Podpora překladu

Goethe-Institut Podpora překladu © Goethe-Institut/Björn Steinz

Náš program na podporu překladu podporuje uveřejňování knih německy píšících autorů v českém jazyce.

Program Goethe-Institutu „Překlady německých knih do cizího jazyka“ podporuje zahraniční (tj. neněmecká) nakladatelství při vydávání německé literatury. Jeho cílem je zpřístupnit čtenářům, kteří neovládají německý jazyk, aktuální díla soudobé literatury, knihy pro děti a mládež, významné vědecké tituly a naučné publikace.

Program slouží kulturněpolitickým cílům a je významným nástrojem pro řízení zahraniční politiky v oblasti kultury a vzdělávání.   

Během takřka 50 let jeho existence bylo díky podpoře z prostředků programu vydáno zhruba šest tisíc knih ve 45 jazycích.

Nový portál pro podávání žádostí: od 1.11.2021

Dosavadní online formulář bude k dispozici do 15.9.2021.
Přestávka v podávání žádostí: 16.9. – 31.10.2021
Další informace: od září 2021 v online formuláři

Přihláška

Pražská pobočka Goethe-Institutu zaujme k Vaší žádosti stanovisko. V případě, že se k podpoře Vašeho projektu vyjádří kladně, zašle své doporučení centrále Goethe-Institutu v Mnichově, kde příslušný výbor rozhodne o výši podpory.

O podpoře překladu rohoduje šestičlenná porota, která se skládá ze dvou literárních kritiků, jednoho každoročně fluktujícího spolupracovníka nakladatelství z oblasti práv a licencí a tří spoupracovníků Goethe-Institutu z oblasti literatury a podpory překladu.

Výbor se schází čtyřikrát ročně, a to v níže uvedených termínech:
 • začátek února: uzávěrka žádostí k 1. prosinci
 • konec dubna: uzávěrka žádostí k 1. březnu
 • konec července: uzávěrka žádostí k 1. červnu
 • začátek listopadu: uzávěrka žádostí k 15. září
 1. Nakladatelství jako žadatelé: Žádost mohou podat výlučně zahraniční (tj. neněmecká) nakladatelství. 

 2. Publikovaná díla: Podpora je určena překladům děl německy píšících autorů, která byla publikována v tištěné podobě některým z nakladatelství v německém jazykovém prostoru.

 3. Překlady z originálu: Podkladem překladu musí být text uveřejněný v německém originálu.

 4. Datum vydání překladu: Podporu lze přiznat pouze těm projektům, které v okamžiku uzavření smlouvy o podpoře nebyly dosud předány do tisku.   

 5. Příspěvek k nákladům na překlad: V případě přiznání podpory uhradí Goethe-Institut zahraničnímu nakladatelství po vydání titulu v cizím jazyce část nákladů na překlad. Úhrada nákladů na překlad v plné výši, nebo úhrada licenčních poplatků a nákladů na tisk a redakční činnost není možná.    

 6. Uvedení Goethe-Institutu a otištění loga: Zahraniční nakladatelství je povinno uvést v tiráži, že vydání knihy podpořil Goethe-Institut, a otisknout jeho logo. V případě, že tak neučiní, nebude částka podpory vyplacena.   

 7. Honorář překladatele: V případě přiznání podpory může být při stanovení její výše zohledněn pouze honorář, který bude překladateli vyplacen nejpozději v okamžiku vydání překladu.  

 8. Překlad formou elektronické knihy pro e-knihovnu: Překlady, které budou vydány rovněž elektronicky, by Goethe-Institut rád zpřístupnil prostřednictvím své e-knihovny registrovaným uživatelům. Zahraniční nakladatelství se zavazuje, že překlad poskytne Goethe-Institutu ve formátu EPUB.

Překlady do češtiny

Podporovány jsou především knihy z následujících oblastí:

 • demokracie, právní stát a občanská společnost
 • kulturní dimenze evropského sjednocovacího procesu
 • německé dějiny 20. století (zejména: kultura paměti, vyrovnání se s minulostí)
 • postoj společnosti k etnickým a náboženským menšinám
 • nadprůměrné primární texty německých vědců z oblasti společenských a sociálních věd
jakož i nadprůměrná díla současné německé literatury.

Zohledňovány jsou také:
 • texty klasické německé literatury
 • současná dramatika
 • kvalitní literatura pro děti a mládež 

Přislíbená podpora za posledních pět let – Překlady do češtiny

 • Arenz, Ewald: Alte Sorten. Host
 • Bloch, Ernst: Auswahl von Texten (Essays). Filosofia
 • Diepmann, Rita: Gefühle-Mitmachgeschichten-Buch für Kinder. Pasparta Publishing, s.r.o.
 • Franz, Philomena: Zwischen Liebe und Hass. KHER
 • Haratischwili, Nino: Die Katze und der General. Host
 • Kling, Marc-Uwe / Henn, Astrid (Ill.): Das NEINhorn. Barrister & Principal
 • Kleist, Reinhard: Knock out! Argo
 • Mayr, Anna: Die Elenden. Host
 • Meerbaum-Eisinger, Selma: Blütenlese. Opus
 • Paschen, Maruan: Weihnachten. Havran
 • Safranski, Rüdiger: Nietzsche – Biographie seines Denkens. Centrum pro studium demokracie a kultury
 • Sebald, W. G.: Unheimliche Heimat. Opus
 • Zeh, Juli: Corpus Delicti. Argo
 • Assmann, Jan: Die Zauberflöte. Malvern
 • Bernhard, Julia: Wie gut, dass wir darüber geredet haben. Fundacja Tranzyt / Centrala
 • Biller, Maxim: Sechs Koffer. Argo
 • Böll, Heinrich: Der Panzer zielte auf Kafka. Academia
 • Greve, Katharina: Die dicke Prinzessin Petronia. Fundacja Tranzyt / Centrala
 • Guérot, Ulrike: Was ist die Nation? Prostor
 • Illies, Florian: 1913. Was ich unbedingt noch erzählen wollte. Host
 • Müller-Funk, Wolfgang: Theorien des Fremden. Host
 • Ross, Mikael: Der Umfall. Fundacja Tranzyt / Centrala
 • Roth, Patrick: Meine Reise zu Chaplin, Der fremde Reiter, Magdalena am Grab. Volvox
 • Rudiš, Jaroslav: Winterbergs letzte Reise. Labyrint
 • Schami, Rafik: Sophia oder der Anfang aller Geschichten. Zelený Kocúr
 • Scheuer, Norbert: Winterbienen. Prostor
 • Sebald, W. G.: Campo Santo. Opus
 • Trojanow, Ilija: Gebrauchsanweisung für Indien. Akropolis
 • Weißgerber, Christian E.: Mein Vaterland! Warum ich ein Neonazi war. Host
 • Wirbeleit, Patrick / Fiedler, Max: Antonia war schon mal da. Host
 • Arendt, Hannah / Scholem, Gershom: Der Briefwechsel 1939 - 1964. Vyd. Marie Luise Knott. Filosofický ústav (OIKOYMENH)
 • Fricke, Lucy: Töchter. Akropolis
 • Hansen, Dörte: Mittagsstunde. Host.
 • Lenz, Siegfried: Der Überläufer. Prostor
 • Rothmann, Ralf: Der Gott jenes Sommers. Argo.
 • Stach, Reiner: Ist das Kafka? Argo.
 • Tawada, Yoko: Etüden im Schnee. Dybbuk.
 • Beyer, Marcel: Kaltenburg. Havran
 • Böhm, Anna: Emmi und Einschwein: Einhorn kann jeder! Fragment
 • Boschwitz, Ulrich Alexander: Der Reisende. Dobrovský s.r.o.
 • Hermann, Judith: Lettipark. Větrné mlýny
 • Kehlmann, Daniel: Tyll. Argo
 • Poschmann, Marion: Die Kieferninseln. Paseka
 • Preussler, Otfried: Zwölfe hat`s geschlagen. Argo
 • Rosenberg, Alfred: Die Tagebücher von 1934 bis 1944. Academia
 • Safranski, Rüdiger: Goethe - Kunstwerk des Lebens. CDK
 • Schell, Margarete: Ein Tagebuch aus Prag. Academia
 • Schimmelpfennig, Roland: An einem klaren, eiskalten Januarmorgen zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Albatros
 • Schmidt, Arno: Das steinerne Herz. Opus
 • Sebald, W. G.: Logis in einem Landhaus. Paseka
 • Trojanow, Ilja: Macht und Widerstand. Akropolis
 • Würger, Takis: Der Club. Host
 • Ausländer, Rose: Auswahl aus: Gesammelte Werke in acht Bänden. Hg. v. Helmut Braun. Pavel Mervart
 • Djan, Hassan Ali: Afghanistan. München. Ich. Antikomplex
 • Heinrich, Finn-Ole: Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmitt. Bd. 1: Mein kaputtes Königreich. Prah
 • Heinrich, Finn-Ole: Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmitt. Bd. 1: Warten auf Wunder. Prah
 • Hilmes, Oliver: Berlin 1936. Host
 • Jünger, Ernst: Kriegstagebuch 1914-1918. Academia
 • Kleist, Reinhard: Nick Cave - MERCY ON ME. Argo
 • Lefkovits, Ivan (Hg.): "Mit meiner Vergangenheit lebe ich". Oikoymenh
 • Maar, Paul: Eine Woche voller Samstage. Albatros
 • Orths, Markus: Das Zebra unterm Bett. LePress
 • Rohr, Angela: Lager. Volvox
 • Roth, Patrick: Sunrise. Das Buch Joseph. Volvox
 • Schmidt, Arno: Die Gelehrtenrepublik. Opus
 • Valena, Tomáš: Beziehungen. Über den Ortsbezug in der Architektur. Zlatý řez
 • Wells, Benedict: Vom Ende der Einsamkeit. Albatros
 • Winkler, Philipp: Hool. Host

Knihy vydané s podporou Goethe-Institutu

Zde najdete v abecedním pořadí přehled českých naučných titulů a beletrie, které od roku 2003 vyšly s podporou Goethe-Institutu.

Naučná literatura

Adler, H.G.: Terezín 1941-1945. Tvář nuceného společenství. Díl III. - Psychologie. Brno : Barrister&Principal,  2007. Původní titul: Theresienstadt 1941-1945. Teil 3: Psychologie. Překlad: Lenka Šedová. ISBN 80-7364-024-4

Adler,H.G: Terezín 1941-1945. Tvář nuceného společenství. Díl II.. Sociologie. Brno : Barrister & Principal, 2006. Původní titul: Theresienstadt 1941-1945. Das Antlitz einer Zwangsgemeinschaft.  Překlad: Lenka Šedová. ISBN 80-7364-024-4

Adorno, Theodor W.: Žargon autenticity. Praha : Academia, 2015. Původní titul: Jargon der Eigentlichkeit. Překlad: Alena Bakešová. ISBN 978-80-200-2511-1

Aly, Götz: Hitlerův národní stát. Praha : Argo, 2007. Původní titul: Hitlers Volksstaat. Překlad: Blanka Pscheidtová. ISBN 978-80-7203-955-5

Aly, Götz: Konečné řešení. Praha : Argo, 2006. Původní titul: Endlösung. Překlad: Jana Vymazalová. ISBN 80-7203-833-8

Arendt, Hannah / Scholem, Gerhard: Korespondence. Praha : Oikoymenh ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR, 2020. Původní titul: Briefwechsel. Překlad: Alice Marxová, Ondřej Sekal. ISBN 978-80-7298-170-0

Arndt, Andreas / Jaeschke, Walter: Německá klasická filosofie II. Praha : Oikoymenh, 2016. Původní titul: Klassische Deutsche Philosophie von Fichte bis Hegel. Překlad: Tereza Matějčková. ISBN 978-80-7298-199-1

Assmann, Jan: Panství a spása. Praha : OIKOYMENH, 2012. Původní titul: Herrschaft und Heil. Překlad: Otakar Vochoč. ISBN 978-80-7298-432-9

Assmann, Jan: Kouzelná flétna: Opera a mystérium. Praha : Malvern, 2020. Původní titul: Die Zauberflöte: Oper und Mysterium. Překlad: Martin Pokorný. ISBN 978-80-7530-244-1

Beck, Ulrich: Co je to globalizace? Omyly a odpovědi. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. Původní titul: Was ist Globalisierung? Překlad: Marek Pavka.
ISBN 978-87325-123-9

Beck, Ulrich: Moc a protiváha moci v globálním věku. Praha : SLON, 2007. Původní titul: Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter. Překlad: Vladimír Jochmann. ISBN 978-80-86429-67-0

Beck, Ulrich: Riziková společnost : na cestě k jiné moderně. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2004. (POST ; 9) Původní titul: Risikogesellschaft : Auf dem Weg in eine andere Moderne. Překlad: Otakar Vochoč. ISBN 80-86429-32-6

Beck, Ulrich: Vynalézání politiky. Praha : SLON, 2007. Původní titul: Die Erfindung des Politischen. Překlad: Břetislav Horyna. ISBN 978-80-86429-64-9

Beck, Ulrich: Dálková láska. Praha : SLON, 2014. Název originálu: Fernliebe. Překlad: Petra Jeřábková. ISBN 978-80-7419-164-0

Bedürftig, Friedemann: Třetí říše a druhá světová válka. Praha : Prostor, 2004.  Původní titul: Drittes Reich und Zweiter Weltkrieg. Das Lexikon. Překlad: Petr Dvořáček. ISBN 80-7260-109-1

Benjamin, Walter: Teoretické pasáže. Výbor z díla II. Praha : Oikoymenh, 2011. Původní titul: Gesammelte Schriften (Auswahl) Bd. II. Překlad: Martin Ritter. ISBN 978-80-7298-456-5

Benjamin, Walter: Psaní vzpomínání. Výbor z díla III. Praha : Oikoymenh, 2016. Původní titul: Gesammelte Schriften (Auswahl) Bd. III. Překlad: Martin Ritter. ISBN 978-80-7298-520-3

Bernet, Rudolf, Kern, Iso, Marbach, Eduard: Úvod do myšlení Edmunda Husserla. Praha : Oikoymenh, 2005. Původní titul: Edmund Husserl. Darstellung seines Denkens. Překlad: Petr Urban. ISBN 80-7298-122-6

Böll, Heinrich: Tank mířil na Kafku. Praha : Academia, 2021. Původní titul: Der Panzer zielte auf Kafka. Překlad: Michael Půček. ISBN 978-80-200-3210-2

Brandes, Detlef: Germanizovat a vysídlit. Praha : Prostor, 2015. Původní titul: Umvolkung, Umsiedlung, rassische Bestandaufnahme. Překlad: Petr Dvořáček. ISBN: 978-80-7260-310-7

Dahrendorf, Ralf: Hledání nového řádu. Praha : Paseka, 2007. Původní titul: Auf der Suche nach einer neuen Ordnung. Překlad: Miloš Havelka. ISBN 978-80-7185-719-8

Dülmen, Richard von: Kultura a každodenní život v raném novověku, díl 3. Praha : Argo, 2006. Původní titul: Kultur und Alltag in der frühen Neuzeit, Bd. 3. Překlad: Pavel Himl. ISBN 80-7203-813-3

Fest, Joachim: Já ne! Bolestné zrání v době nacizmu. Praha : Práh, 2009. Původní titul: Ich nicht. Erinnerungen an eine Kindheit und Jugend. Překlad: Vlastimil Dominik. ISBN 978-80-7252-249-1

Fischer-Lichte, Erika: Estetika Performativity. Mníšek pod Brdy : Na Konári, 2011. Původní titul: Ästhetik des Performativen. Překlad: Markéta Polochová. ISBN 978-80-904487-2-8

Flusser, Vilém: Od subjektu k projektu. Praha : Přestupní stanice, 2020. Původní titul: Vom Subjekt zum Projekt. Překlad: Petr Babka. ISBN 978-80-907627-1-8

Franz, Philomena: Žít bez hořkosti: Příběh německé Sintky, která přežila holokaust. Praha : Kher, 2021. Původní titul: Zwischen Liebe und Hass: Ein Zigeunerleben. Překlad: Eva Zdařilová. ISBN 978-80-87780-26-8

Frege, Gottlob: Logická zkoumání. Základy aritmetiky. Praha : OIKOYMENH, 2011. Původní titul: Logische Untersuchungen. Die Grundlagen der Arithemtik. Překlad: Jiří Fiala. ISBN 978-80-7298-31-9-3

Gadamer, Hans-Georg: Pravda a metoda I. Praha : Triáda, 2010. Původní titul: Die Wahrheit und Methode. Bände 1 und 2. Překlad: David Mik. ISBN 978-80-87256-04-6

Gadamer, Hans-Georg: Pravda a metoda II. Praha : Triáda, 2011. Původní titul: Die Wahrheit und Methode. Bände 1 und 2. Překlad: David Mik. ISBN 978-80-87256-44-2

Gross, Walter und Kuschel, Karl Josef: Bůh a zlo. Praha : Vyšehrad, 2005. Původní titul: Ich schaffe Finsternis und Unheil. Překlad: Jiří Hoblík. ISBN 80-7021-710-3

Guardini, Romano: O podstatě uměleckého díla. Praha : Triáda, 2009. Původní titul: Über das Wesen des Kunstwerkes. Překlad: Karel Šprunk. ISBN 978-80-87256-03-9

Guérot, Ulrike: Co je to národ? Praha : Prostor, 2021. Původní titul: Was ist die Nation? Překlad: Petr Dvořáček. ISBN 978-80-7260-495-1

Haasis, Hellmut G.: Smrt v Praze. Praha : Vitalis, 2004. Původní titul: Tod in Prag. Překlad: Zlata Kufnerová. ISBN 80-7253-141-7

Heidegger, Martin: Kant a problém metafyziky. Praha : Filosofia, 2004. Původní titul: Kant und das Problem der Metaphysik. Překlad: Jiří Pechar a kolektiv. ISBN 80-7007-193-1

Heidegger, Martin: Věk obrazu světa. OIKOYMENH : Praha, 2013. Původní titul: Die Zeit des Weltbildes. Překlad: Ivan Chvatík. ISBN 978-80-7298-490-9

Herder, J.G.: Uměním k lidskosti: úvahy o jazyce a literatuře. Praha : Oikoymenh, 2006. Původní titul: Vollkommenheit durch Kunst. Překlad: Jan Binder. ISBN 80-7298-147-1

Herzog, Werner: O chůzi v ledu. Praha : Kalich, 2015. Původní titul: Vom Gehen im Eis. Překlad: Jana Vymazalová. ISBN 978-80-7017-227-8

Hildesheimer, Wolfgang: Mozart. Praha : Arbor Vitae, 2006. Původní titul: Mozart. Překlad: Hanuš Karlach. ISBN 80-86300-73-0

Hilmes, Oliver: Berlín 1936. Brno : Host, 2017. Původní titul: Berlin 1936. Překlad: Tomáš Dimter. ISBN 978-80-7491-811-7 

Hoffmann, Peter: Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Praha : Academia, 2010. Původní titul: Claus Schenk von Stauffenberg. Překlad: Petr Babka, Petr Dvořáček.
ISBN 978-80-200-1795-6

Honneth, Axel: Právo svobody. Praha : Filosofia, 2018. Původní titul: Das Recht der Freiheit. Překlad: Břetislav Horyna. ISBN 978-80-7007-544-9

Horkheimer, Max, Adorno, Theodor W.: Dialektika osvícenství. Filosofické fragmenty. Praha : Oikoymenh, 2009. Původní titul: Dialektik der Aufklärung. Překlad: Michael Hauser, Milan Váňa. ISBN 978-80-7298-267-7

Hosfeld, Rolf: Karl Marx : životopis intelektuála. Praha : Paseka, 2013. Původní titul: Karl Marx. Eine Biographie. Překlad: Zuzana Adamová. ISBN 978-80-7432-330-0

Husserl, Edmund: Formální a transcendentální logika. Praha : Filosofia, 2007. Původní titul: Formale und transzendentale Logik. Překlad: Alena Bakešová, Marie Bělohoubková, Tomáš Jeníček, Karel Novotný, Jiří Olšovský, Jiří Pechar, Marcela Sedláčková, Jan Svoboda, Petr Urban a Otakar Vochoč. ISBN 978-80-7007-250-9

Husserl, Edmund: Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii I. Praha : Oikoymenh, 2004. (Knihovna novověké tradice a současnosti ; 44). Původní titul: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch. Překlad: Alena Rettová a Petr Urban. ISBN 80-7298-085-8

Husserl, Edmund: Logická zkoumání II/2. Základy fenomenologického objasnění poznání. Praha : Oikoymenh, 2012. Původní titul: Logische Untersuchungen. Zweiter Teil: Untersuchungen zur Phänomenologie und der Theorie der Erkenntnis. Překlad: Petr Urban. ISBN 978-80-7298-444-2
Illies, Florian: 1913 : léto jednoho století. Brno : Host, 2013. Původní titul: 1913. Der Sommer des Jahrhunderts. Překlad: Tomáš Dimter. ISBN 978-80-7294-870-3

Illies, Florian: 1913 : Co jsem ještě chtěl vyprávět. Brno : Host, 2021. Původní titul: 1913: Was ich unbedingt noch erzählen wollte. Překlad: Tomáš Dimter. ISBN 978-80-275-0576-0

Jalowicz Simon, Marie: Přežila jsem Hitlera. Praha : Argo, 2016. Původní titul: Untergetaucht. Eine junge Frau überlebt in Berlin 1940-1945. Překlad: Michaela Škultéty. ISBN 978-80-257-1926-8

Jünger, Ernst: Válečný deník 1914–1918. Praha : Academia, 2020. Původní titul: Kriegstagebuch 1914-1918. Překlad: Nina Fojtů. ISBN 978-80-200-3001-6

Kant, Imanuel: Studie k dějinám a politice. Praha : Oikoymenh, 2013. Původní titul: Über den Gemeinspruch. Překlad: Jaromír Loužil, Petra Stehlíková a Karel Novotný. ISBN 978-80-7298-312-4

Klemperer, Victor: Deníky 1942-1945 : chci vydat svědectví II. Praha : Paseka, 2004. Původní titul: Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten. Tagebücher 1942-45. Překlad: Radovan Charvát a Michaela Jacobsenová ISBN 80-7185-615-0

Kossert, Andreas: Chladná vlast. Brno : Host, 2011. Původní titul: Kalte Heimat. Překlad: Jiří Strážnický a Jan Matuš ISBN 978-80-7294-414-9

