Музейни програми за хора от третата възраст

Музеят - място за среща © Гьоте-институт България

Ср, 01.12.2021 -
Чт, 02.12.2021

12:00 часа

Гьоте-институт България, Голяма зала

Уъркшоп

Уъркшопът ще се проведе присъствено
Всички събития са на български език или с предоставен превод на български.

 

Предизвикателства и възможности за междупоколенчески обмен

Старостта традиционно е време за промени и оттегляне от активния работен живот, за заслужен отдих, семейство и спокойствие. На немски думата за пенсиониране е „Ruhestand” или буквално преведено „състояние на спокойствие“. В страна като България, която има бързо застаряващото население, старостта често е социално и икономическо предизвикателство, характеризирано с живот под екзистенциални минимум, самота и социална изолация (дори и без да има пандемия).

Докато театърът и класическата музика се радват на значителен интерес от страна на българските пенсионери в големите градове, музеите остават сравнително непопулярно място за културни преживявания. Темата за привличането на нови аудитории в музея е изключително актуална в последните години, но рядко усилията са насочени към ангажирането на хора в пенсионна възраст. А всъщност те представляват една огромна група (към юни 2021 г. в България има близо 2 милиона пенсионери), която музеят може да разглежда като сравнително лесно достъпа чрез традиционни медии (вестници, радио) или през каналите на социални институции и организации (например пенсионерски клубове, читалища, Социален патронаж и др. публични стурктури).

Хората в третата възраст обаче не трябва да разглеждаме като пасивна публика/консуматор на културно съдържание. Ангажирането им например чрез споделяне на личен опит и спомени или доброволчество носи огромна добавена стойност – особено за една институция на миналото, каквито са музеите в голямата си част.

Семинарът има за цел да насочи вниманието към една от пренебрегваните групи в музейните програми (и в културния живот като цяло) – хората от трета възраст. Ще бъдат засегнати теми като нужди, интереси и очакания на възрастните хора, диференциация на публиките в третата възраст, устна история, творчески инициативи и възможни формати в музея. Преди всичко обаче семинарът цели да намери практически подходи към тази така многобройна и така разнолика потенциална публика в музеите. При това ние ще
мислим и говорим за хората в пенсионна възраст не като за едно далечно „те“, а като за нашето утрешно „ние“.

Освен достъпа на хората от третата възраст до музея и неговите програми семинарът ще търси начини за тяхното ангажиране и участие в музеите, а и как музеят може да се превърне в място за срещи на поколенията . И как музейната сбирка или изкуството може да се превърнат в повод за диалог между млади и стари, между деца, родители, баби и дядовци. При това разговор, който се основава на равнопоставеност и взаимно обогатяване.
 

ПРОГРАМА

Сряда, 1 декември

12:00-12:10 - Откриване
12:10-12:30 - Въведение в темата. Тодор Петев и Стефка Цанева
12:30-13:30 – Специфики и нужди на хората от третата възраст и очаквания от културния живот. Дискусия със Зоя Паприкова (Пенсионерски клуб „Сребърна есен“), Мария Петкова, (фондация „Лале“), Зорница Йончева (в-к „Трета възраст"), представител на Дом за стари хора „Дълголетие“.
13:30-13:45 – Кафе пауза
13:45-15:15 - Музейната публика в третата възраст в Германия - Естер Гайек, презентация и дискусия
15:15-15:30 – Кафе пауза
15:30-16:15 - Презентация на Елена Радева (доброволец), дискусия
16:15-16:30 - Кафе пауза
16:30-17:45 - Уъркшоп сесия: Изготвяне на програма за специфична подгрупа от публиката в третата възраст. Задание – Естер Гайек; водещ на уъркшопа – Тодор Петев
17:45-18:00 – Обсъждане на резултатите от деня


