Центрове за изпити

Изпити на Гьоте-институт извън гр. София

За кандидати от гр. Бургас и околността Гьоте-институт провежда изпити за сертиикатите А1 до С1 и в
ГПАЕ „Гео Милев”, гр. Бургас.

Адрес:
ГПАЕ „Гео Милев“
к-с „Зорница“ п.к. 2
Бургас, България

За информация моля се обръщайте към
г-жа Яна Николова
Тел. 0887649097

Варна

Езиков център Варна
жк. Чайка, бл.191
9005 Варна

Тел. +359 52 71 04 93
Fax +359 52 71 04 94
office@ecvarna.com
www.ecvarna.com