Lefkovits, Ivan: „Žiji se svou minulostí“. Soubor vzpomínek těch, kdo přežili holokaust. Praha : Oikoymenh, 2017. Původní titul: "Mit meiner Vergangenheit lebe ich". Překlad: Jana Zoubková, Věra Zemanová, Pavla Plachá a Jana Mojžíšková ISBN 978-80-7298-257-8 

Lessing, Gotthold Ephraim: Tři filosofická pojednání / Drei philosophische Schriften. : Praha : Trigon, 2014. Původní titul: Drei philosophische Schriften. Překlad: Ruth J. Weiniger.
ISBN: 978-80-87908-00-6

Mappes-Niediek, Norbert: Chudáci Romové, zlí Cikáni.  Brno : Host, 2013. Původní titul: Arme Roma, böse Zigeuner. Překlad: Patočková, Veronika. ISBN: 978-80-7294-869-7

Müller-Funk, Wolfgang: Teorie cizího: Koncepty alterity. Brno : Host, 2021. Původní titul: Theorien des Fremden. Překlad: Jan Budňák. ISBN 978-80-275-0519-7

Neitzel, Sönke / Welzer, Harald: Vojáci. Protokoly o boji, zabíjení a umírání. Praha : Academia, 2014. Původní titul: Soldaten. Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben. Překlad: Nina Fojtů. ISBN 978-80-200-2334-6
Osterloh, Jörg: Nacionálněsocialistické pronásledování Židů v říšské župě Sudety v letech 1938-1945. Praha : Argo, 2010. Původní titul: Nationalsozialistische Judenverfolgung im Reichsgau Sudetenland 1938-1945. Překlad: Blanka Pscheidtová.
ISBN 978-80-257-0213-0

Reichel, Peter: Svůdný klam třetí říše. Praha : Argo 2004. Původní titul: Der schöne Schein des Dritten Reiches. Překlad: Josef Boček ISBN 80-7203-604-1

Safranski, Rüdiger: Goethe: Umělecké dílo života. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury - CDK, 2020. Původní titul: Goethe: Kunstwerk des Lebens. Překlad: Pavel Váňa. ISBN 978­80­7325­495-7

Safranski, Rüdiger: Nietzsche: Biografie jeho myšlení. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury - CDK, 2021. Původní titul: Nietzsche: Biographie seines Denkens. Překlad: Pavel Váňa. ISBN 978-80-7325-533-6

Schleiermacher, Friedrich: O náboženství. Praha : Vyšehrad, 2012. Původní titul: Über die Religion. Překlad: Jan Kranát.
ISBN 978-80-7021-849-5

Scholem, Gershom: Od Berlína k Jeruzalému : vzpomínky z mládí. - Olomouc : Periplum, 2003. Původní titul: Von Berlin nach Jerusalem. Překlad: Veronika Tuckerová
ISBN 80-86624-15-3

Schwanová, Gesine: Zamlčovaná vina : ničivá moc dvojí morálky. Praha : Prostor, 2004. Původní titul: Politik und Schuld. Překlad: Veronika Dudková
ISBN 80-7260-113-X

Seibt, Ferdinand: Zrození Evropy : průběžná zpráva o posledních tisíci letech. Praha : Vitalis, 2004. Původní titul: Die Begründung Europas. Překlad: Pavel Cink
ISBN 80-7253-108-5

Sölle, Dorothee: Mystika a vzdor. Praha : One Woman Press, 2015. Původní titul: Mystik und Widerstand. Překlad: Ruth J. Weiniger. ISBN 978-80-86356-54-9

Sölle, Dorothee: Mystika smrti. Praha : Trigon, 2016. Původní titul: Mystik des Todes. Překlad: Ruth J. Weiniger. ISBN 978-80-87908-14-3

Spiegel, Paul: Kdo jsou Židé? Brno : Společnost pro odbornou literaturu, 2007. Původní titul: Was ist koscher? Překlad: Eva und Pavel Dobšík. ISBN 978-80-87029-07-7

Spiegel, Paul: Opět doma? Brno : Cesta Verl., 2008. Původní titul: Wieder zu Hause? Překlad: Eva und Pavel Dobšík. ISBN 978-80-7295-106-2

Spoerer, Mark: Nucená práce pod hákovým křížem. Praha : Argo, 2005. Původní titul: Zwangsarbeiter unter dem Hakenkreuz. Překlad: Blanka Pscheidtová
ISBN: 80-7203-708-0

Stach, Reiner: To že je Kafka? Praha : Argo, 2021. Původní titul: Ist das Kafka? Překlad: Vratislav Jiljí Slezák ISBN 978-80-257-3297-7

Stach, Reiner: Kafka. Rané roky. Praha : Argo, 2016. Původní titul: Kafka. Die frühen Jahre. Překlad: Vratislav Slezák. ISBN 978-80-257-19925-3

Stach, Reiner: Kafka. Roky rozhodování. Praha : Argo, 2017. Původní titul.: Kafka. Die Jahre der Entscheidung. Překlad: Michael Půček. ISBN: 978-80-257-2347-0

Stach, Reiner: Kafka. Roky poznání. Praha : Argo, 2018. Původní titul.: Kafka. Die Jahre der Erkenntnis. Překlad: Petr Dvořáček. ISBN 978-80-2572-575-7

Stirner, Max: Jediný a jeho vlastnictví. Praha : Academia, 2009. Původní titul: Der Einzige und sein Eigentum. Překlad: Vlastimil Zátka. ISBN 978-80-200-1790-1

Ther, Philipp: Nový pořádek na starém kontinentě. Praha : Libri, 2016. Originalsacht.: Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent. Übers.: Zuzana Schwarzová.
ISBN 978-80-7277-541-5

Tomanová-Weisová, Helena: Výhled z Hradčan. Praha : Argo, 2015. Německé texty přeložil Vratislav Slezák. ISBN 978-80-257-1279-5

Urzidil, Johannes: Goethe v Čechách. Příbram : Pistorius & Olšanská, 2009. Původní titul: Goethe in Böhmen. Překlad: Veronika Dudková. ISBN 978-80-87053-37-9

Valena, Tomáš: Vztahy. O vazbě k místu v architektuře. Praha : Zlatý řez, 2018. Původní titul: Beziehungen. Über den Ortsbezug in der Architektur. Překlad: Petr Kaška.
ISBN 978-80-88033-05-9

Weidermann, Volker: Ostende 1936 - Léto přátelství. Brno : HOST, 2014. Původní titul: Ostende: 1936, Sommer der Freundschaft. Překlad: Tomáš Dimter. ISBN: 978-80-7491-245-0

Wiedemann, Andreas: „Pojď s námi budovat pohraničí!“Osídlování a proměna obyvatelstva bývalých Sudet 1945–1952. Praha : Prostor, 2016.
Původní titul: Komm mit uns das Grenzland aufbauen!. Ansiedlung und neue Strukturen in den ehemaligen Sudetengebieten 1945-1952. Překlad: Petr Dvořáček.  
ISBN: 978-80-7260-337-4

Weißgerber, Christian Ernst : Moje vlast! Proč jsem byl neonacistou. Brno : HOST, 2020. Původní titul: Mein Vaterland! Warum ich ein Neonazi war. Překlad: Zuzana Schwarzová. ISBN 978-80-275-0341-4

Windová, Renate: Dietrich Bonhoeffer / Křesťan v opozici. Praha : Kalich, 2014. Původní titul: Dem Rad in die Speichen fallen. Překlad: Hana Krijtová.
ISBN: 978-80-7017-202-5

Wolfrum, Edgar: Zdařilá demokracie. Brno : Společnost pro odbornou literaturu, 2008. Původní titul: Die geglückte Demokratie. Překlad: Lenka Šedová.
ISBN: 978-80-87029-43-5

