Europanetzwerk Deutsch
EU-Kurse

 • Europanetzwerk Deutsch Foto: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
 • EU-Kurse Foto: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch Foto: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch Foto: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch Foto: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch Foto: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch Foto: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch Foto: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig

Ministerstvo zahraničních věcí Spolkové republiky Německo a Goethe-Institut podporují prostřednictvím programu Europanetzwerk Deutsch německý jazyk jako pracovní a jednací jazyk v institucích Evropské unie a podporují tak aktivní evropskou síť. Nabízí Vám exkluzivní jazykový kurz v Německu.

Program se zaměřuje jak na zaměstnance institucí Evropské unie v Bruselu a Lucemburku, tak na ministerské úředníky z členských států EU, Norska, Islandu a kandidátských zemí s pracovními kontakty v rámci EU,

 • kteří si chtějí v zájmu své odborné činnosti zlepšit znalosti německého jazyka,
 • kteří němčinu již ovládají na vyšší úrovni (B2-C1),
 • jejichž obor činnosti se přímo vztahuje k EU,
 • kteří spolupracují s institucemi Evropské unie.
Zde naleznete všeobecné informace k jazykovým kurzům EU v Německu i k aktuálnímu programu.

Termíny kurzů 2018

DETAILY KURZU  
Místo konání pouze on-line (Moodle)
Termín bude upřesněn
Délka kurzu 4 týdny
Cílová skupina Tento opakovací kurz je určen účastníkům programu Europanetzwerk Deutsch
Typ kurzu on-line kurz
Jazyková úroveň B2 – C1
Iniciátor Ministerstvo zahraničních věcí Spolkové republiky Německo
Realizace Goethe-Institut


Tento kurz trvá 4 týdny a zahrnuje 4 hodiny týdně (16 h). Pracujete na on-line výukové platformě Moodle. Kurz se zaměřuje na aktuální témata EU a je veden zkušenými tutory, kteří opravují zaslané úkoly, zodpovídají dotazy, moderují diskusi atd. V rámci kurzu máte možnost osvěžit a rozšířit si své jazykové znalosti.

DETAILY KURZU  
Místo konání Berlín
Termín 14.06. – 17.06.2018
Délka kurzu 4 dny (včetně dne příjezdu a odjezdu)
Cílová skupina zaměstnanci institucí EU a ministerští úředníci v oblasti hospodářství, práce a digitalizace s pracovními kontakty v rámci EU
Typ kurzu kurz EU s tematickým zaměřením
Jazyková úroveň B2 – C1
Iniciátor Ministerstvo zahraničních věcí Spolkové republiky Německo
Realizace Goethe-Institut

Tento kurz zahrnuje rozsáhlý program a doprovodný intenzivní jazykový kurz k tématu digitálního pracovního světa v kontextu digitální agendy Evropské komise. Kromě jazykového kurzu Vás čekají odborné diskuse na ministerstvech a v dalších politických institucích, think-tancích a firmách v Berlíně. Máte příležitost osvěžit a rozšířit si své jazykové znalosti a zároveň získané vědomosti bezprostředně uplatnit v praxi. Návštěvy institucí budou přizpůsobeny Vašim přáním a v rámci jazykového kurzu se na ně připravíte a rovněž je zpětně zhodnotíte. Kromě toho se můžete těšit na rozmanitý kulturní a rámcový program.  

Tento kurz je koncipován jako kombinovaný jazykový kurz, tzn. že bude před Vaším pobytem v Německu doplněn o jednotýdenní on-line fázi. Budete se tak moci optimálně připravit na prezenční kurz a pobyt v Německu a již předem se seznámíte s ostatními účastníky. Pro absolvování on-line fáze budete potřebovat cca 4 hodiny.
DETAILY KURZU  
Místo konání Mnichov s jednodenní exkurzí do Rakouska
Termín 14.07. - 22.07.2018
Délka kurzu 9 dní (včetně dne příjezdu a odjezdu)
Cílová skupina zaměstnanci EU a ministerští úředníci ve všech oborech s pracovními kontakty v rámci EU
Typ kurzu kurz EU
Jazyková úroveň B2 – C1
Iniciátor Ministerstvo zahraničních věcí Spolkové republiky Německo
Realizace Goethe-Institut
Partner Bavorská státní kancelář


