Stipendia

Máte nápady a talent, ale nevíte, jak a kde je prohloubit a realizovat? Na této stránce naleznete přehled nejrůznějších stipendií, vypsaných jak Goethe-Institutem tak i jinými institucemi, které Vám Vaše nápady umožní uskutečnit. 

Stipendia Goethe-Institutu:

Aktuálně:
Internationales Forum beim Theatertreffen

Pro profesionální divadelníky do 35 let. Stipendium je nabízeno profesionálům do 35 let věnujícím se režii, dramaturgii, výpravě, kreativnímu psaní, hudbě, videu, performanci, choreografii, divadelní vědě a dalším uměleckým disciplínám.
Uzávěrka přihlášek: 15|12|2018

Literární překlad staví mosty
Evropský stipendijní program Goethe-Institutu připravovaný ve spolupráci s Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. a kulturní nadací Saska nabízí profesionálním překladatelům německé literatury pracovní stipendium v Německu. 
 

Stipendia ostatních institucí:


BayBIDS stipendium pro absolventky a absolventy německých zahraničních a partnerských škol
BayBIDS uděluje stipendia vynikajícím absolventkám a absolventům německých škol v zahraničí a německých partnerských škol, kteří právě začínají studovat v Bavorsku. Cílem stipendijního programu je ulehčit studentům začátek jejich studia a udělit jim uznání za jejich rozhodnutí, s nímž jsou spojeny značné organizační a finanční nároky.

Pobytové stipendium pro semestr v Berlíně nebo Hamburku
Ucházet se mohou studenti práv, ekonomie, sociálních nebo humanitních věd, kteří absolvovali alespoň čtyři semestry ve své vlasti, vynikají dobrými až velmi dobrými výsledky, mohou dokázat dobré až velmi dobré znalosti němčiny a společensky se angažují.

Pobytová stipendia Akademie Schloss Solitude
Žádat mohou umělkyně a umělci z oblastí architektury, výtvarného i užitého umění, designu, literatury, huby/zvuku, videa/filmu/nových médií. Krom byl vypsán také program ty, kteří spadají do sféry humanitních, sociálních nebo ekonomických věd. 

BAYHOST Jahresstipendienprogramm
Svobodný stát Bavorsko vypisuje stipendia, která slouží k financování postgraguálního studia. 

IPS – Internationales Parlaments-Stipendium des Deutschen Bundestages
Program IPS se obrací na vysoce kvalifikované mladé lidi zajímající se o politiku, kteří mají vůli vrátit se po skončení programu do své vlasti a aktivně a zodpovědně se spolupodílet na demokratické budoucnosti své země. 

Nadace Rochus a Beatrice Mummert: High Potentials ze střední a jihovýchodní Evropy
Program je určen pro výkonné a angažované studenty. Obsahuje 2,5leté stipendium na magisterské studium v Německu, 4-5-měsíční praxi v německém podniku a dodatečné managementské vzdělání. Pro zahájení studia v zimním semestru je termín pro podání přihlášek vždy od 1. září do 1. listopadu. 

Stipendia pro studenty z východní Evropy u Donaueschinger Musiktagen
Určeno studentům hudebních vysokých škol 

Překladatelská dílna DILIA
Workshop je určen začínajícím překladatelům z řad studentů filologických oborů, divadelních škol a dalších, kteří mají zájem o divadelní texty. Každý účastník přeloží jednu divadelní hru pod vedením zkušených překladatelů. Součástí přihlášky je profesní životopis, krátký motivační dopis a ukázka testovacího překladu. 

Berlínská škola žurnalistiky a nadace Robert Bosch Stiftung
Projekt je určen všem kolegům se zkušenostmi v branži (rozhlas, TV). Vedle velmi dobrých znalostí německého jazyka jsou očekávány fundované znalosti o německé politice a zkušenosti s politickým zpravodajstvím.

Program Waltera Hallsteina 
Nadace Baden-Württemberg Stiftung podporuje praxe a studijní pobyty zaměřené na evropskou otázku. 

Ostkurs - Další vzdělávání pro žurnalisty ze střední a východní Evropy 
Pro německy píšící žurnalisty ze střední a východní Evropy nabízí Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses (ifp) od roku 1993 každé léto třítýdenní seminář.

CIVIS Medienpreis
Mediální cena CIVIS oceňuje nejlepší programy na téma Integrace a kulturní rozmanitost.

Roční stipendium svobodného státu Bavorsko 
Stipendia pro studenty a vědce z východni Evropy.

Europeans for peace: Diskriminace: Otevřete oči! 
Projekt o diskriminaci dříve a dnes 

Robert Bosch Stiftung: Žurnalisté na místě 
Stipendia pro žurnalisty ze střední a východní Evropy a Číny

Program „Grenzgänger" 
O stipendium se může ucházet každý, kdo chce objevovat střední, východní nebo jižní Evropu, plánuje publikovat své práce v německém jazyce a touží podniknout výzkumnou cestu. 

Mezinárodní klavírní soutěž od Deutsche Telekom AG 
Pro mladé pianisty, kteří se narodili mezi roky 1983 až 1997

Přihlášky na ZEBRA Poetry Film Festival
Soutěž o nejlepší poetický film