Beletrie

Adorján, Johanna: Výjimečná láska. Praha : Mladá fronta, 2010. Původní titul: Eine exklusive Liebe. Překlad: Hana Linhartová ISBN 978-80-2042202-6

Améry, Jean: Karel Bovary, venkovský lékař. Praha : Prostor, 2007. Název originálu: Charles Bovary, Landartzt. Překlad: Daniela Petříčková ISBN 978-80-7260-172-1

Améry, Jean: O stárnutí. Praha : Prostor, 2008. Název originálu: Über das Altern. Překlad: Daniela Petříčková. ISBN 978-80-7260-207-0

Améry, Jean: Vztáhnout na sebe ruku : rozprava o dobrovolné smrti. Praha : Prostor, 2010. (Edice Střed ; 92 sv.) Původní titul: Hand an sich legen. Diskurs über den Freitod. Překlad: Daniela Petříčková. ISBN 978-80-7260-230-8

Arenz, Ewald: Staré odrůdy. Brno : Host, 2021. Původní titul: Alte Sorten. Překlad: Tereza Jůzová. ISBN 978-80-275-0834-1

Ausländer, Rose: V popelovém dešti stopa tvého jména. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2021. Překlad: Im Aschenregen die Spur deines Namens. Překlad: Šimon Grimmich. ISBN 978-80-7465-480-0

Ball, Hugo: Flametti aneb o dandysmu chudých. Praha : Rubato, 2016. Původní titul: Flametti oder vom Dandysmus der Armen. Překlad: Věra Koubová. ISBN 978-80-87705-49-0

Ball, Hugo: Útěk z doby. Praha : Rubato, 2016. Původní titul: Die Flucht aus der Zeit. Překlad: Nikola Mizerová. ISBN 978-80-87705-50-6

Ball, Hugo: Tenderenda fantasta. Praha : Rubato, 2016. Původní titul: Tendera der Phantast. Překlad: Věra Koubová. ISBN 978-80-87705-48-3

Bank, Zsuzsa: Plavec. Brno : Větrné Mlýny, 2005. Název originálu: Der Schwimmer. Překlad: Marta Felkelová. ISBN 80-86907-11-2

Batthyany, Sacha: A co to má co dělat se mnou? Brno : Host, 2016. Původní titul: Und was hat das mit mir zu tun? Překlad: Viktorie Hanišová. ISBN 978-80-7491-779-0

Beyer, Marcel: Kaltenburg. Praha : Havran, 2019. Původní titul: Kaltenburg. Překlad: Eliška Dubcová. ISBN 978-80-87341-42-1

Biller, Maxim: Obyčejné lásky. Praha : Labyrint, 2010. Původní titul: Liebe Heute. Překlad: Jana Zoubková. ISBN 978-80-87260-07-4

Biller, Maxim: Země otců a zrádců. Praha : Labyrint, 2011.  Původní titul: Land der Väter und Verräter. Překlad: Jana Zoubková. ISBN 978-80-87260-28-9

Biller, Maxim: Šest kufrů. Praha : Argo, 2021. Původní titul: Sechs Koffer. Překlad: Michael Půček. ISBN 978-80-257-3596-1

Borries, Friedrich von: Projekt 1WTC. Paseka : Praha, 2013. Původní titul: 1WTC. Překlad: Jana Zoubková. ISBN 978-80-7432-331-7

Boschwitz, Ulrich Alexander: Cestující. Kontrast : Praha 2019. Původní titul: Der Reisende. Překlad: Michaela Řeřichová. ISBN 978-80-7585-180-2.

Böhm, Anna: Verča a prasorožec. Jednorožcem může být každý. Praha : Fragment, 2019. Původní titul: Emmi und Einschwein. Einhorn kann jeder! Překlad: Martina Valentová.  ISBN 978-80-253-4107-0

Braun, Marcus: Svatební přípravy. Brno : Větrné Mlýny, 2010. Název originálu: Hochzeitsvorbereitungen. Překlad: Tereza Semotamová. ISBN 978-80-86907-85-7

Bronsky, Alina: Nejostřejší pokrmy tatarské kuchyně. Brno : JOTA, 2011. Původní titul: Die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche. Překlad: Libuše Čižmárová. ISBN 978-80-7217-943-5

Brussig, Thomas: Sudí Hotový : Žalozpěv. Praha : Smršť, 2016. Původní titul: Schiedsrichter Fertig : eine Litanei. Překlad: Tomáš Kafka. ISBN: 978-80-87634-65-3

Canetti, Elias: Hlasy Marrákeše : Zápisky po jedné cestě. Praha : Prostor, 2005. Název originálu: Die Stimmen von Marrakesch. Das Gewissen der Worte. Překlad: Jiří Stromšík. ISBN 80-7260-139-3

Displej.eu Antologie současné německé poezie / Zeitgenössische Poesie aus Tschechien, Deutschland und der Slowakei. Anthologie. Praha : Psí víno, 2014.

Djan, Hassan Ali: Afghánistán. Mnichov. Já. – Má cesta za lepším životem. Praha : Antikomplex, 2017. Název originálu: Afghanistan. München. Ich. Překlad: Paap, Anna. ISBN 978-80-906198-3-8

Doerry, Martin: Mé zraněné srdce : život Lilli Jahnové 1900-1944. Praha : Prostor, 2005. Název originálu: Mein verwundetes Herz : das Leben der Lilli Jahn 1900-1944. Překlad: Hana Linhartová
ISBN 80-7260-127-X

Dorst, Tankred: Krásné místo. Praha : Dybbuk, 2006. Název originálu: Der schöne Ort. Překlad: Vladimír Tomeš. ISBN 80-86862-16-X

Držíce v drzých držkách cigarety : Malá antologie poezie německého expresionismu. Praha : BB Art, 2007. Původní titul: Anthologie expressionistischer Lyrik. Překlad: Radek Malý. ISBN 978-80-7381-074-0

Dückers, Tanja: Nejdelší den v roce. Zlín : Kniha Zlín, 2008. Název originálu: Der längste Tag des Jahres. Překlad: Lenka Housková. Překlad: Lenka Housková. ISBN 978-80-87162-11-8

Dückers, Tanja: Zóna Berlín. Praha : Odeon, 2004. (Světová knihovna ; 30) Název originálu: Spielzone. ISBN 80-207-1169-4

Enzensberger, Hans Magnus: Eseje. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2008. Název originálu: Zur Literatur und Politik der Zeit. Ausgewählte Essays. Překlad: Jiří Stromšík. ISBN 978-80-86818-77-1

Enzensberger, Hans Magnus: Zánik Titaniku. Zlín : Archa, 2015. Název originálu: Der Untergang der Titanic. Eine Komödie. Překlad: Pavel Novotný. ISBN 978-80-87545-32-4

Faktor, Jan: Jiříkovy starosti o minulost. Praha : PLUS, 2015. Název originálu: Georgs Sorgen um die Vergangenheit oder Im Reich des heiligen Hodensack-Bimbams von Prag. Překlad: Radovan Charvát ve spolupráci s autorem. ISBN 978-80-259-0091-8

Franck, Julia: Polednice. Brno : JOTA, 2008. Název originálu: Die Mittagsfrau. Překlad: Lucy Topolská. ISBN 978-80-7217-586-4

Fricke, Lucy: Dcery. Praha : Akropolis, 2020. Název originálu: Töchter. Překlad: Michaela Škultéty. ISBN 978-80-7470-272-3

Genazino, Wilhelm: Deštník pro tento den. Praha : Mladá Fronta, 2013. Původní titul: Ein Regenschirm für diesen Tag. Překlad: Tomáš Dimter. ISBN 978-80-204-2664-2

George, Stefan: Slovo / Das Wort. Olomouc : Prstek, 2016. Původní titul: Gesammelte Werke. Překlad: Radek Malý. ISBN 978-80-905515-6-5

Goethe, J.W.: Winckelmann. Sběratel : texty o umění a jeho vnímání. Praha : Malvern, 2005. Název originálu: Der Sammler und die Seinigen. Skizze zu einer Schilderung Winckelmanns. Překlad: Štěpán Böswart a Martin C. Putna. ISBN 80-86702-08-1

Grass, Günter: Jako rak. Brno : Atlantis, 2005. Název originálu: Im Krebsgang. Překlad: Jiří Stromšík. ISBN 80-7108-269-4

Grass, Günter: Při loupání cibule. Praha : Atlantis, 2007. Název originálu: Beim Häuten der Zwiebel. Překlad: Jiří Stromšík. ISBN 978-80-7108-294-1.