Tento kurz zahrnuje návštěvy ministerstev a institucí, rozmanitý kulturní a rámcový program s doprovodným intenzivním jazykovým kurzem a přeshraniční exkurzi do Rakouska. Hlavním bodem programu jsou setkání se zahraničními kolegy a zástupci ministerstev zabývajících se evropskými otázkami a rovněž odborníky na danou oblast v kontextu EU. Kurz Vám umožní získat rozsáhlé informace a vyměňovat si poznatky o aktuálních tématech EU, politickém systému v Německu i specifikách metropolitní oblasti Mnichova. Návštěvy institucí budou přizpůsobeny Vašim přáním a v rámci jazykového kurzu se na ně připravíte a rovněž je zpětně zhodnotíte. Máte tak příležitost osvěžit a rozšířit si své jazykové znalosti a zároveň získané vědomosti bezprostředně uplatnit v praxi. Partnerem kurzu je Bavorská státní kancelář.

Tento kurz je koncipován jako kombinovaný jazykový kurz, tzn. že bude před Vaším pobytem v Německu doplněn o jednotýdenní on-line fázi. Budete se tak moci optimálně připravit na prezenční kurz a pobyt v Německu a již předem se seznámíte s ostatními účastníky. Pro absolvování on-line fáze budete potřebovat cca 4 hodiny.

DETAILY KURZU  
Místo konání Hamburg s jednodenní exkurzí do Berlína
Termín 22.07. –  28.07.2018
Délka kurzu 7 dní (včetně dne příjezdu a odjezdu)
Cílová skupina zaměstnanci EU a ministerští úředníci ve všech oborech s pracovními kontakty v rámci EU
Typ kurzu kurz EU
Jazyková úroveň B2 – C1
Iniciátor Ministerstvo zahraničních věcí Spolkové republiky Německo
Realisace Goethe-Institut
Partner Senátní kancelář města Hamburg


Tento kurz zahrnuje návštěvy ministerstev a institucí, rozmanitý kulturní a rámcový program s doprovodným intenzivním jazykovým kurzem a jednodenní exkurzi do Berlína. Hlavním bodem programu jsou setkání se zahraničními kolegy a zástupci ministerstev zabývajících se evropskými otázkami a rovněž odborníky na danou oblast v kontextu EU. Kurz Vám umožní získat rozsáhlé informace a vyměňovat si poznatky o aktuálních tématech EU, politickém systému v Německu i specifikách metropolitní oblasti Hamburgu. Návštěvy institucí budou přizpůsobeny Vašim přáním a v rámci jazykového kurzu se na ně připravíte a rovněž je zpětně zhodnotíte. Máte tak příležitost osvěžit a rozšířit si své jazykové znalosti a zároveň získané vědomosti bezprostředně uplatnit v praxi. Partnerem kurzu je Senátní kancelář města Hamburg.

Tento kurz je koncipován jako kombinovaný jazykový kurz, tzn. že bude před Vaším pobytem v Německu doplněn o jednotýdenní on-line fázi. Budete se tak moci optimálně připravit na prezenční kurz a pobyt v Německu a již předem se seznámíte s ostatními účastníky. Pro absolvování on-line fáze budete potřebovat cca 4 hodiny.

DETAILY KURZU  
Ort Berlín a Brusel
Termín 28.09. – 03.10.2018
03.10. – 06.10.2018
Délka kurzu 9 dní (včetně dne příjezdu, přejezdu a odjezdu)
Cílová skupina zaměstnanci EU a ministerští úředníci ve všech oborech s pracovními kontakty v rámci EU
Typ kurzu kurz EU
Jazyková úroveň B2 – C1
Iniciátor Ministerstvo zahraničních věcí Spolkové republiky Německo
Realizace Goethe-Institut


Tento kurz zahrnuje návštěvy a rozhovory na ministerstvech německého hlavního města, v institucích EU v Bruselu a rovněž rozmanitý kulturní rámcový večerní program s doprovodným intenzivním jazykovým kurzem. Hlavním bodem programu jsou setkání se zahraničními kolegy a zástupci institucí EU, německých ministerstev se vztahem k evropským otázkám a odborníky na danou oblast v kontextu EU. Kurz Vám umožní získat rozsáhlé informace a vyměňovat si poznatky o aktuálních tématech EU, politickém systému v Německu a postavení Německa v EU. Návštěvy institucí budou přizpůsobeny Vašim přáním a v rámci jazykového kurzu se na ně připravíte a rovněž je zpětně zhodnotíte. Účastníkům z institucí EU se nabízí jedinečná možnost se aktivně spolupodílet na náplni návštěv institucí v Bruselu. Máte příležitost osvěžit a rozšířit si své jazykové znalosti a zároveň získané vědomosti bezprostředně uplatnit v praxi.

