Допълнителна квалификация в Германия

Допълнителна кавалификация в Германия Снимка: Goethe-Institute in Deutschland

Гьоте-институт България предлага квалификационни курсове в Германия за 2020 г. за български учители по немски език. Изборът на подходящата квалификация зависи от необходимостта от квалификация, езиковите, професионалните и техническите предпоставки и целевата група. Подробна информация за курсовете ще намерите тук.

Моля, имайте предвид само курсовете за учители по немски като чужд език (DaF).

Ние предлагаме следните квалификационни курсове: странознание , методика/дидактика, дидактика за обучение с медии и квалификация на обучители (L, MD, M, F), както и езикови курсове за учители (Sprachkurse Deutsch für Lehrkräfte). При попълването на формуляра моля да обърнете внимание на съответните полета за избор на езиковите курсове за учители и другите квалификационни курсове. Моля, посочете три различни езикови курса за учители или три от другите квалификационни курса. При избора вземете под внимание целевата група и необходимото езиково ниво. Разпределението на курсовете не зависи от последователността на подредбата.
 
Моля, обърнете внимание, че
 • стипендии за L1-курсове не се дават.
 • стипендии за F-курсове се дават само след предварителна консултация с Гьоте-институт България.
За стипендии можете да кандидатствате, ако:
 • сте учител по немски език като чужд език или преподавате общообразователен предмет на немски език.
 • през следващите години ще работите като учител или ще се занимавате с обучение на учители.
 • сте готови  да предадете наученото на колегите си.
 • разполагате с необходимите познания по немски език за избрания от Вас курс.
 • имате готовност да участвате в целия семинар, включително и в културната програма.
 • можете да участвате във всяка една от квалификациите, за които кандидатствате.
 • сте информирани и съгласни с това, че избраните от Вас курсове не се приоритизират.
 • имате солидни компютърни и интернет умения и достъп до редовна и бърза интернет връзка.
 • имате готовност да се включите в онлайн-фазите там, където са посочени.

Кандидатстване

Моля, спазвайте следния ред при кандидатстването:
 1. Запаметете формуляра за кандидатстване на Вашия компютър. За обработката на формуляра е необходима актуална версия на Adobe Acrobat Reader.
 2. Отворете го на Вашия компютър и го попълнете изцяло. Посочете имената си (собствено и фамилно име, без бащино име), както са дадени в паспорта или личната карта. Тъй като кандидатурите се обработват електронно, не се приемат непълно или грешно подадени формуляри.
 3. След като попълните формуляра го запаметете още веднъж на компютъра по следния модел: Land_Familienname_Vorname.pdf (напр. Bulgarien_Petrova_Maria)
 4. Изпратете формуляра до 15.11.2019 г. на адрес:  stipendien@sofia.goethe.org. Ще получите потвърждение, че формулярът е получен.
Необходима Ви е и служебна бележка от училището, с която ръководството удостоверява, че е съгласно с отсъствието Ви по време на курса, дори да е по време на ваканция. Примерен образец ще намерите по-долу. 

Служебна бележка
Моля да кандидатствате с този формуляр само ако квалификацията е финансирана частично или изцяло от европейската програма Еразъм+.

Повече информация ще намерите тук.
Участниците сами заплащат таксата за семинара, престоя и пътните си разноски. Записването става онлайн.

Повече информация ще получите на: bildung-sofia@goethe.de