Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

Goethe-Institut Deutschprüfungen Fit in Deutsch 1 Foto: Getty Images/Echo

Chtěl/a bys ...

  • složit zkoušku z němčiny, určenou pro děti a mládež ve věku mezi 10 a 16 lety;
  • prokázat zcela jednoduché znalosti němčiny;
  • prokázat svůj studijní úspěch na úrovni A1;
  • oficiální a mezinárodně uznávaný certifikát.

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 je zkouška z němčiny, určená pro děti a mládež ve věku od 10 do 16 let. Potvrzuje zcela jednoduché jazykové znalosti a odpovídá prvnímu stupni (A1) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).

Absolvováním této zkoušky prokazuješ, že ...

  • dokážeš klást jednoduché otázky a na jednoduché otázky také odpovídat, že umíš o něco poprosit a také reagovat na prosbu;
  • se umíš jednoduchými obraty a větami písemně vyjadřovat o sobě i ostatních;
  • dokážeš porozumět rozhovorům a textům, které pojednávají o důvěrně známých věcech.

V nastavení prohlížeče jsme deaktivovali JavaScript. Pro možnost zobrazení kurzů JavaScript aktivujte.

*) V případě platby za zkoušku a stornopoplatku podléhá plnění DPH 21 %

**) Zobrazená výhodnější cena platí, pokud jste u Goethe-Institutu již navštěvovali kurz němčiny, který proběhl v posledních šesti měsících. Šestiměsíční lhůta se vztahuje na časové období mezi ukončením jazykového kurzu a termínem zkoušky z němčiny. V takovém případě se cena změní automaticky během procesu rezervace. Pokud by se to nestalo, obraťte se na kancelář Vašeho jazykového kurzu.

Příprava

Cvičební materiály

Zde najdeš modelové věty k procvičování online s možností interaktivního zapojení.

Další informace

Předpoklady, náplň zkoušky a další informace k Goethe-Zertifikat A2 Fit in Deutsch se dozvíš zde: