Pro média

Goethe-Institut Presse Foto: IStock

Tiskové zprávy

Profesor Alexander Nesanel Fried (nar. 1925) promluví na půdě německého kulturního institutu o své životní cestě, která začala v ortodoxní židovské rodině na Podkarpatské Rusi, pokračovala studiem talmudu ve slovenských Topolčanech, vedla nacistickými koncentračními tábory a procházela profesorskými místy v Bruselu, Londýně, Izraeli či v Kanadě.
  Goethe-Institut uvede v rámci Kina Goethe tři aktuální filmové snímky o Fritzi Bauerovi, jednom z nejvýznamnějších poválečných právníků Německa. Právě Bauer značnou mírou přispěl k dopadení Adolfa Eichmanna a především k zahájení tzv. Osvětimských procesů. Filmová zpracování Bauerova příběhu je možné shlédnout 19., 26. a 31. května v Goethe-Institutu.
  Je poezie v Česku a Německu dnes angažovanější než dříve? Věnuje se více aktuálním tématům, či je ji třeba spíše spojovat s niterností a uzavíráním se do vlastních světů? Těmto a dalším otázkám se bude věnovat úvodní debata cyklu Tady a teď: rozhovor české a německé poezie, která proběhne 5. května od 19:00 hod. v pražském Goethe-Institutu.
  Program autorských čtení německých, rakouských a švýcarských autorek a autorů se letos koná po desáté. Uvede dva nové překlady: román o Raineru Mariovi Rilkovi a malíři Chaimu Soutinovi. Sobotní diskuzní pořad se ptá: jak napsat dobrý román?
  Ve středu 9. března od 19:00 hod. promluví v Goethe-Institutu pronásledovaní ukrajinští umělci a aktivisté z Donbasu a z Krymu. Hosté byli pozváni v rámci festivalu JEDEN SVĚT, resp. jeho sekce NEKLIDNÁ UKRAJINA, již německý kulturní institut spolupořádá. Hlavním tématem veřejné debaty bude otázka: „Jaká je role politicky angažovaného umění na současné Ukrajině?“
  Ve středu 24. února představí Saša Stanišić v pražském Goethe-Institutu román Noc před oslavou. Dva roky poté, co byl román vyznamenán na Lipském knižním veletrhu, vychází kniha v nakladatelství Labyrint v překladu Tomáše Dimtera.
  V pondělí 7. prosince představí pražský Goethe-Institut v pořadu Rück:Blick výrazného spisovatele Ulricha Peltzera a jeho nový román Das bessere Leben (Lepší život). Kniha o zmařených politických utopiích, o světě, kde se z bývalých revolucionářů stali manažeři, patřila letos v Německu k nejdiskutovanějším literárním počinům a byla také horkým favoritem na Německou knižní cenu. V  pořadu promluví také literární kritička Ina Hartwig, a to o hlavních událostech roku v německé literatuře.
  Goethe-Institut ve spolupráci s Národním divadlem v Praze srdečně zve na setkání se světoznámým tanečníkem a ředitelem Bavorského státního baletu, pražským rodákem Ivanem Liškou. Již 18. listopadu od 14:00 hodin bude v prostorách Goethe-Institutu za jeho přítomnosti představena nová kniha Dagmar Ellen Fischerové mapující jeho životní osudy.
  Jak bude vypadat budoucnost Evropy? Jak zareagujeme na rostoucí nezaměstnanost mladých lidí, na zadluženost států, na obavy z cizinců? V originální performaci „Preenacting Europe“ rozhodne publikum živým hlasováním o politickém směřování Evropy. Který utopický program budoucnosti zvítězí a bude realizován? V budově bývalého Federálního shromáždění se ve dnech 19. a 20. listopadu otevřou hranice svobodné volby a načrtne budoucnost demokracie.
  V Praze bude stát nový pomník věnovaný J. W. Goethovi. Umělecké dílo, jehož příběh se začal psát před 132 lety v německy mluvících Karlových Varech, nyní pro Prahu dokončí český umělec Jiří David. Na Masarykovo nábřeží před budovu Goethe-Institutu bylo již umístěno torzo historického podstavce z roku 1883: v kompletní podobě bude odhalen 2. října v 18:45 hod., a to v rámci oslav 25. výročí založení německého kulturního institutu na břehu Vltavy.
  Pražský Goethe-Institut zve ve dnech 2. až 3. října na maraton kulturních akcí, který pořádá u příležitosti 25. výročí svého otevření. Den a noc: přesně 25 hodin plných programu nabídne návštěvníkům institutu např. koncert migrantů, scénická čtení z nejstarší dochované česko-německé učebnice, elektrický orchestr, jógu smíchu či film lounge. Vrcholem oslav bude odhalení Goethova pomníku, který vznikl již před 132 lety a téměř 70 let strávil zapomenutý pod zemí.
  Tvořil na pomezí funkcionalismu a expresionismu. Během deseti let postavil v meziválečném Berlíně více než 10.000 sociálních bytů. Odborníky i laiky dodnes fascinuje odvážnou kombinací sytých barevných tónů. Nyní má Bruno Taut (1880-1938) konečně svou výstavu i v Praze: od 2. září do 17. října bude možné poznat život a dílo jednoho z nejvýraznějších architektů německé moderny ve výstavních prostorách Goethe-Institutu.
  Zvířata nás obklopují. Žijí s námi. Pomáhají nám. Jak s nimi však můžeme mluvit? Odpověď dá veřejné setkání patnácti lidsko-zvířecích párů, které spolu žijí, spolupracují a komunikují. Projekt připravil Goethe-Institut a žádaná tvůrčí skupina Mobilní akademie Berlín jako součást programu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015.
  Berlínská nadace FUTURZWEI a Goethe-Institut aktuálně spouští webové stránky www.futureperfectproject.org, na nichž zpřístupňují celosvětovou sbírku příběhů pro lepší budoucnost: FUTUREPERFECT. Sedmnáct zemí, osm tématických okruhů a první čtyři desítky příběhů z celého světa představují příklady dobré praxe, které dokazují, že svět může být i jiný, než je – lepší.           

07.07.2015 | Prohlídky secesní perly i rychlá němčina: pražská muzejní noc opět otevře Goethe-Institut 09|06|2015
Zlín bude 2. června patřit němčině, ovšem značně netradičně. Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Rakouské velvyslanectví v Praze, Goethe-Institut a další partneři populárně-vzdělávací kampaně šprechtíme přiváží do města desetičlennou hudební kapelu MOOP MAMA, která od 14:00 do 15:30 hodin vystoupí na zlínském náměstí Míru.  

07.07.2015 | Němá řeč: dvě výstavy představí nečekané pohledy na architekturu 22|05|2015
Hned dvě výstavy německé fotografky Sabine Richter budou od příštího týdne k vidění v Praze: v prostorách Goethe-Institutu a Zastoupení Svobodného státu Bavorsko se zájemcům o uměleckou fotografii otevřou nečekané pohledy na pražskou architekturu. Obě výstavy, které jsou výsledkem umělčina rezidenčního pobytu v českém hlavním městě, začínají 27. května.  

07.07.2015 | Mefisto ovládl národní technickou knihovnu 05|05|2015
Od dnešního dne do čtvrtka 7. května bude ovládá Národní technickou knihovnu v Praze Mefisto a desítky či stovky „Faustů“. Právě sem totiž Goethe-Institut v evropské premiéře přiváží novou hru, která si pohrává nejen s etickými hodnotami svých hráčů, ale především s literární klasikou „Faust“ od Johanna Wolfganga von Goethe.  

07.07.2015 | Proč mluvit se zvířaty? Prahu čeká konference o vztahu k našim bližním 04|05|2015
Jsou zvířata materiálem, nebo spolutvůrcem umělecké práce? Kdy zvíře získává ve výtvarném umění subjektivní tvář a kdy je pouze zástupcem svého druhu? V prostorách Veletržního paláce se 15. května uskuteční mezinárodní konference věnovaná roli zvířat v současném umění. Přední evropští antropologové, biologové či kunsthistorici se zapojí do první části „zvířecí“ trilogie, jež vyvrcholí v září 2015 castingem a fotoshootingem pro druhou Archu Noemovu.  

27.04.2015 | "Das Buch“ na veletrhu svět knihy Praha 2015 14-17|05|15 
Program Das Buch představuje na veletrhu Svět knihy již tradičně literaturu německy hovořících zemí. Letos se koná podeváté. Do Prahy zavítá po několikaleté přestávce Thomas Brussig, české překlady svých knih představí Michael Stavarič a Charles Lewinsky. Sobotní program se zaměří na mladé publikum.  

27.04.2015 | Staňte se Faustem: Goethova klasika přichází do Prahy premiérově v podobě interaktivní hry.
Jak by se choval doktor Faust v 21. století? Může Mefisto ovládat digitální prostor? Goethe-Institut přiváží do Prahy v evropské premiéře slavnou klasiku Johanna Wolfganga von Goethe adaptovanou na prostředí online her. Od 05. do 07. května se stovky hráčů v Národní technické knihovně vžijí do role Fausta, který se upíše Mefistovi. Každý hráč si přitom bude klást otázku, která se od Goethových dob nezměnila: Jakou cenu jsem ochotný zaplatit za to, abych se stal úspěšným?

23.04.2015 | Jiříkovy starosti o minulost: konečně česky
Dne 5. května bude v Goethe-Institutu představeno české vydání slavné knihy Jana Faktora Jiříkovy starosti o minulost. Původně německy psaný román pražského rodáka popisuje dospívání hlavního hrdiny Jiříka v Praze šedesátých a sedmdesátých let. „Jiříkovy starosti“, které vznikaly dlouhá tři desetiletí, představí Jan Faktor spolu s překladatelem Radovanem Charvátem a spisovatelkou Edou Kriseovou. Pořad moderuje Petr Vizina.

15.04.2015 | 180 vteřin o Plzni: filmy o západočeské metropoli se představují celosvětové veřejnosti
Z Berlína do Bogoty a zpátky přes Tokio a Kalkatu! Celosvětový videoprojekt Goethe-Institutu představí 16 měst, 64 krátkých filmů a čtyři témata ze života velkých světových metropolí: ve sto osmdesáti vteřinách vznikají portréty měst, které nám ukazují, v čem jsou si nejrůznější světová města podobná a co je odlišuje. Od dnešního dne je zveřejněna první série krátkých flmů. Českou republiku reprezentuje Plzeň, aktuální Evropské hlavní město kultury. 

06.02.2015 | Festival Dance Transit propojí taneční scény Prahy, Drážďan a Lipska
Současnou německou taneční scénu a její prolínání s českou tvorbou představí taneční festival Dance transit.PRAHA.LEIPZIG.DRESDEN, na nějž se aktuálně připravují všechna tři pořadatelská města. V Praze, kde se festival za přispění Goethe-Institutu uskuteční ve dnech 8.-12. února, bude možné pražskou, lipskou i drážďanskou taneční scénu poznávat v divadlech PONEC a Archa.

05.02.2015 Dvě pražské výstavy připomínají dílo filmového umělce Haruna Farockiho
Dvě pražské instituce si aktuálně připomínají dílo nedávno zemřelého německého filmaře, umělce Haruna Farockiho (1944-2014). Rodáka z Nového Jičína, který ve světě proslul jako inovátor filmové tvorby a dekodér ideologie obrazu, představuje videoinstalace v Goethe-Institutu a výstava v pražské galerii FUTURA.

16.01.2015 | Goethe-Institut: „knihovna je místem na hraní“
Knihovna Goethe-Institutu zve širokou veřejnost na turnaj deskových her. Odpoledne 22. ledna zde bude pro všechny, kdo si rádi hrají a rádi vyhrávají, připraven atraktivní soutěžní program, který doplní otevření hravé prostorové instalace SUCK THE BALLS! ve vstupních prostorách institutu.

15.01.2015 | Suck The Balls: Goethe-Institut zve na hru s tisíci míčky
SUCK THE BALLS: pod tímto kontroverzním názvem se skrývá interaktivní hra, která od 22. ledna obohatí interiér pražského Goethe-Institutu. Desítky metrů potrubí táhnoucí se přes několik pater secesní budovy, tisíce pěnových míčků, podtlak a velká dávka humoru tvoří prostorovou instalaci Niklase Roye, která zve širokou veřejnost ke hře i k sisyfovskému zápasu.