Servis pro knihovníky

Ročenka Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

V zájmu podpory odborného dialogu partnersky spolupracujeme s jinými knihovnami, knihovnickými svazy, vzdělávacími pracovišti a institucemi v tuzemsku i zahraničí.

V České republice organizujeme se Svazem knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) konference, studijní cesty nebo výměnné programy v oblasti informací.

Prezentace z online konference „Možnosti knihoven v oblasti celoživotního vzdělávání“

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) uspořádal 23. dubna 2021 online konferenci „Možnosti knihoven v oblasti celoživotního vzdělávání“. Na pozvání Goethe-Institutu přednesla Elisabeth Sträter, ředitelka Městské knihovny v Norimberském vzdělávacím kampusu, přednášku o Norimberské městské knihovně jako vzdělávacího partnera.

Všechny prezentace najdete zde.