Читални

Гьоте-институт България, отдел Информация и библиотека, ръководи заедно с нашите партньори, регионалните библиотеки в Пловдив, Русе и Варна, три немски читални.

В Немските читални можете да намерите обхватен медиен фонд представящ немската култура и общество.

Народна библиотека "Иван Вазов"
Градска библиотека "Иван Вазов"
ул. Авксентий Велешки 17
4000 Пловдив
тел. +359 32 654926
dls@libplovdiv.com
www.libplovdiv.com

Директор на библиотеката: г-н Димитър Минев
Завеждащ читалнята: г-жа Айтен Халилова
Година на откриване: 1998

Немска читалня Русе
Регионална библиотека "Любен Каравелов"
ул. Княз Дондуков-Корсаков №1
7000 Русе
тел. +359 82 820134
dls@libruse.bg
www.libruse.bg/

Директор на библиотеката: г-жа Теодора Евтимова
Завеждащ читалнята: г-жа Теодора Стоянова
Година на откриване: 1996

Немска читалня Варна
Регионална библиотека "Пенчо Славейков"
ул. Сливница 34
9000 Варна
тел. +359 52 658452
dtlsaal@libvar.bg
www.libvar.bg

Директор: г-жа Емилия Станева-Милкова
Завеждащ читалнята: г-жа Бойка Тодорова
Година на откроване: 1993

следвайте ни