Grass, Günter: Psí roky. Brno : Atlantis, 2005. Název originálu: Grass, Günter: Hundejahre. Překlad: Hanuš Karlach a Eva Pátková. ISBN 80-7108-205-8

Grass, Günter: Příběhy z temné komory. Brno : Atlantis, 2011. Název originálu: Die Box. Překlad: Jiří Stromšík. ISBN 978-80-7108-334-4

Grass, Günter: Lokální umrtvení. Brno : Atlantis, 2012. Původní titul: Örtlich betäubt. Překlad: Jiří Stromšík. ISBN 978-80-7108-338-2

Grass, Günter: Platejs. Brno : Atlantis, 2015. Původní titul: Der Butt. Překlad: Jiří Stromšík.
ISBN 978-80-7108-355-9

Grass, Günter: O konečnosti. Brno : Atlantis, 2017. Původní titul: Vonne Endlichkait. Překlad: Jiří Stromšík. ISBN 978-80-7108-368-9

Grjasnowa, Olga: Rus je ten, kdo miluje břízy. Brno : Větrné mlýny, 2016. Původní titul: Der Russe ist einer, der Birken liebt. Překlad: Tereza Semotamová. ISBN 978-80-7443-193-7

Grünbein, Durs: Lekce lební báze. Česká Skalice : OPUS, 2008. Název originálu: Ausgewählte Gedichte. Překlad: Wanda Heinrichová. ISBN 978-80-87048-14-6

Hacker, Katharina: Necitové. Zlín : Kniha Zlín, 2010. Název originálu: Die Habenichtse. Překlad: Lenka Housková ISBN 978-8087162-67-5

Handke, Peter: Don Juan (ve vlastním podání). Praha : Prostor, 2006. Název originálu: Don Juan (erzählt von ihm selbst). Překlad: Věra Koubová. ISBN 80-7260-159-8

Hansen, Dörte: Polední hodina. Brno : Host, 2019. Původní titul: Mittagsstunde. Překlad: Viktorie Hanišová. ISBN: 978-80-7491-283-2

Haratischwili, Nino: Osmý život (pro Brilku). Brno : Host 2020. Původní titul: Das achte Leben (Für Brilka). Překlad: Michaela Škultéty. ISBN 978-80-7577-431-6

Hartlaub, Felix: Zápisky z Vůdcova Hlavního stanu. Praha : Volvox Globator, 2013. Původní titul: Aufzeichnungen aus dem Führerhauptquartier. Překlad: Miroslav Stuchl. ISBN 978-80-7207-886-8

Heinrich, Finn-Ole: Moje království nadranc: Nevídaná dobrodružství nevšední, ba přímo spektakulární, bezmezně ohromující Svéhlavíny S. Praha : Práh, 2018. Původní titul: Mein kaputtes Königreich. Překlad: Kateřina Klabanová. ISBN 978-80-7252-751-9

Heinrich, Finn-Ole: Čekání na zázrak. Nevídaná dobrodružství nevšední, ba přímo spektakulární, bezmezně ohromující Svéhlavíny S. Praha :  Práh, 2018. Původní titul: Warten auf Wunder. Překlad: Kateřina Klabanová. ISBN 978-80-7252-777-9

Hermann, Judith: Lettipark. Brno : Větrné Mlýny, 2018. Původní titul: Lettipark. Překlad: Petr Štědroň. ISBN 978-80-7443-297-2

Hermann, Judith: Alice. Brno : Větrné Mlýny, 2013. Původní titul: Alice. Překlad:Tereza Semotamová. ISBN 978-80-7443-068-8

Hermann, Judith: Nic než přízraky : povídky. Brno : Větrné mlýny, 2005. Název originálu: Nichts als Gespenster. Překlad: Petr Štědroň. ISBN 80-86907-06-6

Herrndorf, Wolfgang: Čik. Praha : Argo, 2012. Původní titul: Tschick. Překlad: Michaela Škultéty. ISBN 978-80-257-0671-8

Herrndorf, Wolfgang: Písek. Praha : Argo, 2014. Původní titul: Sand. Překlad: Michaela Škultéty. ISBN 978-80-257-1198-9

Hilbig, Wolfgang: Provizorium. Praha : Prostor, 2014. Původní titul: Das Provisorium. Překlad: Petr Dvoráček. ISBN 978-80-7260-305-3

Hoffmann, E. T. A.: Noční kousky. Praha : Volvox Globator, 2016.  Původní titul: Nachtstücke. Překlad: Veronika Pragerová, Marie Krappmannová a Hanuš Karlach. ISBN 978-80-7511-262-0
Jahnn, Hans Henny: Třináct podivných příběhů. Praha : Dauphin, 2006. Původní titul: 13 nicht geheure Geschichten. Překlad: Petr Slunéčko. ISBN 80-7272-082-1

Jahnn, Hans Henny: Noc z olova. Praha : pulchra, 2016. Původní titul: Die Nacht aus Blei. Překlad: Radovan Charvát. ISBN 978-80-7564-009-3

Jung, Reinhardt: Bambertova kniha ztracených příběhů. Praha : Brkola, 2008. Původní titul: Bamberts Buch der verschollenen Geschichten. Překlad: Barbora Schnelle. ISBN 978-80-903842-4-8.

Kaufmann, Kat: Superpozice. Praha : Odeon, 2017. Původní titul: Superposition. Překlad: Jana Zoubková. ISBN 978-80-207-1751-1

Kehlmann, Daniel: Tyll. Praha : Argo, 2019. Původní titul: Tyll. Překlad: Michael Půček. ISBN 978-80-257-2771-3.

Kehlmann, Daniel: Mahlerův čas. Praha : Argo, 2004. Původní titul: Mahlers Zeit. Překlad: Jana Zoubková. ISBN 80-7203-500-2

Kirchhoff, Bodo: Krvák. Praha : Mladá fronta, 2004. Původní titul: Schundroman. Překlad: Jana Zoubková. ISBN 80-204-1160-7

Kleist, Reinhard: Boxer, Pravdivý příběh Hercka Hafta. Praha : Argo, 2015. Původní titul: Der Boxer, Die wahre Geschichte des Hertzko Haft. Překlad: Alena Pokorná. ISBN 978-80-257-1204-7

Kleist, Reinhard: Cash, I see the darkness. Praha : Argo, 2016. Původní titul: Cash, I see the darkness. Překlad: Alena Pokorná. ISBN 978-80-257-1894-0

Kleist, Reinhard: Nick Cave. Mercy On Me. Praha : Argo, 2018. Původní titul: Nick Cave. Mercy On Me. Překlad: Alena Pokorná. ISBN 978-80-257-2426-2

Kleist, Reinhard: Knock Out! Praha : Argo, 2021. Původní titul: Knock Out! Překlad: Alena Pokorná. ISBN 978-80-257-3546-6

Klüssendorf, Angelika: Holka. Mladá fronta : Praha, 2012. Původní titul: Das Mädchen. Překlad: Jitka Jílková. ISBN 978-80-204-2639-0

Koeppen, Wolfgang: Tři romány. Praha : Academia, 2008. Původní titul: Tauben im Gras/Das Treibhaus/Der Tod in Rom. Překlad: Petr Dvořáček, Jana Zoubková, Rudolf Toman. ISBN 978-80-200-1636-2

Kumpfmüller, Michael: Nádhera života. Praha : Mladá fronta, 2012. Původní titul: Die Herrlichkeit des Lebens. Překlad: Věra Koubová. ISBN 978-80-204-2615-4

Lange-Müller, Katja: Zlé ovce. Brno : HOST, 2009. Původní titul: Böse Schafe. Překlad: Petr Štědroň. ISBN 978-80-7294-302-9

Lenz, Siegfried: Přeběhlík. Praha : Prostor, 2020. Původní titul: Der Überläufer. Překlad: Petr Dvořáček. ISBN 978-80-7260-431-9

Leky, Mariana: Co je odtud vidět. Praha : Prostor, 2021. Původní titul: Was man von hier aus sehen kann. Překlad: Marta Eich. ISBN 978-80-7260-491-3

Loher, Dea: Tetování. Modrovous-naděje. Adam Geist. Klářiny vztahy. Třetí sektor (divadelní hry). Brno : Větrné mlýny, 2004. (Edice "dramatické texty" ; 31) Původní titul: Tätowierung. Blaubart-Hoffnung der Frauen. Adam Geist. Klaras Verhältnisse. Der dritte Sektor. Překlad: Petr Štědroň.
ISBN 80-86151-89-1

Maar, Paul: Týden samá sobota. Praha : Albatros, 2021. Původní titul: Eine Woche voller Samstage. Překlad: Radek Malý. ISBN 978-80-00-06119-1

Maier, Andreas: Pokoj. Zlín : Archa, 2013. Původní titul: Das Zimmer. Překlad: Milan Tvrdík. ISBN 978-80-87545-20-1

Mann, Thomas: Konec měšťanské epochy. Praha : Dauphin, 2008. Původní titul: Ausgewählte Essays. Překlad: Jan Hon. ISBN 978-80-7272-166-5

Mann, Thomas: O sobě : autobiografické spisy. Praha : Academia, 2013. Původní titul: Über mich selbst. Překlad: Milan Váňa. ISBN 978-80-200-2280-6

Mann, Thomas: Čarovná hora. Praha : Mladá fronta, 2015. Původní titul: Der Zauberberg. Překlad: Vratislav Jiljí Slezák. ISBN 978-80-204-3667-2 

Merbaum, Selma: Sebrané květy. Zblov : Opus, 2021. Původní titul: Blütenlese. Překlad: Věra Koubová. ISBN 978-80-87048-68-9

Meyerhoff, Joachim: Kdy bude konečně zase všechno takové, jaké to nikdy nebylo. Praha : PLUS, 2015. Původní titul: Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war. Překlad: Michaela Škultéty. ISBN 978-80-259-0379-7

Modick, Klaus: Koncert bez básníka. Brno : Host, 2016. Původní titul: Konzert ohne Dichter. Překlad: Tomáš Dimter. ISBN 978-80-7491-553-6

Moníková, Libuše: Fasáda : M.N.O.P.Q. Praha : Argo, 2004. Původní titul: Die Fassade : M.N.O.P.Q. Překlad: Jana Zoubková. ISBN 80-7203-606-8

Moníková, Libuše: Pavana za mrtvou infantku. Praha : Argo, 2005. Původní titul: Pavane für eine verstorbene Infantin. Překlad: Radovan Charvát. ISBN 80-7203-716-1

Moníková, Libuše: Zjasněná noc. Praha : Argo, 2009. Původní titul: Verklärte Nacht. Překlad: Jana Zoubková. ISBN 978-80-257-0099-0

Mora, Terezia: Den co den. Praha : Odeon, 2007. Původní titul: Alle Tage. Překlad: Tomáš Dimter. ISBN 978-80-207-1239-4

Müller, Herta: Cestovní pas. Praha : Mladá fronta, 2010. Původní titul: Der Mensch ist ein großer Fasan auf der Welt. Překlad: Radka Denemarková. ISBN 978-80-204-2192-0

Müller, Herta: Nížiny. Praha : Mladá Fronta, 2014. Původní titul: Niederungen. Překlad: Radka Denemarková ISBN 978-80-204-3134-9

Müller, Herta: Rozhoupaný dech. Praha : Mladá fronta, 2010. Původní titul: Atemschaukel. Překlad: Radka Denemarková. ISBN 978-80-204-2193

Müller, Herta: Srdce bestie. Mladá Fronta : Praha, 2011. Původní titul: Herztier. Překlad: Radka Denemarková.
ISBN 978-80-204-2196-8
Orths, Markus: Zebra pod postelí. Praha : LePress, 2017. Původní titul: Das Zebra unterm Bett. Překlad: Radek Malý. ISBN 978-80-903980-4-7

Orths, Markus: Pokojská. Zlín : Kniha Zlín, 2009. Původní titul: Das Zimmermädchen. Překlad: Alena Nováková. ISBN 978-80-87162-50-7

Özdogan, Selim: Hra pro bohy. Tábor : Zahrada, 2011. Původní titul: Ein Spiel, das die Götter sich leisten. Překlad: Lenka Housková. ISBN 978-80-904203-9-7

Overath, Angelika:Ten den. Román jedné noci. Praha : Nakl. Lidové noviny, 2012. Původní titul: Nahe Tage. Roman in einer Nacht. Překlad: Jitka Nešporová. ISBN 978-80-7422-156-9

Paschen, Maruan: Vánoce. Praha : Havran, 2021. Původní titul: Weihnachten. Překlad: Zdenka Obrová. ISBN 978-80-87341-54-4

Poschmann, Marion: Borovicové ostrovy. Praha : Paseka, 2019. Původní titul: Die Kieferninseln. Překlad: Tereza Semotamová. ISBN 978-80-7432-948-7

Preußler, Otfried: Odbila dvanáctá hodina. Praha : Argo, 2018. Původní titul: Zwölfe hat’s geschlagen. Překlad: Barbora Motlová. ISBN 978-80-257-2431-6

Rammstedt, Tilman: Čínský císař. Praha : Nakl. Lidové noviny, 2010. Název originálu: Der Kaiser von China. Překlad: Radovan Charvát. ISBN 978-80-7106-991-1

Regener, Sven: Ještě jedno, pane Lehmanne. Brno : Doplněk, 2009. Původní titul: Herr Lehmann. Překlad: Jana Zoubková. ISBN 978-80-7239-242-1

Rohr, Angela: Lágr. Praha : Volvox Globator, 2018. Původní titul: Lager. Překlad: Miroslav Man. ISBN 978-80-7511-387-0

Ross, Mikael: Nehoda. Praha: Centrala, 2021. Původní titul: Der Umfall. Překlad: Michaela Škultéty. ISBN 978-80-908160-0-8

Roth, Patrick: Východ slunce. Kniha Josefova.  Praha : Volvox Globator, 2018. Původní titul: Sunrise – Das Buch Joseph.  Překlad: Radovan Charvát. ISBN 978-80-7511-436-5

Roth, Patrick: Láska, smrt a vzkříšení. Praha : Volvox Globator, 2020. Původní titul: Meine Reise zu Chaplin, Der fremde Reiter, Magdalena am Grab. Překlad: Radovan Charvát. ISBN 978-80-7511-578-2   