Tento kurz je koncipován jako kombinovaný jazykový kurz, tzn. že bude před Vaším pobytem v Německu doplněn o jednotýdenní on-line fázi. Budete se tak moci optimálně připravit na prezenční kurz a pobyt v Německu a již předem se seznámíte s ostatními účastníky. Pro absolvování on-line fáze budete potřebovat cca 4 hodiny.

DETAILY KURZU  
Místo konání Freiburg 
Termín 25.10. – 28.10.2018
Délka kurzu 4 dny (včetně dne příjezdu a odjezdu)
Cílová skupina zaměstnanci institucí EU a ministerští úředníci v oblasti klimatu, životního prostředí a energetiky s pracovními kontakty v rámci EU
Typ kurzu kurz EU s tematickým zaměřením
Jazyková úroveň B2 – C1
Iniciátor Ministerstvo zahraničních věcí Spolkové republiky Německo
Realizace Goethe-Institut

Tento kurz zahrnuje rozsáhlý program k tématům klimatu, životního prostředí a energetiky a rovněž doprovodný intenzivní jazykový kurz. Plánovány jsou návštěvy ministerstev a institucí ve Freiburgu. Máte příležitost osvěžit a rozšířit si své jazykové znalosti a zároveň získané vědomosti bezprostředně uplatnit v praxi. Návštěvy institucí budou přizpůsobeny Vašim přáním a v rámci jazykového kurzu se na ně připravíte a rovněž je zpětně zhodnotíte. Kromě toho se můžete těšit na rozmanitý kulturní a rámcový program.
 
Tento kurz je koncipován jako kombinovaný jazykový kurz, tzn. že bude před Vaším pobytem v Německu doplněn o jednotýdenní on-line fázi. Budete se tak moci optimálně připravit na prezenční kurz a pobyt v Německu a již předem se seznámíte s ostatními účastníky. Pro absolvování on-line fáze budete potřebovat cca 4 hodiny.

DETAILY KURZU  
Místo konání Drážďany s jednodenní exkurzí do Berlína
Termín 04.11. –  10.11.2018
Délka kurzu 7 dní (včetně dne příjezdu a odjezdu)
Cílová skupina zaměstnanci EU a ministerští úředníci ve všech oborech s pracovními kontakty v rámci EU
Typ kurzu kurz EU
Jazyková úroveň B2 – C1
Iniciátor Ministerstvo zahraničních věcí Spolkové republiky Německo
Realizace Goethe-Institut
Partner Saská státní kancelář

Tento kurz zahrnuje odpolední návštěvy ministerstev a institucí, rozmanitý kulturní a rámcový program, jednodenní exkurzi do Berlína a doplňující intenzivní jazykový kurz. Hlavním bodem programu jsou setkání se zahraničními kolegy a zástupci ministerstev se vztahem k evropským otázkám a rovněž odborníky na danou oblast v kontextu EU. Kurz Vám umožní získat rozsáhlé informace a vyměňovat si poznatky o aktuálních tématech EU, politickém systému v Německu i specifikách spolkové země Sasko a metropolitní oblasti Drážďany. Návštěvy institucí budou přizpůsobeny Vašim přáním a v rámci jazykového kurzu se na ně připravíte a rovněž je zpětně zhodnotíte. Máte tak příležitost osvěžit a rozšířit si své jazykové znalosti a zároveň získané vědomosti bezprostředně uplatnit v praxi. Partnerem kurzu je Saská státní kancelář.

Tento kurz je koncipován jako kombinovaný jazykový kurz, tzn. že bude před Vaším pobytem v Německu doplněn o jednotýdenní on-line fázi. Budete se tak moci optimálně připravit na prezenční kurz a pobyt v Německu a již předem se seznámíte s ostatními účastníky. Pro absolvování on-line fáze budete potřebovat cca 4 hodiny.
DETAILY KURZU  
Místa konání Frankfurt und Wiesbaden
Termín 11.11. - 17.11.2018
Délka kurzu 7 dní (včetně dne příjezdu a odjezdu)
Cílová skupina zaměstnanci EU a ministerští úředníci ve všech oborech s pracovními kontakty v rámci EU
Typ kurzu kurz EU
Jazyková úroveň B2 – C1
Iniciátor Ministerstvo zahraničních věcí Spolkové republiky Německo
Realizace Goethe-Institut
Partner Státní kancelář spolkové země Hesensko

