Podpora překladu

Frau vor Bücherregal © Goethe-Institut

Chtěli bychom umožnit přístup k aktuální německy psané literatuře, odborným textům a knihám pro děti a mládež mezinárodnímu publiku. 
 
Od založení programu v roce 1974 vyšly celosvětově s naší finanční podporou překlady více než 7 000 knih ve 45 jazycích. 

Termíny

Žádosti lze podávat čtyřikrát ročně v následujících termínech:

1. února - 1. března
1. května - 1. června
15. srpna - 15. září
1. listopadu - 1. prosince
 

PODMÍNKY PODPORY

 • Podporujeme nakladatelství na celém světě, která překládají německy psané tituly. 
 • Goethe-Institut poskytuje úhradu pouze části nákladů na překlad. 
 • Podání žádosti probíhá online přes portál Goethe-Institutu, a sice anglicky nebo německy. 
 • Podat žádost je možné čtyřikrát ročně vždy po dobu jednoho měsíce. 
​​​​​

Kontakt

Podpořené tituly od roku 2019

– Aly, Götz: Warum die Deutschen? Warum die Juden? Kalich
– Aydemir, Fatma: Dschinns. Host
– Flusser, Vilém: Menschwerdung. Vorderhand. Přestupní stanice
– Haratischwili, Nino: Das mangelnde Licht. Host
– Hermann, Judith: Wir hätten uns alles gesagt. Větrné Mlýny
– Herzog, Werner: Jeder für sich und Gott gegen alle. Volvox Globator
– Kapitelman, Dmitrij: Eine Formalie in Kiew. Větrné Mlýny
– Mark, Josephine: Trip mit Tropf. Host
– Mohnhaupt, Jan: Tiere im Nationalsozialismus. Prostor
– Ritter, Joachim: Aristoteles. Herrman & synové
– Rosenzweig, Franz: Der Stern der Erlösung. Nakladatelství P3K
– Sander, Gregor: Alles richtig gemacht. Větrné mlýny
– Scheuer, Norbert: Mutabor. Prostor
– Schulze Wessel, Martin: Der Fluch des Imperiums. Maraton
– Stelling, Anke: Schäfchen im Trockenen. Větrné Mlýny
– Weber, Claudia: Der Pakt. Maraton
– Wenzel, Olivia: 1000 Serpentinen Angst. Euromedia – Odeon

 

– Böll, Heinrich: Fürsorgliche Belagerung. Albatros Media
– Esch,Tanja: Ulf und das Rätsel um die Neue. Host
– Fricke, Lucy: Die Diplomatin. Akropolis
– Herzog, Werner: Eroberung des Nutzlosen. Volvox Globator
– Höfler, Stefanie: Der große schwarze Vogel. Cesta domů
– Kämper, Dirk: Fredy Hirsch und die Kinder des Holocaust. SSČ AV ČR, Nakladatelství Academia
– Krug, Nora: Heimat. Akropolis
– Martens, Michael: Im Brand der Welten. Ivo Andrić – ein europäisches Leben. Centrum pro studium demokracie a kultury
– Mühle, Eduard: Die Slawen im Mittelalter zwischen Idee und Wirklichkeit. ARGO
– Nádherný, Sidonie: Gartenschönheit oder Die Zerstörung von Mitteleuropa. SSČ AV ČR, Nakladatelství Academia
– Picht, Georg: Die Erfahrung der Geschichte. Herrman & synové, s. r. o.
– Sebald, W. G.: Nach der Natur. Opus
– Szlezák,Thomas Alexander: Platon. Herrmann & synové, s. r. o.
– Taubes, Jacob: Abendländische Eschatologie. Herrman & synové, s. r. o.
 

 • Arenz, Ewald: Alte Sorten. Host
 • Bloch, Ernst: Auswahl von Texten (Essays). Filosofia
 • Diepmann, Rita: Gefühle-Mitmachgeschichten-Buch für Kinder. Pasparta Publishing, s.r.o.
 • Franz, Philomena: Zwischen Liebe und Hass. KHER
 • Haratischwili, Nino: Die Katze und der General. Host
 • Kling, Marc-Uwe / Henn, Astrid (Ill.): Das NEINhorn. Barrister & Principal
 • Kleist, Reinhard: Knock out! Argo
 • Mayr, Anna: Die Elenden. Host
 • Meerbaum-Eisinger, Selma: Blütenlese. Opus
 • Paschen, Maruan: Weihnachten. Havran
 • Safranski, Rüdiger: Nietzsche – Biographie seines Denkens. Centrum pro studium demokracie a kultury
 • Sebald, W. G.: Unheimliche Heimat. Opus
 • Zeh, Juli: Corpus Delicti. Argo

 • Assmann, Jan: Die Zauberflöte. Malvern
 • Bernhard, Julia: Wie gut, dass wir darüber geredet haben. Fundacja Tranzyt / Centrala
 • Biller, Maxim: Sechs Koffer. Argo
 • Böll, Heinrich: Der Panzer zielte auf Kafka. Academia
 • Greve, Katharina: Die dicke Prinzessin Petronia. Fundacja Tranzyt / Centrala
 • Guérot, Ulrike: Was ist die Nation? Prostor
 • Illies, Florian: 1913. Was ich unbedingt noch erzählen wollte. Host
 • Müller-Funk, Wolfgang: Theorien des Fremden. Host
 • Ross, Mikael: Der Umfall. Fundacja Tranzyt / Centrala
 • Roth, Patrick: Meine Reise zu Chaplin, Der fremde Reiter, Magdalena am Grab. Volvox
 • Rudiš, Jaroslav: Winterbergs letzte Reise. Labyrint
 • Schami, Rafik: Sophia oder der Anfang aller Geschichten. Zelený Kocúr
 • Scheuer, Norbert: Winterbienen. Prostor
 • Sebald, W. G.: Campo Santo. Opus
 • Trojanow, Ilija: Gebrauchsanweisung für Indien. Akropolis
 • Weißgerber, Christian E.: Mein Vaterland! Warum ich ein Neonazi war. Host
 • Wirbeleit, Patrick / Fiedler, Max: Antonia war schon mal da. Host

 • Arendt, Hannah / Scholem, Gershom: Der Briefwechsel 1939 - 1964. Vyd. Marie Luise Knott. Filosofický ústav (OIKOYMENH)
 • Fricke, Lucy: Töchter. Akropolis
 • Hansen, Dörte: Mittagsstunde. Host.
 • Lenz, Siegfried: Der Überläufer. Prostor
 • Rothmann, Ralf: Der Gott jenes Sommers. Argo.
 • Stach, Reiner: Ist das Kafka? Argo.
 • Tawada, Yoko: Etüden im Schnee. Dybbuk.

Knihy podpořené Goethe-Institutem

Zde najdete v abecedním pořadí přehled českých naučných titulů a beletrie, které od roku 2003 vyšly s podporou Goethe-Institutu.

Naučná literatura

Adler, H.G.: Terezín 1941-1945. Tvář nuceného společenství. Díl III. - Psychologie. Brno : Barrister&Principal,  2007. Původní titul: Theresienstadt 1941-1945. Teil 3: Psychologie. Překlad: Lenka Šedová. ISBN 80-7364-024-4

Adler,H.G: Terezín 1941-1945. Tvář nuceného společenství. Díl II.. Sociologie. Brno : Barrister & Principal, 2006. Původní titul: Theresienstadt 1941-1945. Das Antlitz einer Zwangsgemeinschaft.  Překlad: Lenka Šedová. ISBN 80-7364-024-4

Adorno, Theodor W.: Žargon autenticity. Praha : Academia, 2015. Původní titul: Jargon der Eigentlichkeit. Překlad: Alena Bakešová. ISBN 978-80-200-2511-1

Aly, Götz: Hitlerův národní stát. Praha : Argo, 2007. Původní titul: Hitlers Volksstaat. Překlad: Blanka Pscheidtová. ISBN 978-80-7203-955-5

Aly, Götz: Konečné řešení. Praha : Argo, 2006. Původní titul: Endlösung. Překlad: Jana Vymazalová. ISBN 80-7203-833-8

Arendt, Hannah / Scholem, Gerhard: Korespondence. Praha : Oikoymenh ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR, 2020. Původní titul: Briefwechsel. Překlad: Alice Marxová, Ondřej Sekal. ISBN 978-80-7298-170-0

Arndt, Andreas / Jaeschke, Walter: Německá klasická filosofie II. Praha : Oikoymenh, 2016. Původní titul: Klassische Deutsche Philosophie von Fichte bis Hegel. Překlad: Tereza Matějčková. ISBN 978-80-7298-199-1

Assmann, Jan: Panství a spása. Praha : OIKOYMENH, 2012. Původní titul: Herrschaft und Heil. Překlad: Otakar Vochoč. ISBN 978-80-7298-432-9

Assmann, Jan: Kouzelná flétna: Opera a mystérium. Praha : Malvern, 2020. Původní titul: Die Zauberflöte: Oper und Mysterium. Překlad: Martin Pokorný. ISBN 978-80-7530-244-1

Beck, Ulrich: Co je to globalizace? Omyly a odpovědi. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. Původní titul: Was ist Globalisierung? Překlad: Marek Pavka.
ISBN 978-87325-123-9

Beck, Ulrich: Moc a protiváha moci v globálním věku. Praha : SLON, 2007. Původní titul: Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter. Překlad: Vladimír Jochmann. ISBN 978-80-86429-67-0

Beck, Ulrich: Riziková společnost : na cestě k jiné moderně. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2004. (POST ; 9) Původní titul: Risikogesellschaft : Auf dem Weg in eine andere Moderne. Překlad: Otakar Vochoč. ISBN 80-86429-32-6

Beck, Ulrich: Vynalézání politiky. Praha : SLON, 2007. Původní titul: Die Erfindung des Politischen. Překlad: Břetislav Horyna. ISBN 978-80-86429-64-9

Beck, Ulrich: Dálková láska. Praha : SLON, 2014. Název originálu: Fernliebe. Překlad: Petra Jeřábková. ISBN 978-80-7419-164-0

Bedürftig, Friedemann: Třetí říše a druhá světová válka. Praha : Prostor, 2004.  Původní titul: Drittes Reich und Zweiter Weltkrieg. Das Lexikon. Překlad: Petr Dvořáček. ISBN 80-7260-109-1

Benjamin, Walter: Teoretické pasáže. Výbor z díla II. Praha : Oikoymenh, 2011. Původní titul: Gesammelte Schriften (Auswahl) Bd. II. Překlad: Martin Ritter. ISBN 978-80-7298-456-5

Benjamin, Walter: Psaní vzpomínání. Výbor z díla III. Praha : Oikoymenh, 2016. Původní titul: Gesammelte Schriften (Auswahl) Bd. III. Překlad: Martin Ritter. ISBN 978-80-7298-520-3

Bernet, Rudolf, Kern, Iso, Marbach, Eduard: Úvod do myšlení Edmunda Husserla. Praha : Oikoymenh, 2005. Původní titul: Edmund Husserl. Darstellung seines Denkens. Překlad: Petr Urban. ISBN 80-7298-122-6

Bloch, Ernst: Filosofie naděje. Výbor z díla. Praha : Filosofia, 2022. Originalsacht.: Gesamausgabe (Auswahl). Übers.: Martin Pokorný. ISBN 978-80-7007-734-4

Böll, Heinrich: Tank mířil na Kafku. Praha : Academia, 2021. Původní titul: Der Panzer zielte auf Kafka. Překlad: Michael Půček. ISBN 978-80-200-3210-2

Brandes, Detlef: Germanizovat a vysídlit. Praha : Prostor, 2015. Původní titul: Umvolkung, Umsiedlung, rassische Bestandaufnahme. Překlad: Petr Dvořáček. ISBN: 978-80-7260-310-7

Dahrendorf, Ralf: Hledání nového řádu. Praha : Paseka, 2007. Původní titul: Auf der Suche nach einer neuen Ordnung. Překlad: Miloš Havelka. ISBN 978-80-7185-719-8

Dülmen, Richard von: Kultura a každodenní život v raném novověku, díl 3. Praha : Argo, 2006. Původní titul: Kultur und Alltag in der frühen Neuzeit, Bd. 3. Překlad: Pavel Himl. ISBN 80-7203-813-3

Fest, Joachim: Já ne! Bolestné zrání v době nacizmu. Praha : Práh, 2009. Původní titul: Ich nicht. Erinnerungen an eine Kindheit und Jugend. Překlad: Vlastimil Dominik. ISBN 978-80-7252-249-1

Fischer-Lichte, Erika: Estetika Performativity. Mníšek pod Brdy : Na Konári, 2011. Původní titul: Ästhetik des Performativen. Překlad: Markéta Polochová. ISBN 978-80-904487-2-8

Flusser, Vilém: Od subjektu k projektu. Praha : Přestupní stanice, 2020. Původní titul: Vom Subjekt zum Projekt. Překlad: Petr Babka. ISBN 978-80-907627-1-8

Franz, Philomena: Žít bez hořkosti: Příběh německé Sintky, která přežila holokaust. Praha : Kher, 2021. Původní titul: Zwischen Liebe und Hass: Ein Zigeunerleben. Překlad: Eva Zdařilová. ISBN 978-80-87780-26-8

Frege, Gottlob: Logická zkoumání. Základy aritmetiky. Praha : OIKOYMENH, 2011. Původní titul: Logische Untersuchungen. Die Grundlagen der Arithemtik. Překlad: Jiří Fiala. ISBN 978-80-7298-31-9-3

Gadamer, Hans-Georg: Pravda a metoda I. Praha : Triáda, 2010. Původní titul: Die Wahrheit und Methode. Bände 1 und 2. Překlad: David Mik. ISBN 978-80-87256-04-6

Gadamer, Hans-Georg: Pravda a metoda II. Praha : Triáda, 2011. Původní titul: Die Wahrheit und Methode. Bände 1 und 2. Překlad: David Mik. ISBN 978-80-87256-44-2

Gross, Walter und Kuschel, Karl Josef: Bůh a zlo. Praha : Vyšehrad, 2005. Původní titul: Ich schaffe Finsternis und Unheil. Překlad: Jiří Hoblík. ISBN 80-7021-710-3

Guardini, Romano: O podstatě uměleckého díla. Praha : Triáda, 2009. Původní titul: Über das Wesen des Kunstwerkes. Překlad: Karel Šprunk. ISBN 978-80-87256-03-9

Guérot, Ulrike: Co je to národ? Praha : Prostor, 2021. Původní titul: Was ist die Nation? Překlad: Petr Dvořáček. ISBN 978-80-7260-495-1

Haasis, Hellmut G.: Smrt v Praze. Praha : Vitalis, 2004. Původní titul: Tod in Prag. Překlad: Zlata Kufnerová. ISBN 80-7253-141-7

Heidegger, Martin: Kant a problém metafyziky. Praha : Filosofia, 2004. Původní titul: Kant und das Problem der Metaphysik. Překlad: Jiří Pechar a kolektiv. ISBN 80-7007-193-1

Heidegger, Martin: Věk obrazu světa. OIKOYMENH : Praha, 2013. Původní titul: Die Zeit des Weltbildes. Překlad: Ivan Chvatík. ISBN 978-80-7298-490-9

Herder, J.G.: Uměním k lidskosti: úvahy o jazyce a literatuře. Praha : Oikoymenh, 2006. Původní titul: Vollkommenheit durch Kunst. Překlad: Jan Binder. ISBN 80-7298-147-1

Herzog, Werner: Dobývání marnosti. Praha : Volvox Globator, 2022. Původní titul: Eroberung des Nutzlosen. Překlad: Radovan Charvát. ISBN 978-80-7511-714-4

Herzog, Werner: O chůzi v ledu. Praha : Kalich, 2015. Původní titul: Vom Gehen im Eis. Překlad: Jana Vymazalová. ISBN 978-80-7017-227-8

Hildesheimer, Wolfgang: Mozart. Praha : Arbor Vitae, 2006. Původní titul: Mozart. Překlad: Hanuš Karlach. ISBN 80-86300-73-0

Hilmes, Oliver: Berlín 1936. Brno : Host, 2017. Původní titul: Berlin 1936. Překlad: Tomáš Dimter. ISBN 978-80-7491-811-7 

Hoffmann, Peter: Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Praha : Academia, 2010. Původní titul: Claus Schenk von Stauffenberg. Překlad: Petr Babka, Petr Dvořáček.
ISBN 978-80-200-1795-6

Honneth, Axel: Právo svobody. Praha : Filosofia, 2018. Původní titul: Das Recht der Freiheit. Překlad: Břetislav Horyna. ISBN 978-80-7007-544-9

Horkheimer, Max, Adorno, Theodor W.: Dialektika osvícenství. Filosofické fragmenty. Praha : Oikoymenh, 2009. Původní titul: Dialektik der Aufklärung. Překlad: Michael Hauser, Milan Váňa. ISBN 978-80-7298-267-7

Hosfeld, Rolf: Karl Marx : životopis intelektuála. Praha : Paseka, 2013. Původní titul: Karl Marx. Eine Biographie. Překlad: Zuzana Adamová. ISBN 978-80-7432-330-0

Husserl, Edmund: Formální a transcendentální logika. Praha : Filosofia, 2007. Původní titul: Formale und transzendentale Logik. Překlad: Alena Bakešová, Marie Bělohoubková, Tomáš Jeníček, Karel Novotný, Jiří Olšovský, Jiří Pechar, Marcela Sedláčková, Jan Svoboda, Petr Urban a Otakar Vochoč. ISBN 978-80-7007-250-9

Husserl, Edmund: Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii I. Praha : Oikoymenh, 2004. (Knihovna novověké tradice a současnosti ; 44). Původní titul: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch. Překlad: Alena Rettová a Petr Urban. ISBN 80-7298-085-8

Husserl, Edmund: Logická zkoumání II/2. Základy fenomenologického objasnění poznání. Praha : Oikoymenh, 2012. Původní titul: Logische Untersuchungen. Zweiter Teil: Untersuchungen zur Phänomenologie und der Theorie der Erkenntnis. Překlad: Petr Urban. ISBN 978-80-7298-444-2

Illies, Florian: 1913 : léto jednoho století. Brno : Host, 2013. Původní titul: 1913. Der Sommer des Jahrhunderts. Překlad: Tomáš Dimter. ISBN 978-80-7294-870-3

Illies, Florian: 1913 : Co jsem ještě chtěl vyprávět. Brno : Host, 2021. Původní titul: 1913: Was ich unbedingt noch erzählen wollte. Překlad: Tomáš Dimter. ISBN 978-80-275-0576-0

Jalowicz Simon, Marie: Přežila jsem Hitlera. Praha : Argo, 2016. Původní titul: Untergetaucht. Eine junge Frau überlebt in Berlin 1940-1945. Překlad: Michaela Škultéty. ISBN 978-80-257-1926-8

Jünger, Ernst: Válečný deník 1914–1918. Praha : Academia, 2020. Původní titul: Kriegstagebuch 1914-1918. Překlad: Nina Fojtů. ISBN 978-80-200-3001-6

Kämper, Dirk: Fredy Hirsch a děti holocaustu. Praha : Academia, 2022. Původní titul: Fredy Hirsch und die Kinder des Holocaust. Překlad: Dušan Špitálský. ISBN: 978-80-200-3357-4

Kant, Imanuel: Studie k dějinám a politice. Praha : Oikoymenh, 2013. Původní titul: Über den Gemeinspruch. Překlad: Jaromír Loužil, Petra Stehlíková a Karel Novotný. ISBN 978-80-7298-312-4

Klemperer, Victor: Deníky 1942-1945 : chci vydat svědectví II. Praha : Paseka, 2004. Původní titul: Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten. Tagebücher 1942-45. Překlad: Radovan Charvát a Michaela Jacobsenová ISBN 80-7185-615-0

Kossert, Andreas: Chladná vlast. Brno : Host, 2011. Původní titul: Kalte Heimat. Překlad: Jiří Strážnický a Jan Matuš ISBN 978-80-7294-414-9

Lefkovits, Ivan: „Žiji se svou minulostí“. Soubor vzpomínek těch, kdo přežili holokaust. Praha : Oikoymenh, 2017. Původní titul: "Mit meiner Vergangenheit lebe ich". Překlad: Jana Zoubková, Věra Zemanová, Pavla Plachá a Jana Mojžíšková ISBN 978-80-7298-257-8 

Lessing, Gotthold Ephraim: Tři filosofická pojednání / Drei philosophische Schriften. : Praha : Trigon, 2014. Původní titul: Drei philosophische Schriften. Překlad: Ruth J. Weiniger.
ISBN: 978-80-87908-00-6

Mappes-Niediek, Norbert: Chudáci Romové, zlí Cikáni.  Brno : Host, 2013. Původní titul: Arme Roma, böse Zigeuner. Překlad: Veronika Patočková. ISBN: 978-80-7294-869-7

Martens, Michael: V ohni světů. Ivo Andrić - jeden evropský osud. Praha : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2022. Původní titul: Im Brand der Welten. Ivo Andrić – ein europäisches Leben. Překlad: Pavel Váňa. ISBN: 978-80-7325-558-9

Mayr, Anna: Bídníci. Brno : Host, 2022. Původní titul: Die Elenden. Překlad: Zuzana Schwarzová. ISBN 978-80-275-1038-2

Mohnhaupt, Jan: Zvířata v Hitlerově říši. Praha : Prostor, 2023. Původní titul: Tiere im Nationalsozialismus. Překlad: Michaela Škultéty. ISBN 978-807260-563-7

Mühle, Eduard: Slované ve středověku. Mezi ideou a skutečností. Praha : Argo, 2023. Původní titul: Die Slawen im Mittelalter: Zwischen Idee und Wirklichkeit. Překlad: Aleš Valenta. ISBN 978-80-257-3939-6

Müller-Funk, Wolfgang: Teorie cizího: Koncepty alterity. Brno : Host, 2021. Původní titul: Theorien des Fremden. Překlad: Jan Budňák. ISBN 978-80-275-0519-7

Neitzel, Sönke / Welzer, Harald: Vojáci. Protokoly o boji, zabíjení a umírání. Praha : Academia, 2014. Původní titul: Soldaten. Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben. Překlad: Nina Fojtů. ISBN 978-80-200-2334-6

Osterloh, Jörg: Nacionálněsocialistické pronásledování Židů v říšské župě Sudety v letech 1938-1945. Praha : Argo, 2010. Původní titul: Nationalsozialistische Judenverfolgung im Reichsgau Sudetenland 1938-1945. Překlad: Blanka Pscheidtová.
ISBN 978-80-257-0213-0

Picht, Georg: Zkušenost dějin. Praha : Herrman & synové, s. r. o., 2023. Původní titul: Die Erfahrung der Geschichte. Překlad: Václav Dostál. ISBN 978-80-87054-83-3

Reichel, Peter: Svůdný klam třetí říše. Praha : Argo 2004. Původní titul: Der schöne Schein des Dritten Reiches. Překlad: Josef Boček ISBN 80-7203-604-1

Safranski, Rüdiger: Goethe: Umělecké dílo života. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury - CDK, 2020. Původní titul: Goethe: Kunstwerk des Lebens. Překlad: Pavel Váňa. ISBN 978­80­7325­495-7

Safranski, Rüdiger: Nietzsche: Biografie jeho myšlení. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury - CDK, 2021. Původní titul: Nietzsche: Biographie seines Denkens. Překlad: Pavel Váňa. ISBN 978-80-7325-533-6

Schleiermacher, Friedrich: O náboženství. Praha : Vyšehrad, 2012. Původní titul: Über die Religion. Překlad: Jan Kranát.
ISBN 978-80-7021-849-5

Scholem, Gershom: Od Berlína k Jeruzalému : vzpomínky z mládí. - Olomouc : Periplum, 2003. Původní titul: Von Berlin nach Jerusalem. Překlad: Veronika Tuckerová
ISBN 80-86624-15-3

Schwanová, Gesine: Zamlčovaná vina : ničivá moc dvojí morálky. Praha : Prostor, 2004. Původní titul: Politik und Schuld. Překlad: Veronika Dudková
ISBN 80-7260-113-X

Seibt, Ferdinand: Zrození Evropy : průběžná zpráva o posledních tisíci letech. Praha : Vitalis, 2004. Původní titul: Die Begründung Europas. Překlad: Pavel Cink
ISBN 80-7253-108-5

Sölle, Dorothee: Mystika a vzdor. Praha : One Woman Press, 2015. Původní titul: Mystik und Widerstand. Překlad: Ruth J. Weiniger. ISBN 978-80-86356-54-9

Sölle, Dorothee: Mystika smrti. Praha : Trigon, 2016. Původní titul: Mystik des Todes. Překlad: Ruth J. Weiniger. ISBN 978-80-87908-14-3

Spiegel, Paul: Kdo jsou Židé? Brno : Společnost pro odbornou literaturu, 2007. Původní titul: Was ist koscher? Překlad: Eva und Pavel Dobšík. ISBN 978-80-87029-07-7

Spiegel, Paul: Opět doma? Brno : Cesta Verl., 2008. Původní titul: Wieder zu Hause? Překlad: Eva und Pavel Dobšík. ISBN 978-80-7295-106-2

Spoerer, Mark: Nucená práce pod hákovým křížem. Praha : Argo, 2005. Původní titul: Zwangsarbeiter unter dem Hakenkreuz. Překlad: Blanka Pscheidtová
ISBN: 80-7203-708-0

Stach, Reiner: To že je Kafka? Praha : Argo, 2021. Původní titul: Ist das Kafka? Překlad: Vratislav Jiljí Slezák ISBN 978-80-257-3297-7

Stach, Reiner: Kafka. Rané roky. Praha : Argo, 2016. Původní titul: Kafka. Die frühen Jahre. Překlad: Vratislav Slezák. ISBN 978-80-257-19925-3

Stach, Reiner: Kafka. Roky rozhodování. Praha : Argo, 2017. Původní titul.: Kafka. Die Jahre der Entscheidung. Překlad: Michael Půček. ISBN: 978-80-257-2347-0

Stach, Reiner: Kafka. Roky poznání. Praha : Argo, 2018. Původní titul.: Kafka. Die Jahre der Erkenntnis. Překlad: Petr Dvořáček. ISBN 978-80-2572-575-7

Stirner, Max: Jediný a jeho vlastnictví. Praha : Academia, 2009. Původní titul: Der Einzige und sein Eigentum. Překlad: Vlastimil Zátka. ISBN 978-80-200-1790-1

Ther, Philipp: Nový pořádek na starém kontinentě. Praha : Libri, 2016. Původní titul: Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent. Překlad: Zuzana Schwarzová.
ISBN 978-80-7277-541-5

Tomanová-Weisová, Helena: Výhled z Hradčan. Praha : Argo, 2015. Německé texty přeložil Vratislav Slezák. ISBN 978-80-257-1279-5

Trojanow, Ilija: Indie: Návod k použití. Praha : Akropolis, 2022. Původní titul: Gebrauchsanweisung für Indien. Překlad: Michaela Škultéty. ISBN 978-80-7470-410-9

Urzidil, Johannes: Goethe v Čechách. Příbram : Pistorius & Olšanská, 2009. Původní titul: Goethe in Böhmen. Překlad: Veronika Dudková. ISBN 978-80-87053-37-9

Valena, Tomáš: Vztahy. O vazbě k místu v architektuře. Praha : Zlatý řez, 2018. Původní titul: Beziehungen. Über den Ortsbezug in der Architektur. Překlad: Petr Kaška.
ISBN 978-80-88033-05-9

Weidermann, Volker: Ostende 1936 - Léto přátelství. Brno : HOST, 2014. Původní titul: Ostende: 1936, Sommer der Freundschaft. Překlad: Tomáš Dimter. ISBN: 978-80-7491-245-0

Wiedemann, Andreas: „Pojď s námi budovat pohraničí!“Osídlování a proměna obyvatelstva bývalých Sudet 1945–1952. Praha : Prostor, 2016.
Původní titul: Komm mit uns das Grenzland aufbauen!. Ansiedlung und neue Strukturen in den ehemaligen Sudetengebieten 1945-1952. Překlad: Petr Dvořáček.  
ISBN: 978-80-7260-337-4

Weißgerber, Christian Ernst : Moje vlast! Proč jsem byl neonacistou. Brno : HOST, 2020. Původní titul: Mein Vaterland! Warum ich ein Neonazi war. Překlad: Zuzana Schwarzová. ISBN 978-80-275-0341-4

Windová, Renate: Dietrich Bonhoeffer / Křesťan v opozici. Praha : Kalich, 2014. Původní titul: Dem Rad in die Speichen fallen. Překlad: Hana Krijtová.
ISBN: 978-80-7017-202-5

Wolfrum, Edgar: Zdařilá demokracie. Brno : Společnost pro odbornou literaturu, 2008. Původní titul: Die geglückte Demokratie. Překlad: Lenka Šedová.
ISBN: 978-80-87029-43-5

Beletrie

Adorján, Johanna: Výjimečná láska. Praha : Mladá fronta, 2010. Původní titul: Eine exklusive Liebe. Překlad: Hana Linhartová ISBN 978-80-2042202-6

Améry, Jean: Karel Bovary, venkovský lékař. Praha : Prostor, 2007. Původní titul: Charles Bovary, Landartzt. Překlad: Daniela Petříčková ISBN 978-80-7260-172-1

Améry, Jean: O stárnutí. Praha : Prostor, 2008. Původní titul: Über das Altern. Překlad: Daniela Petříčková. ISBN 978-80-7260-207-0

Améry, Jean: Vztáhnout na sebe ruku : rozprava o dobrovolné smrti. Praha : Prostor, 2010. (Edice Střed ; 92 sv.) Původní titul: Hand an sich legen. Diskurs über den Freitod. Překlad: Daniela Petříčková. ISBN 978-80-7260-230-8

Arenz, Ewald: Staré odrůdy. Brno : Host, 2021. Původní titul: Alte Sorten. Překlad: Tereza Jůzová. ISBN 978-80-275-0834-1

Ausländer, Rose: V popelovém dešti stopa tvého jména. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2021. Původní titul: Im Aschenregen die Spur deines Namens. Překlad: Šimon Grimmich. ISBN 978-80-7465-480-0

Ball, Hugo: Flametti aneb o dandysmu chudých. Praha : Rubato, 2016. Původní titul: Flametti oder vom Dandysmus der Armen. Překlad: Věra Koubová. ISBN 978-80-87705-49-0

Ball, Hugo: Útěk z doby. Praha : Rubato, 2016. Původní titul: Die Flucht aus der Zeit. Překlad: Nikola Mizerová. ISBN 978-80-87705-50-6

Ball, Hugo: Tenderenda fantasta. Praha : Rubato, 2016. Původní titul: Tendera der Phantast. Překlad: Věra Koubová. ISBN 978-80-87705-48-3

Bank, Zsuzsa: Plavec. Brno : Větrné Mlýny, 2005. Název originálu: Der Schwimmer. Překlad: Marta Felkelová. ISBN 80-86907-11-2

Batthyany, Sacha: A co to má co dělat se mnou? Brno : Host, 2016. Původní titul: Und was hat das mit mir zu tun? Překlad: Viktorie Hanišová. ISBN 978-80-7491-779-0

Beyer, Marcel: Kaltenburg. Praha : Havran, 2019. Původní titul: Kaltenburg. Překlad: Eliška Dubcová. ISBN 978-80-87341-42-1

Biller, Maxim: Obyčejné lásky. Praha : Labyrint, 2010. Původní titul: Liebe Heute. Překlad: Jana Zoubková. ISBN 978-80-87260-07-4

Biller, Maxim: Země otců a zrádců. Praha : Labyrint, 2011.  Původní titul: Land der Väter und Verräter. Překlad: Jana Zoubková. ISBN 978-80-87260-28-9

Biller, Maxim: Šest kufrů. Praha : Argo, 2021. Původní titul: Sechs Koffer. Překlad: Michael Půček. ISBN 978-80-257-3596-1

Borries, Friedrich von: Projekt 1WTC. Paseka : Praha, 2013. Původní titul: 1WTC. Překlad: Jana Zoubková. ISBN 978-80-7432-331-7

Boschwitz, Ulrich Alexander: Cestující. Kontrast : Praha 2019. Původní titul: Der Reisende. Překlad: Michaela Řeřichová. ISBN 978-80-7585-180-2.

Böhm, Anna: Verča a prasorožec. Jednorožcem může být každý. Praha : Fragment, 2019. Původní titul: Emmi und Einschwein. Einhorn kann jeder! Překlad: Martina Valentová.  ISBN 978-80-253-4107-0

Braun, Marcus: Svatební přípravy. Brno : Větrné Mlýny, 2010. Původní titul: Hochzeitsvorbereitungen. Překlad: Tereza Semotamová. ISBN 978-80-86907-85-7

Bronsky, Alina: Nejostřejší pokrmy tatarské kuchyně. Brno : JOTA, 2011. Původní titul: Die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche. Překlad: Libuše Čižmárová. ISBN 978-80-7217-943-5

Brussig, Thomas: Sudí Hotový : Žalozpěv. Praha : Smršť, 2016. Původní titul: Schiedsrichter Fertig : eine Litanei. Překlad: Tomáš Kafka. ISBN: 978-80-87634-65-3

Bude,Heinz; Wieland, Karin; Munk, Bettina: Náraz. Praha : Práh, 2022. Původní titul: Aufprall. Překlad: Kateřina Klabanová, Kateřina Sitařová. ISBN 978-80-7252-946-9

Canetti, Elias: Hlasy Marrákeše : Zápisky po jedné cestě. Praha : Prostor, 2005. Původní titul: Die Stimmen von Marrakesch. Das Gewissen der Worte. Překlad: Jiří Stromšík. ISBN 80-7260-139-3

Diepmann, Rita: Já a moje pocity. Příběhy a aktivity pro práci s emocemi. Praha : Pasparta, 2022. Původní titul: Das Gehülfe-Mitmachgeschichten-Buch für Kinder. Překlad: Věra Kloudová. ISBN 978-80-88429-19-7

Displej.eu Antologie současné německé poezie / Zeitgenössische Poesie aus Tschechien, Deutschland und der Slowakei. Anthologie. Praha : Psí víno, 2014.

Djan, Hassan Ali: Afghánistán. Mnichov. Já. – Má cesta za lepším životem. Praha : Antikomplex, 2017. Původní titul: Afghanistan. München. Ich. Překlad: Paap, Anna. ISBN 978-80-906198-3-8

Doerry, Martin: Mé zraněné srdce : život Lilli Jahnové 1900-1944. Praha : Prostor, 2005. Původní titul: Mein verwundetes Herz : das Leben der Lilli Jahn 1900-1944. Překlad: Hana Linhartová
ISBN 80-7260-127-X

Dorst, Tankred: Krásné místo. Praha : Dybbuk, 2006. Původní titul: Der schöne Ort. Překlad: Vladimír Tomeš. ISBN 80-86862-16-X

Držíce v drzých držkách cigarety : Malá antologie poezie německého expresionismu. Praha : BB Art, 2007. Původní titul: Anthologie expressionistischer Lyrik. Překlad: Radek Malý. ISBN 978-80-7381-074-0

Dückers, Tanja: Nejdelší den v roce. Zlín : Kniha Zlín, 2008. Původní titul: Der längste Tag des Jahres. Překlad: Lenka Housková. Překlad: Lenka Housková. ISBN 978-80-87162-11-8

Dückers, Tanja: Zóna Berlín. Praha : Odeon, 2004. (Světová knihovna ; 30) Původní titul: Spielzone. ISBN 80-207-1169-4

Enzensberger, Hans Magnus: Eseje. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2008. Původní titul: Zur Literatur und Politik der Zeit. Ausgewählte Essays. Překlad: Jiří Stromšík. ISBN 978-80-86818-77-1

Enzensberger, Hans Magnus: Zánik Titaniku. Zlín : Archa, 2015. Původní titul: Der Untergang der Titanic. Eine Komödie. Překlad: Pavel Novotný. ISBN 978-80-87545-32-4

Esch, Tanja: Ujda a případ U. Brno : Host, 2022. Původní titul: Ulf und das Rätsel um die Neue. Překlad: Kateřina Klabanová. ISBN: 978-80-275-1136-5

Faktor, Jan: Jiříkovy starosti o minulost. Praha : PLUS, 2015. Původní titul: Georgs Sorgen um die Vergangenheit oder Im Reich des heiligen Hodensack-Bimbams von Prag. Překlad: Radovan Charvát ve spolupráci s autorem. ISBN 978-80-259-0091-8

Franck, Julia: Polednice. Brno : JOTA, 2008. Původní titul: Die Mittagsfrau. Překlad: Lucy Topolská. ISBN 978-80-7217-586-4

Fricke, Lucy: Dcery. Praha : Akropolis, 2020. Původní titul: Töchter. Překlad: Michaela Škultéty. ISBN 978-80-7470-272-3

Genazino, Wilhelm: Deštník pro tento den. Praha : Mladá Fronta, 2013. Původní titul: Ein Regenschirm für diesen Tag. Překlad: Tomáš Dimter. ISBN 978-80-204-2664-2

George, Stefan: Slovo / Das Wort. Olomouc : Prstek, 2016. Původní titul: Gesammelte Werke. Překlad: Radek Malý. ISBN 978-80-905515-6-5

Goethe, J.W.: Winckelmann. Sběratel : texty o umění a jeho vnímání. Praha : Malvern, 2005. Původní titul: Der Sammler und die Seinigen. Skizze zu einer Schilderung Winckelmanns. Překlad: Štěpán Böswart a Martin C. Putna. ISBN 80-86702-08-1

Grass, Günter: Setkání v Telgte. Brno : Atlantis, 2022. Původní titul: Das Treffen in Telgte. Překlad: Jiří Stromšík. ISBN 978-80-7108-379-5

Grass, Günter: Jako rak. Brno : Atlantis, 2005. Původní titul: Im Krebsgang. Překlad: Jiří Stromšík. ISBN 80-7108-269-4

Grass, Günter: Při loupání cibule. Praha : Atlantis, 2007. Původní titul: Beim Häuten der Zwiebel. Překlad: Jiří Stromšík. ISBN 978-80-7108-294-1.

Grass, Günter: Psí roky. Brno : Atlantis, 2005. Původní titul: Grass, Günter: Hundejahre. Překlad: Hanuš Karlach a Eva Pátková. ISBN 80-7108-205-8

Grass, Günter: Příběhy z temné komory. Brno : Atlantis, 2011. Původní titul: Die Box. Překlad: Jiří Stromšík. ISBN 978-80-7108-334-4

Grass, Günter: Lokální umrtvení. Brno : Atlantis, 2012. Původní titul: Örtlich betäubt. Překlad: Jiří Stromšík. ISBN 978-80-7108-338-2

Grass, Günter: Platejs. Brno : Atlantis, 2015. Původní titul: Der Butt. Překlad: Jiří Stromšík.
ISBN 978-80-7108-355-9

Grass, Günter: O konečnosti. Brno : Atlantis, 2017. Původní titul: Vonne Endlichkait. Překlad: Jiří Stromšík. ISBN 978-80-7108-368-9

Grjasnowa, Olga: Rus je ten, kdo miluje břízy. Brno : Větrné mlýny, 2016. Původní titul: Der Russe ist einer, der Birken liebt. Překlad: Tereza Semotamová. ISBN 978-80-7443-193-7

Grünbein, Durs: Lekce lební báze. Česká Skalice : OPUS, 2008. Původní titul: Ausgewählte Gedichte. Překlad: Wanda Heinrichová. ISBN 978-80-87048-14-6

Hacker, Katharina: Necitové. Zlín : Kniha Zlín, 2010. Původní titul: Die Habenichtse. Překlad: Lenka Housková ISBN 978-8087162-67-5

Handke, Peter: Don Juan (ve vlastním podání). Praha : Prostor, 2006. Původní titul: Don Juan (erzählt von ihm selbst). Překlad: Věra Koubová. ISBN 80-7260-159-8

Hansen, Dörte: Polední hodina. Brno : Host, 2019. Původní titul: Mittagsstunde. Překlad: Viktorie Hanišová. ISBN: 978-80-7491-283-2

Haratischwili, Nino: Osmý život (pro Brilku). Brno : Host 2020. Původní titul: Das achte Leben (Für Brilka). Překlad: Michaela Škultéty. ISBN 978-80-7577-431-6

Haratischwili, Nino: Kočka a Generál. Brno : Host, 2022. Původní titul: Die Katze und der General. Překlad: Michaela Škultéty. ISBN 978-80-275-1101-3

Haratischwili, Nino: Chybějící světlo. Brno : Host, 2023. Původní titul: Das mangelnde Licht. Překlad: Viktorie Hanišová. ISBN 978-80-275-1616-2

Hartlaub, Felix: Zápisky z Vůdcova Hlavního stanu. Praha : Volvox Globator, 2013. Původní titul: Aufzeichnungen aus dem Führerhauptquartier. Překlad: Miroslav Stuchl. ISBN 978-80-7207-886-8

Heinrich, Finn-Ole: Moje království nadranc: Nevídaná dobrodružství nevšední, ba přímo spektakulární, bezmezně ohromující Svéhlavíny S. Praha : Práh, 2018. Původní titul: Mein kaputtes Königreich. Překlad: Kateřina Klabanová. ISBN 978-80-7252-751-9

Heinrich, Finn-Ole: Čekání na zázrak. Nevídaná dobrodružství nevšední, ba přímo spektakulární, bezmezně ohromující Svéhlavíny S. Praha :  Práh, 2018. Původní titul: Warten auf Wunder. Překlad: Kateřina Klabanová. ISBN 978-80-7252-777-9

Hermann, Judith: Lettipark. Brno : Větrné Mlýny, 2018. Původní titul: Lettipark. Překlad: Petr Štědroň. ISBN 978-80-7443-297-2

Hermann, Judith: Alice. Brno : Větrné Mlýny, 2013. Původní titul: Alice. Překlad:Tereza Semotamová. ISBN 978-80-7443-068-8

Hermann, Judith: Nic než přízraky : povídky. Brno : Větrné mlýny, 2005. Původní titul: Nichts als Gespenster. Překlad: Petr Štědroň. ISBN 80-86907-06-6

Herrndorf, Wolfgang: Čik. Praha : Argo, 2012. Původní titul: Tschick. Překlad: Michaela Škultéty. ISBN 978-80-257-0671-8

Herrndorf, Wolfgang: Písek. Praha : Argo, 2014. Původní titul: Sand. Překlad: Michaela Škultéty. ISBN 978-80-257-1198-9

Hilbig, Wolfgang: Provizorium. Praha : Prostor, 2014. Původní titul: Das Provisorium. Překlad: Petr Dvoráček. ISBN 978-80-7260-305-3

Hoffmann, E. T. A.: Noční kousky. Praha : Volvox Globator, 2016.  Původní titul: Nachtstücke. Překlad: Veronika Pragerová, Marie Krappmannová a Hanuš Karlach. ISBN 978-80-7511-262-0

Jahnn, Hans Henny: Třináct podivných příběhů. Praha : Dauphin, 2006. Původní titul: 13 nicht geheure Geschichten. Překlad: Petr Slunéčko. ISBN 80-7272-082-1

Jahnn, Hans Henny: Noc z olova. Praha : pulchra, 2016. Původní titul: Die Nacht aus Blei. Překlad: Radovan Charvát. ISBN 978-80-7564-009-3

Jung, Reinhardt: Bambertova kniha ztracených příběhů. Praha : Brkola, 2008. Původní titul: Bamberts Buch der verschollenen Geschichten. Překlad: Barbora Schnelle. ISBN 978-80-903842-4-8.

Kaufmann, Kat: Superpozice. Praha : Odeon, 2017. Původní titul: Superposition. Překlad: Jana Zoubková. ISBN 978-80-207-1751-1

Kehlmann, Daniel: Tyll. Praha : Argo, 2019. Původní titul: Tyll. Překlad: Michael Půček. ISBN 978-80-257-2771-3.

Kehlmann, Daniel: Mahlerův čas. Praha : Argo, 2004. Původní titul: Mahlers Zeit. Překlad: Jana Zoubková. ISBN 80-7203-500-2

Kirchhoff, Bodo: Krvák. Praha : Mladá fronta, 2004. Původní titul: Schundroman. Překlad: Jana Zoubková. ISBN 80-204-1160-7

Kleist, Reinhard: Boxer, Pravdivý příběh Hercka Hafta. Praha : Argo, 2015. Původní titul: Der Boxer, Die wahre Geschichte des Hertzko Haft. Překlad: Alena Pokorná. ISBN 978-80-257-1204-7

Kleist, Reinhard: Cash, I see the darkness. Praha : Argo, 2016. Původní titul: Cash, I see the darkness. Překlad: Alena Pokorná. ISBN 978-80-257-1894-0

Kleist, Reinhard: Nick Cave. Mercy On Me. Praha : Argo, 2018. Původní titul: Nick Cave. Mercy On Me. Překlad: Alena Pokorná. ISBN 978-80-257-2426-2

Kleist, Reinhard: Knock Out! Praha : Argo, 2021. Původní titul: Knock Out! Překlad: Alena Pokorná. ISBN 978-80-257-3546-6

Klüssendorf, Angelika: Holka. Mladá fronta : Praha, 2012. Původní titul: Das Mädchen. Překlad: Jitka Jílková. ISBN 978-80-204-2639-0

Koeppen, Wolfgang: Tři romány. Praha : Academia, 2008. Původní titul: Tauben im Gras/Das Treibhaus/Der Tod in Rom. Překlad: Petr Dvořáček, Jana Zoubková, Rudolf Toman. ISBN 978-80-200-1636-2

Krug, Nora: Heimat - Německé rodinné album. Praha : Akropolis, 2022. Původní titul: Heimat: Ein deutsches Familienalbum. Překlad: Tereza Tomášová. ISBN 978-80-7470-418-5

Kumpfmüller, Michael: Nádhera života. Praha : Mladá fronta, 2012. Původní titul: Die Herrlichkeit des Lebens. Překlad: Věra Koubová. ISBN 978-80-204-2615-4

Lange-Müller, Katja: Zlé ovce. Brno : HOST, 2009. Původní titul: Böse Schafe. Překlad: Petr Štědroň. ISBN 978-80-7294-302-9

Lenz, Siegfried: Přeběhlík. Praha : Prostor, 2020. Původní titul: Der Überläufer. Překlad: Petr Dvořáček. ISBN 978-80-7260-431-9

Leky, Mariana: Co je odtud vidět. Praha : Prostor, 2021. Původní titul: Was man von hier aus sehen kann. Překlad: Marta Eich. ISBN 978-80-7260-491-3

Loher, Dea: Tetování. Modrovous-naděje. Adam Geist. Klářiny vztahy. Třetí sektor (divadelní hry). Brno : Větrné mlýny, 2004. (Edice "dramatické texty" ; 31) Původní titul: Tätowierung. Blaubart-Hoffnung der Frauen. Adam Geist. Klaras Verhältnisse. Der dritte Sektor. Překlad: Petr Štědroň.
ISBN 80-86151-89-1

Maar, Paul: Týden samá sobota. Praha : Albatros, 2021. Původní titul: Eine Woche voller Samstage. Překlad: Radek Malý. ISBN 978-80-00-06119-1

Maier, Andreas: Pokoj. Zlín : Archa, 2013. Původní titul: Das Zimmer. Překlad: Milan Tvrdík. ISBN 978-80-87545-20-1

Mann, Thomas: Konec měšťanské epochy. Praha : Dauphin, 2008. Původní titul: Ausgewählte Essays. Překlad: Jan Hon. ISBN 978-80-7272-166-5

Mann, Thomas: O sobě : autobiografické spisy. Praha : Academia, 2013. Původní titul: Über mich selbst. Překlad: Milan Váňa. ISBN 978-80-200-2280-6

Mann, Thomas: Čarovná hora. Praha : Mladá fronta, 2015. Původní titul: Der Zauberberg. Překlad: Vratislav Jiljí Slezák. ISBN 978-80-204-3667-2 

Merbaum, Selma: Sebrané květy. Zblov : Opus, 2021. Původní titul: Blütenlese. Překlad: Věra Koubová. ISBN 978-80-87048-68-9

Meyerhoff, Joachim: Kdy bude konečně zase všechno takové, jaké to nikdy nebylo. Praha : PLUS, 2015. Původní titul: Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war. Překlad: Michaela Škultéty. ISBN 978-80-259-0379-7

Modick, Klaus: Koncert bez básníka. Brno : Host, 2016. Původní titul: Konzert ohne Dichter. Překlad: Tomáš Dimter. ISBN 978-80-7491-553-6

Moníková, Libuše: Fasáda : M.N.O.P.Q. Praha : Argo, 2004. Původní titul: Die Fassade : M.N.O.P.Q. Překlad: Jana Zoubková. ISBN 80-7203-606-8

Moníková, Libuše: Pavana za mrtvou infantku. Praha : Argo, 2005. Původní titul: Pavane für eine verstorbene Infantin. Překlad: Radovan Charvát. ISBN 80-7203-716-1

Moníková, Libuše: Zjasněná noc. Praha : Argo, 2009. Původní titul: Verklärte Nacht. Překlad: Jana Zoubková. ISBN 978-80-257-0099-0

Mora, Terezia: Den co den. Praha : Odeon, 2007. Původní titul: Alle Tage. Překlad: Tomáš Dimter. ISBN 978-80-207-1239-4

Müller, Herta: Cestovní pas. Praha : Mladá fronta, 2010. Původní titul: Der Mensch ist ein großer Fasan auf der Welt. Překlad: Radka Denemarková. ISBN 978-80-204-2192-0

Müller, Herta: Nížiny. Praha : Mladá Fronta, 2014. Původní titul: Niederungen. Překlad: Radka Denemarková ISBN 978-80-204-3134-9

Müller, Herta: Rozhoupaný dech. Praha : Mladá fronta, 2010. Původní titul: Atemschaukel. Překlad: Radka Denemarková. ISBN 978-80-204-2193

Müller, Herta: Srdce bestie. Mladá Fronta : Praha, 2011. Původní titul: Herztier. Překlad: Radka Denemarková.
ISBN 978-80-204-2196-8

Orths, Markus: Zebra pod postelí. Praha : LePress, 2017. Původní titul: Das Zebra unterm Bett. Překlad: Radek Malý. ISBN 978-80-903980-4-7

Orths, Markus: Pokojská. Zlín : Kniha Zlín, 2009. Původní titul: Das Zimmermädchen. Překlad: Alena Nováková. ISBN 978-80-87162-50-7

Özdogan, Selim: Hra pro bohy. Tábor : Zahrada, 2011. Původní titul: Ein Spiel, das die Götter sich leisten. Překlad: Lenka Housková. ISBN 978-80-904203-9-7

Overath, Angelika:Ten den. Román jedné noci. Praha : Nakl. Lidové noviny, 2012. Původní titul: Nahe Tage. Roman in einer Nacht. Překlad: Jitka Nešporová. ISBN 978-80-7422-156-9

Paschen, Maruan: Vánoce. Praha : Havran, 2021. Původní titul: Weihnachten. Překlad: Zdenka Obrová. ISBN 978-80-87341-54-4

Poschmann, Marion: Borovicové ostrovy. Praha : Paseka, 2019. Původní titul: Die Kieferninseln. Překlad: Tereza Semotamová. ISBN 978-80-7432-948-7

Preußler, Otfried: Odbila dvanáctá hodina. Praha : Argo, 2018. Původní titul: Zwölfe hat’s geschlagen. Překlad: Barbora Motlová. ISBN 978-80-257-2431-6

Rammstedt, Tilman: Čínský císař. Praha : Nakl. Lidové noviny, 2010. Název originálu: Der Kaiser von China. Překlad: Radovan Charvát. ISBN 978-80-7106-991-1

Regener, Sven: Ještě jedno, pane Lehmanne. Brno : Doplněk, 2009. Původní titul: Herr Lehmann. Překlad: Jana Zoubková. ISBN 978-80-7239-242-1

Rohr, Angela: Lágr. Praha : Volvox Globator, 2018. Původní titul: Lager. Překlad: Miroslav Man. ISBN 978-80-7511-387-0

Ross, Mikael: Nehoda. Praha: Centrala, 2021. Původní titul: Der Umfall. Překlad: Michaela Škultéty. ISBN 978-80-908160-0-8

Roth, Patrick: Východ slunce. Kniha Josefova.  Praha : Volvox Globator, 2018. Původní titul: Sunrise – Das Buch Joseph.  Překlad: Radovan Charvát. ISBN 978-80-7511-436-5

Roth, Patrick: Láska, smrt a vzkříšení. Praha : Volvox Globator, 2020. Původní titul: Meine Reise zu Chaplin, Der fremde Reiter, Magdalena am Grab. Překlad: Radovan Charvát. ISBN 978-80-7511-578-2   

Rothmann, Ralf: Bůh onoho léta. Praha : Argo, 2021. Původní titul: Der Gott jenes Sommers. Překlad: Tomáš Dimter. ISBN 978-80-257-3449-0

Rothmann, Ralf: Zemřít na jaře. Praha : Argo, 2016. Původní titul: Im Frühling sterben. Překlad: Tomáš Dimter. ISBN 978-80-257-2118-6

Rudiš, Jaroslav: Wintergergova poslední cesta. Praha : Labyrint, 2021. Původní titul: Winterbergs letzte Reise. Překlad: Michaela Škultéty. ISBN 978-80-88378-10-5

Sander, Gregor: Všechno udělat správně. Brno : Větrné mlýny, 2023. Původní titul: Alles richtig gemacht. Překlad: Tereza Semotamová. ISBN: 978-80-7443-488-4

Sander, Gregor: Ale já se tu narodil : povídky / Gregor Sander. Brno : Větrné mlýny, 2004. Původní titul: Ich aber bin hier geboren. Překlad: Lenka Housková. ISBN 80-86151-85-9

Sander, Gregor: Co by bylo. Brno : Větrné mlýny, 2017. Původní titul: Was gewesen wäre. Překlad: Tereza Semotamová. ISBN 978-80-7443-221-7

Schami, Rafik: Temná strana lásky. Praha : Dobrovský, 2012. Původní titul: Die dunkle Seite der Liebe. Překlad: Kateřina Klabanová. ISBN 978-80-7306-509-6

Schädlich, Hans Joachim: Veličenstvo, chvátám. Praha : Argo, 2014. Původní titul: Sire, ich eile. Překlad: Vratislav Slezák. ISBN 978-80-257-1140-8

Schell, Margarete: Deník z Prahy 1945–1946. Vyd.: Dušan Hübl. Praha : Academia, 2019. Původní titul: Ein Tagebuch aus Prag. Překlad: Michaela Škultéty. ISBN 978-80-200-2949-2.

Scherz, Oliver: Dona Carla nikdo nezastaví. Praha : Portál, 2017. Původní titul: Keiner hält Don Carlo auf. Překlad: Michaela Škultéty. ISBN 978-80-2621-257-7

Scheuer, Norbert: Zimní včely. Praha : Prostor, 2021. Původní titul: Winterbienen.  Překlad: Jitka Nešporová.  ISBN 978-80-7260-510-1

Scheuermann, Silke: Hodina mezi psem a vlkem. Kniha Zlín : Zlín, 2009. Původní titul: Die Stunde zwischen Hund und Wolf. Překlad: Eva Hermanová. ISBN 978-80-87162-23-1

Schimmelpfennig, Roland: Jednoho jasného, mrazivého rána v lednu na začátku 21. století. Praha : Albatros, 2019. Původní titul: An einem klaren, eiskalten Januarmorgen zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Překlad: Tomáš Dimter. ISBN 978-80-259-1038-2.

Schmidt, Arno: Větrné mlýny. Zblov : Opus, 2016. Původní titul: Kühe in Halbtrauer. Překlad: Radovan Charvát. ISBN 978-80-87048-50-4

Schmidt, Arno: Cesty do Weilaghiri. Česká Skalice : Opus, 2012. Původní titul: Enthymesis / Gadir oder Erkenne dich selbst / Alexander oder Was ist Wahrheit. Překlad: Michaela Jacobsenová a Radovan Charvát. ISBN 978-80-87048-33-7

Schmidt, Arno: Leviathan. Rané prózy. Zblov : OPUS, 2011. Původní titul: Leviathan und Schwarze Spiegel. Die Umsiedler. Překlad: Michaela Jacobsenová, Radovan Charvát. ISBN 978-80-87048-29-0

Schmidt, Arno: Ze života fauna. Zblov : Opus, 2013. Původní titul: Aus dem Leben eines Fauns. Překlad: Michaela Jacobsenová. ISBN 978-80-87048-35-1

Schmidt, Arno: Brandovo blato. Zblov : Opus, 2014. Původní titul: Brands Haide. Překlad: Michaela Jacobsenová. ISBN 978-80-87048-39-9

Schmidt, Arno: Jezerní krajina s Pocahontas. Zblov : Opus, 2015. Původní titul: Seelandschaft mit Pocahontas. Překlad: Radovan Charvát. ISBN 978-80-87048-43-6

Schmidt, Arno: Republika učenců. Zblov : Opus, 2017. Původní titul: Die Gelehrtenrepublik. Übers.: Michaela Jacobsenová. ISBN 978-80-87048-53-5

Schmidt, Arno: Kamenné srdce. Zblov : Opus, 2018. Originalsacht.: Das steinerne Herz. Übers.: Radovan Charvát. ISBN 978-80-87048-58-0

Schmidt, Kathrin: Neumřeš. Brno : Host, 2012. Původní titul: Du stirbst nicht. Překlad: Renáta Tomanová a Iva Kratochvílová. ISBN 978-80-7294-400-2

Schulze, Ingo: Adam a Evelyn. Brno : Vakát, 2009. Původní titul: Adam und Evelyn. Překlad: Tomáš Dimter. ISBN 978-80-903815-00-6

Schulze, Ingo: Berlínské bolero. Brno : Vakát, 2009. Původní titul: Handy. Překlad: Tomáš Dimter. ISBN 978-80-903815-9-9

Sebald, W.G.: Podle přírody. Zblov : Opus, 2022. Původní titul: Nach der Natur. Překlad: Radovan Charvát. ISBN 978-80-87048-75-7

Sebald, W.G.: Domov plný úzkosti. Zblov : Opus, 2021. Původní titul: Unheimliche Heimat. Překlad: Radovan Charvát. ISBN 978-80-87048-70-2

Sebald, W.G.: Byt ve venkovském domě. Praha : Paseka, 2018. Původní titul: Logis in einem Landhaus. Překlad: Radovan Charvát. ISBN 978-80-7432-940-1

Sebald, W.G.: Saturnovy prstence. Praha : Paseka, 2012. Původní titul: Die Ringe des Saturns. Překlad: Radovan Charvát. ISBN 978-80-7432-193-1

Sebald, W.G.: Austerlitz. Praha : Paseka, 2009. Původní titul: Austerlitz. Překlad: Radovan Charvát. ISBN 978-80-7185-960-4

Sebald, W.G.: Vystěhovalci. Praha : Paseka, 2006. Původní titul: Die Ausgewanderten. Překlad: Radovan Charvát. ISBN 80-7185-746-7

Sebald, W.G.: Campo Santo. Zblov : Opus, 2020. Původní titul: Campo Santo. Překlad: Radovan Charvát. ISBN 978-80-87048-64-1

Stangl, Katrin: Silný jako medvěd. Meander, 2014. Originalsacht.: Stark wie ein Bär. Překlad: Amálie Elbel, Alma Horová, kol. ISBN 978-80-87596-53-1

Stanišič, Saša: Jak voják opravuje gramofon. Praha : Labyrint, 2011. Původní titul: Wie der Soldat das Grammofon repariert. Překlad: Tomáš Dimter. ISBN 978-80-87260-29-6

Stanišič, Saša: Noc před oslavou. Praha : Labyrint, 2016. Původní titul: Vor dem Fest. Překlad: Tomáš Dimter. ISBN 978-80-87260-77-7

Steinhöfel, Andreas: Rico, Oskar a přízraky. Praha : Mladá fronta, 2012. Původní titul: Rico, Oscar und die Tieferschatten. Překlad: Hana Linhartová. ISBN 978-80-204-2579-9

Strauß, Botho: Lži šero bydlení. Praha : Dauphin (Edice Slova), 2010. Původní titul: Wohnen Dämmern Lügen. Překlad: Alice Rahmanová a Petr Šimon. ISBN 978-80-7272-227-3

Strauß, Botho: Marlenina sestra, Teorie hrozby. Praha : Dauphin, 2014. Původní titul: Marlenes Schwester. Překlad: Alice Rahmanová. ISBN 978-80-7272-635-6

Strubel, Antje Ravic: Chladnější vrstvy vzduchu. Zlín : Kniha Zlín, 2008. Původní titul: Kältere Schichten der Luft. Překlad: Lenka Housková. ISBN 978-8087162-03-3

Tawada, Yoko: Vzpomínky ledního medvěda. Praha : Dybbuk, 2020. Původní titul: Etüden im Schnee. Překlad: Michaela Škultéty. ISBN 978-80-7438-237-6

Timm, Uwe: Na příkladu mého bratra. Brno : Verlag Doplnek, 2011. Původní titul: Am Beispiel meines Bruders. Překlad: Vlastimil Dominik. ISBN 978-80-7239-253-7

Trojanow, Ilija: Sběratel světů. Brno : Host, 2008. Původní titul: Der Weltensammler. Překlad: Renáta Tomanová. ISBN 978-80-7294-263-3

Trojanow, Ilija: Moc a vzdor. Praha : Akropolis, 2018. Originalsacht.: Macht und Widerstand. Übers.: Radka Denemarková. ISBN 978-80-7420-216-7

Wawerzinek, Peter: Krkavčí láska. Brno : JOTA, 2012. Původní titul: Rabenliebe. Překlad: Zdenka Obrová. ISBN 978-80-7217-898-8

Weber, Ilse: Dobrodinec Báruch.  židovské pohádky. Praha : Verzone, 2015. Z něm. originálů vybrala a přeložila: Zlata Kufnerová. ISBN 978-80-87971-04-8

Weidermann, Volker: Ostende 1936. Léto přátelství. Brno : HOST, 2014. Původní titul: Ostende: 1936, Sommer der Freundschaft. Překlad: Tomáš Dimter. ISBN 978-80-7491-245-0

Wells, Benedict: Na konci samoty. Praha : Plus, 2017. Původní titul: Vom Ende der Einsamkeit. Překlad: Michaela Škultéty. ISBN 978-80-259-0672-9

Winkler, Philipp: Chuligán. Brno : Host - vydavatelství, s.r.o., 2017. Původní titul: Hool. Překlad: Viktorie Hanišová. ISBN 978-80-7577-126-1

Wirbeleit, Patrick: Tonička už všude byla. Brno : Host, 2021. Původní titul: Antonia war schon mal da. Překlad: Kateřina Klabanová. ISBN 978-80-275-0386-5

Würger, Takis: Klub. Brno: Host, 2019. Původní titul: Der Club. Překlad: Iva Kratochvílová. ISBN 978-80-7577-786-7.

Zaimoglu, Feridun: Lásky žár. Praha : Mladá fronta, 2009. Původní titul: Liebesbrand. Překlad: Michaela Škultéty. ISBN 978-80-204-1942-2

Zeh, Juli: Ve jménu Metody. Praha : Argo, 2021. Původní titul: Corpus Delicti. Překlad: Michael Půček. ISBN 978-80-257-3609-8

Zeh, Juli: Hráčský instinkt. Praha : Odeon, 2006. Původní titul: Spieltrieb. Překlad: Jana Zoubková. ISBN 80-207-1213-5

Zeh, Juli: Orli a andělé. Praha : Odeon, 2004. Původní titul: Adler und Engel. Übers.: Jana Zoubková. ISBN 80-207-1156-2

Zeh, Juli: Temná energie. Praha : Odeon, 2009. Původní titul: Schilf. Překlad: Jana Zoubková. ISBN 978-80-207-1292-9

Co by Vás mohlo zajímat

Sledujte nás