах прекрасен старт в професията и препоръчвам на всеки новодошъл да участва в такъв проект.


Уъркшоп в рамките на проекта (Sofia Lab, 17.10.2020)

 • Участници в уъркшоп © Лина Кривошиева
 • Участници в семинар © Лина Кривошиева
 • Участници в уъркшоп © Лина Кривошиева
 • Участници в уъркшоп © Лина Кривошиева
 • Участници в уъркшоп © Лина Кривошиева
 • Участничка в уъркшоп © Лина Кривошиева
 • Участничка в уъркшоп © Лина Кривошиева
 • Участник в уъркшоп © Лина Кривошиева
 • Участници в уъркшоп © Лина Кривошиева
 • Участници в уъркшоп © Лина Кривошиева

Десет причини да станеш учител по немски

 • Престиж Снимка: © Getty Images
  Престиж
  Като учител по немски език ти можеш да имаш професия, която е важна и ценена.
 • Личностно развитие Снимка: © Getty Images
  Личностно развитие
  Да откриваш всеки ден нещо ново и да се развиваш професионално.
 • Германия отблизо Снимка: © Panthermedia / Йенс Иклер
  Германия отблизо
  Да се запознаеш отблизо с Германия и другите немскоговорящи страни.
 • Допълнителна квалификация Снимка: © Илиян Ружин
  Квалификация
  Да участваш в квалификационните програми на Гьоте-институт в България и Германия.
 • Учителска колегия Снимка: © Илиян Ружин
  Екип
  Да се запознаеш с прекрасни колеги и да работиш заедно с тях.
 • Креативност Снимка: © Getty Images
  Креативност
  Да си креативен и да преподаваш с модерни методи.
 • Медии Снимка: © Getty Images
  Медии
  Да използваш съвременни медии в обучението по немски език.
 • Свързаност Снимка: © Getty Images
  Свързаност
  Да работиш по проекти и да свързваш млади хора.
 • Мотивация Снимка: © Getty Images
  Мотивация
  Да мотивираш млади хора и да им помагаш да напредват.
 • Бъдеще Снимка: © Getty Images
  Бъдеще
  Да работиш за бъдещето.

Защо е яко да си учител по немски език?

„Да преподаваш е яко!“ - със Слава Георгиева © Да преподаваш е яко

Да преподаваш е яко!
„Да преподаваш е яко!“ — Един ден със Слава Георгиева

Учителката по немски език Слава Георгиева ни разказва за своето ежедневие в училището към Фондация „Фридрих Шилер“ в София.


От университета в класната стая

Препоръки за университетската подготовка на учители по немски език в България Снимка: © Бернхард Лудевиг

Препоръки за университетската подготовка на учители

От университета в класната стая – препоръки за университетската подготовка на учители по немски език в България в рамките на Конференцията за университетско образование на Гьоте-институт България, провела се между 5-ти и 6-ти декември 2018 г.


Услуги за учители по немски език

Grünes Diplom Снимка: © Бернхард Лудевиг

Grünes Diplom

Гьоте-институт предлага на новопостъпващи и преподаватели с малък опит стандартизирана, модулна квалификация без откъсване от работа за преподаване на немски като чужд език на възрастни.

Допълнителна квалификация Снимка: © Илиян Ружин

Допълнителна квалификация

Независимо дали става дума за странознание, методика и дидактика или разширяване на езиковата компетентност, Гьоте-институт предоставя на преподавателите по немски език широк спектър от предложения за допълнителна квалификация.

Материали за учители по немски език в България Снимка: © Гьоте-институт/Лоредана ла Рока

Материали за часовете по немски език

Виртуалната стая за материали дава на учителите по немски език в България достъп до много методически и дидактически материали, които могат да използват в часовете си. В същото време тя служи като форум и платформа за обмен на учителите по немски език в България.

Клавиатура, бележник и очила © Colourbox

Уебинари за учители по немски 26.06.2020

Гьоте-институтите в България и Гърция съвместно предлагат през 2020 г. поредица от уебинари за учители по немски език по теми за преподаването на немски като чужд език.


Партньор

  МОН лого