Tento kurz zahrnuje odpolední návštěvy ministerstev a institucí, rozmanitý kulturní a rámcový program a doplňující intenzivní jazykový kurz. Hlavním bodem programu jsou setkání se zahraničními kolegy a zástupci ministerstev se vztahem k evropským otázkám a rovněž odborníky na danou oblast v kontextu EU. Kurz Vám umožní získat rozsáhlé informace a vyměňovat si poznatky o aktuálních tématech EU, politickém systému v Německu i specifikách metropolitní oblasti Rýn-Mohan. Návštěvy institucí budou přizpůsobeny Vašim přáním a v rámci jazykového kurzu se na ně připravíte a rovněž je zpětně zhodnotíte. Máte tak příležitost osvěžit a rozšířit si své jazykové znalosti a zároveň získané vědomosti bezprostředně uplatnit v praxi. Partnerem kurzu je Státní kancelář spolkové země Hesensko.

Tento kurz je koncipován jako kombinovaný jazykový kurz, tzn. že bude před Vaším pobytem v Německu doplněn o jednotýdenní on-line fázi. Budete se tak moci optimálně připravit na prezenční kurz a pobyt v Německu a již předem se seznámíte s ostatními účastníky. Pro absolvování on-line fáze budete potřebovat cca 4 hodiny.
DETAILY KURZU  
Místo konání pouze on-line (Moodle)
Termín 05.11. –  30.11.2018
Délka kurzu 4 týdny
Cílová skupina Tento opakovací kurz je určen účastníkům programu Europanetzwerk Deutsch
Typ kurzu on-line kurz
Jazyková úroveň B2 – C1
Iniciátor Ministerstvo zahraničních věcí Spolkové republiky Německo
Realizace Goethe-Institut


Tento kurz trvá 4 týdny a zahrnuje 4 hodiny týdně (16 h). Pracujete na on-line výukové platformě Moodle. Kurz se zaměřuje na aktuální evropská témata a je veden zkušenými tutory, kteří opravují zaslané úkoly, zodpovídají dotazy a moderují diskusi. V rámci kurzu máte možnost osvěžit a rozšířit si své jazykové znalosti. Tento opakovací kurz je určen účastníkům programu Europanetzwerk Deutsch.

Podmínky účasti

Cílová skupina
Vedoucí pracovníci institucí EU a vedoucí ministerští úředníci z členských států EU, Norska a kandidátských zemí
(Albánie, BJR Makedonie, Černé Hory, Srbska a Turecka).

Znalosti němčiny
vyšší úroveň (B2 - C1)
střední úroveň (B1 pro kurz EU 7)

Zahrnuté služby

Setkání se zástupci ministerstev i odborníky a institucemi relevantními pro Vaši profesi.

Program Europanetzwerk Deutsch je exkluzivním stipendijním programem a zahrnuje následující služby, jež jsou financovány Ministerstvem zahraničních věcí Spolkové republiky Německo:

Všichni účastníci bezplatně obdrží

 • intenzivní jazykový kurz zaměřující se na zájmy účastníků,
 • setkání se zástupci ministerstev i odborníky a institucemi relevantními pro jejich profesi,
 • kulturní rámcový program,
 • ubytování se snídaní a jedno společné jídlo denně po dobu trvání kurzu,
 • zdravotní pojištění, úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu v akutních případech po dobu trvání kurzu.

Postup pro podání žádosti

Máte možnost kdykoli požádat o zařazení do jednoho nebo i několika nabízených kurzů současně. V případě zájmu prosím vyplňte on-line formulář a uveďte v něm své preferované kurzy.
 

Kromě osobních údajů budete tázáni ohledně Vašich očekávání spojených s kurzem, aby bylo možné program optimálně přizpůsobit Vám i ostatním účastníkům.

Následně se prosím obraťte na Goethe-Institut v Praze. Kontaktní osoba prostřednictvím testu zhodnotí Vaši jazykovou úroveň. Ústní i písemný test probíhá na Goethe-Institutu v Praze a trvá přibližně dvě hodiny. Výběr uchazečů probíhá na základě konzultace Goethe-Institutu a Ministerstva zahraničních věcí Spolkové republiky Německo. Výsledky výběrového řízení Vám budou sděleny neprodleně.

V rámci tohoto programu Vám Goethe-Institut v České republice nabízí také různé akce a další formáty a rovněž možnost individuální podpory.