Goethe-Zertifikat A2

Goethe-Institut Deutschprüfungen Start Deutsch 2 Foto: Getty Images/Daniel Laflor

Chtěl/a byste ...

  • prokázat jednoduché znalosti němčiny
  • prokázat svůj studijní úspěch na úrovni A2
  • oficiální a mezinárodně uznávaný certifikát

Goethe-Zertifikat A2 je zkouška z němčiny pro dospělé. Předpokládá základní jazykové znalosti a odpovídá druhému stupni (A2) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). 

Absolvováním této zkoušky prokazujete, že ...

  • rozumíte větám a často užívaným výrazům v každodenních situacích a umíte je použít.
  • se dorozumíte v jednoduchých, rutinních situacích, v nichž se jedná o výměnu informací o běžných a důvěrně známých tématech.
  • umíte jednoduchými prostředky popsat svůj původ a vzdělání, přímé okolí a věci související s bezprostředními potřebami.

V nastavení prohlížeče jsme deaktivovali JavaScript. Pro možnost zobrazení kurzů JavaScript aktivujte.

*) V případě platby za zkoušku a stornopoplatku podléhá plnění DPH 21 %

**) Zobrazená výhodnější cena platí, pokud jste u Goethe-Institutu již navštěvovali kurz němčiny, který proběhl v posledních šesti měsících. Šestiměsíční lhůta se vztahuje na časové období mezi ukončením jazykového kurzu a termínem zkoušky z němčiny. V takovém případě se cena změní automaticky během procesu rezervace. Pokud by se to nestalo, obraťte se na kancelář Vašeho jazykového kurzu.

Pokyny k vystavení faktury na firmu

Pokud potřebujete fakturu na firmu, informujte nás prosím před uhrazením faktury a zašlete nám fakturační údaje firmy vč. IČO a DIČ e-mailem. Po uhrazeni poplatku už není možné údaje na faktuře měnit.

Faktura musí obsahovat jméno účastníka zkoušky.

Příprava

Cvičební materiály

Zde najdete modelové věty k procvičování online s možností bezbariérového přístupu a interaktivního zapojení.

Další informace

Předpoklady, náplň zkoušky a další informace k Goethe-Zertifikat A2 se dozvíte zde: