Бърз достъп:

Отиди директно в съдържанието (Alt 1) Отиди директно в навигация на първо ниво (Alt 2)

Допълнителна квалификация в Германия

Допълнителна кавалификация в Германия Снимка: Goethe-Institute in Deutschland

СТИПЕНДИИ 2024 ЗА БЪЛГАРСКИ УЧИТЕЛИ ПО НЕМСКИ ЕЗИК

Гьоте-институт България предлага 2024 г. квалификационни курсове в Германия за български учители по немски език. Изборът на подходящата квалификация зависи от необходимостта от квалификация, езиковите, професионалните и техническите предпоставки и целевата група. Подробна информация за курсовете ще намерите тук.
 

Ние предлагаме квалификационни курсове по  странознание , методика/дидактика, дидактика за обучение с медии и квалификация на обучители (L, MD, M, F), както и езикови курсове за учители (Sprachkurse Deutsch für Lehrkräfte). При попълването на формуляра моля да обърнете внимание на съответните полета за избор на езиковите курсове за учители и другите квалификационни курсове. Моля посочете три различни  езикови курса за учители или  други квалификационни курса.  При избора вземете под внимание необходимото езиково ниво и целевата група на курса. Разпределението на курсовете не зависи от последователността на подредбата.

Моля обърнете внимание, че:
 • L1-курсовете са едноседмични и нямат онлайн-фаза, L2-, MD2-, M2 Blended Learning-курсовете (BL) са двуседмични присъствени курсове с две онлайн-фази, а езиковите курсове за учители са двуседмични присъствени курсове без онлайн-фази.
 • Стипендии за F-курсове се дават само след предварителна консултация с Гьоте-институт България.
За стипендия на Гьоте-институт можете да кандидатствате, ако:
 • сте учител по немски език като чужд език или преподавате общообразователен предмет на немски език;
 • през следващите години ще работите като учител или ще се занимавате с обучение на учители;
 • сте готови  да предадете наученото на колегите си;
 • разполагате с необходимите познания по немски език за избрания от Вас курс;
 • имате готовност да участвате в целия семинар включително и в културната програма;
 • можете да участвате във всяка една от квалификациите, за които кандидатствате;
 • сте информирани и съгласни с това, че избраните от Вас курсове не се приоритизират;
 • имате солидни компютърни и интернет умения и достъп до редовна и бърза интернет-връзка;
 • имате готовност да се включите в онлайн-фазите там, където са посочени. 
Кандидатстване

Моля спазвайте следния ред при кандидатстването:
 1. Преди да попълните формуляра  за кандидатстване, го запаметете на Вашия компютър. След това отворете отново запаметената версия. За обработката на формуляра е необходима актуална версия на Adobe Acrobat Reader.
 2. Попълнете изцяло отворения формуляр. Посочете имената си (име и презиме без бащиното), както са дадени в паспорта или личната карта. Тъй като кандидатурите се обработват електронно, не се приемат непълно или грешно подадени формуляри.
 3. След като попълните формуляра, го запаметете още веднъж на компютъра по следния модел: Land_Familienname_Vorname.pdf (напр. Bulgarien_Petrova_Maria)
 4. Изпратете формуляра до 15 октомври 2023 г. на адрес: stipendien-sofia@goethe.de. Ще получите потвърждение за получаване.
Формуляр за кандидатстване

Необходима Ви е и служебна бележка от училището, с която ръководството удостоверява, че е съгласно с отсъствието Ви по време на курса, дори да е по време на ваканция.
 
Служебна бележка

 

Контакт

Габриела Радойнова © Райна Тенева Габриела Радойнов
Педагогическо сътрудничество
gabriela.radojnov@goethe.de
Goethe-Institut
Customer management
fortbildung-deutschland@goethe.de