Четвъртък, 2 декември

10:00-10:45 - Работа с хора от третата възраст в музея. Примери от България. Боряна Иванова, Мадлен Янева (Национален политехнически музей), Жени Дечева (изкуствовед) и Стефка Цанева (изкуствовед, Гьоте-институт).
10:45-11:15 – „Летопис ‘21” – проект за асистирано спомняне. Презентация на Неда Соколовска
11:15-12:30 – Практическо занятие с Янина Танева (Фабрика за идеи)
12:30-13:00 – Обяд
13:00-13:45 – Мястото на хората в третата възраст в социалното и културното пространство у нас и възможности за връзка с музеите - Мария Петкова, (фондация „Лале")
13:45-14:00 – Кафе пауза
14:00-15:15 – Уъркшоп сесия - Мария Петкова (фондация „Лале") и Тодор Петев
15:15-15:30 – Кафе пауза
15:30-16:30 – Дискусия — нови идеи и формати в работата на музеите с посетителите в третата възраст.
16:30-17:00 - Обобщаваща сесия за проекта „Музеят – място за среща“
 

Лектори и дискутанти

Д-р Естер Гайек е етноложка и преподавателка по Сравнителна културология в университета в Регенсбург. Дълги години е работила като кураторка на изложби на свободна практика. Занимава се с музейна медиация на хора в трета възраст. Ръководителка е на научната група „Поколението 60+ в музеите“ към Германския съюз на музейните педагози.

Зорница Йончева е журналистка във „Трета възраст“ – вестник първопроходец на пенсионерския печат у нас. Това е най-масовият вестник в България с над 240-хиляден тираж и национален абонаментен лидер. Сред темите представляващи интерес за аудиторията вестникът редовно публикува в сферата на историята, културата, литературата и изкуството.

Елена Радева има 20+ години разнообразен опит, от които 11 години в САЩ. Елена е преподавателка по бизнес и мениджмънт в Американския университет в България. Участва в няколко семейни фирми и в различни консултантски проекти. Работила е също за УниКредит Булбанк, University of Texas at Arlington, KPMG, University of Sheffield и Заедно в час. Има Докторска степен (ABD) по Мениджмънт с под-специалност по Организационна психология и Магистърска степен по Мениджмънт на човешките ресурси от University of Texas at Arlington, сертифицирана е като Старши професионалист по човешки ресурси (SPHR). Занимава се активно с доброволческа дейност към различни организации и подкрепя каузи, свързани с децата и младежите, културното наследство, природата и животните. Сътрудничи с фондация „Кредо бонум“ по инициативата „Форум дълголетие“.

Зоя Паприкова, основателка на пенсионерски клуб „Сребърна есен“, създаден след интензивни контакти със Съюза на учените, СБХ, СБП, Съюза на композиторите и този на филмовите дейци. Клубът включва 50-60 човека, като преди пандемията се предлага забележителна културна програма – гледане на видеофилми с природни забележителности, видеозаписи на опери и концерти с класическа музика, срещи с поети и писатели.

Тодор Петев е е един от създателите на Фондация ‚Моят музей“, чиято мисия е да подпомогне музеите и галериите в скъсяване на дистанцията с публиките и изграждане на пълнокръвни и смислени връзки с обществото.

Мадлен Янева отговаря за връзки с обществеността на Националния политехнически музей. Има многогодишен опит в работата на музеите с публиката, с множество изследвания и реализирани проекти.

Мария Петкова е директорка на фондация „Лале“ (осн. 2004 година). Работила е в Канцелария на Президента на Република България, Институтът на Световната банка във Вашингтон, Фондация „Отворено общество“. Тя е обучител по разллични социални програми. Рицар е на Ордена на Орание – Насау, присъден от НВ Кралицата на Нидерландия за особени заслуги в дейности, посветени на обществото, за окуражаване и подпомагане на другите.

Неда Соколовска е режисьорка и основателка на „Студио за документален театър Vox Populi“, което поставя началото на жанра вербатим в българския театър.

Янина Танева е основателка на Сдружение „Фабрика за идеи“, което обединява активни хора от страната и чужбина, които създават “активи” на свързване там, където те са дефицитни - между поколения, между дисциплини, между града и селото, между граждани и общински власти, между “център” и “периферия”. Програмата "Резиденция Баба" свързва потенциала на младежи от града със знанието на възрастни хора в обезлюдяващи се села в един иновативен социално-предприемачески модел за период от четири до шест седмици.

Назад