Rothmann, Ralf: Bůh onoho léta. Praha : Argo, 2021. Původní titul: Der Gott jenes Sommers. Překlad: Tomáš Dimter. ISBN 978-80-257-3449-0

Rothmann, Ralf: Zemřít na jaře. Praha : Argo, 2016. Původní titul: Im Frühling sterben. Překlad: Tomáš Dimter. ISBN 978-80-257-2118-6

Rudiš, Jaroslav: Wintergergova poslední cesta. Praha : Labyrint, 2021. Původní titul: Winterbergs letzte Reise. Překlad: Michaela Škultéty. ISBN 978-80-88378-10-5

Sander, Gregor: Ale já se tu narodil : povídky / Gregor Sander. Brno : Větrné mlýny, 2004. Původní titul: Ich aber bin hier geboren. Překlad: Lenka Housková. ISBN 80-86151-85-9

Sander, Gregor: Co by bylo. Brno : Větrné mlýny, 2017. Původní titul: Was gewesen wäre. Překlad: Tereza Semotamová. ISBN 978-80-7443-221-7

Schami, Rafik: Temná strana lásky. Praha : Dobrovský, 2012. Původní titul: Die dunkle Seite der Liebe. Překlad: Kateřina Klabanová. ISBN 978-80-7306-509-6

Schädlich, Hans Joachim: Veličenstvo, chvátám. Praha : Argo, 2014. Původní titul: Sire, ich eile. Překlad: Vratislav Slezák. ISBN 978-80-257-1140-8

Schell, Margarete: Deník z Prahy 1945–1946. Vyd.: Dušan Hübl. Praha : Academia, 2019. Původní titul: Ein Tagebuch aus Prag. Překlad: Michaela Škultéty. ISBN 978-80-200-2949-2.

Scherz, Oliver: Dona Carla nikdo nezastaví. Praha : Portál, 2017. Původní titul: Keiner hält Don Carlo auf. Překlad: Michaela Škultéty. ISBN 978-80-2621-257-7

Scheuer, Norbert: Zimní včely. Praha : Prostor, 2021. Původní titul: Winterbienen.  Překlad: Jitka Nešporová.  ISBN 978-80-7260-510-1

Scheuermann, Silke: Hodina mezi psem a vlkem. Kniha Zlín : Zlín, 2009. Původní titul: Die Stunde zwischen Hund und Wolf. Překlad: Eva Hermanová. ISBN 978-80-87162-23-1

Schimmelpfennig, Roland: Jednoho jasného, mrazivého rána v lednu na začátku 21. století. Praha : Albatros, 2019. Původní titul: An einem klaren, eiskalten Januarmorgen zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Překlad: Tomáš Dimter. ISBN 978-80-259-1038-2.

Schmidt, Arno: Větrné mlýny. Zblov : Opus, 2016. Původní titul: Kühe in Halbtrauer. Překlad: Radovan Charvát. ISBN 978-80-87048-50-4

Schmidt, Arno: Cesty do Weilaghiri. Česká Skalice : Opus, 2012. Původní titul: Enthymesis / Gadir oder Erkenne dich selbst / Alexander oder Was ist Wahrheit. Překlad: Michaela Jacobsenová a Radovan Charvát. ISBN 978-80-87048-33-7

Schmidt, Arno: Leviathan. Rané prózy. Zblov : OPUS, 2011. Původní titul: Leviathan und Schwarze Spiegel. Die Umsiedler. Překlad: Michaela Jacobsenová, Radovan Charvát. ISBN 978-80-87048-29-0

Schmidt, Arno: Ze života fauna. Zblov : Opus, 2013. Původní titul: Aus dem Leben eines Fauns. Překlad: Michaela Jacobsenová. ISBN 978-80-87048-35-1

Schmidt, Arno: Brandovo blato. Zblov : Opus, 2014. Původní titul: Brands Haide. Překlad: Michaela Jacobsenová. ISBN 978-80-87048-39-9

Schmidt, Arno: Jezerní krajina s Pocahontas. Zblov : Opus, 2015. Původní titul: Seelandschaft mit Pocahontas. Překlad: Radovan Charvát. ISBN 978-80-87048-43-6

Schmidt, Arno: Republika učenců. Zblov : Opus, 2017. Původní titul: Die Gelehrtenrepublik. Übers.: Michaela Jacobsenová. ISBN 978-80-87048-53-5

Schmidt, Arno: Kamenné srdce. Zblov : Opus, 2018. Originalsacht.: Das steinerne Herz. Übers.: Radovan Charvát. ISBN 978-80-87048-58-0

Schmidt, Kathrin: Neumřeš. Brno : Host, 2012. Původní titul: Du stirbst nicht. Překlad: Renáta Tomanová a Iva Kratochvílová. ISBN 978-80-7294-400-2

Schulze, Ingo: Adam a Evelyn. Brno : Vakát, 2009. Původní titul: Adam und Evelyn. Překlad: Tomáš Dimter. ISBN 978-80-903815-00-6

Schulze, Ingo: Berlínské bolero. Brno : Vakát, 2009. Původní titul: Handy. Překlad: Tomáš Dimter. ISBN 978-80-903815-9-9

Sebald, W.G.: Domov plný úzkosti. Zblov : Opus, 2021. Původní titul: Unheimliche Heimat. Překlad: Radovan Charvát. ISBN 978-80-87048-70-2

Sebald, W.G.: Byt ve venkovském domě. Praha : Paseka, 2018. Původní titul: Logis in einem Landhaus. Překlad: Radovan Charvát. ISBN 978-80-7432-940-1

Sebald, W.G.: Saturnovy prstence. Praha : Paseka, 2012. Původní titul: Die Ringe des Saturns. Překlad: Radovan Charvát. ISBN 978-80-7432-193-1

Sebald, W.G.: Austerlitz. Praha : Paseka, 2009. Původní titul: Austerlitz. Překlad: Radovan Charvát. ISBN 978-80-7185-960-4

Sebald, W.G.: Vystěhovalci. Praha : Paseka, 2006. Původní titul: Die Ausgewanderten. Překlad: Radovan Charvát. ISBN 80-7185-746-7

Sebald, W.G.: Campo Santo. Zblov : Opus, 2020. Původní titul: Campo Santo. Překlad: Radovan Charvát. ISBN 978-80-87048-64-1

Stangl, Katrin: Silný jako medvěd. Meander, 2014. Originalsacht.: Stark wie ein Bär. Překlad: Amálie Elbel, Alma Horová, kol. ISBN 978-80-87596-53-1

Stanišič, Saša: Jak voják opravuje gramofon. Praha : Labyrint, 2011. Původní titul: Wie der Soldat das Grammofon repariert. Překlad: Tomáš Dimter. ISBN 978-80-87260-29-6

Stanišič, Saša: Noc před oslavou. Praha : Labyrint, 2016. Původní titul: Vor dem Fest. Překlad: Tomáš Dimter. ISBN 978-80-87260-77-7

Steinhöfel, Andreas: Rico, Oskar a přízraky. Praha : Mladá fronta, 2012. Původní titul: Rico, Oscar und die Tieferschatten. Překlad: Hana Linhartová. ISBN 978-80-204-2579-9

Strauß, Botho: Lži šero bydlení. Praha : Dauphin (Edice Slova), 2010. Původní titul: Wohnen Dämmern Lügen. Překlad: Alice Rahmanová a Petr Šimon. ISBN 978-80-7272-227-3

Strauß, Botho: Marlenina sestra, Teorie hrozby. Praha : Dauphin, 2014. Původní titul: Marlenes Schwester. Překlad: Alice Rahmanová. ISBN 978-80-7272-635-6

Strubel, Antje Ravic: Chladnější vrstvy vzduchu. Zlín : Kniha Zlín, 2008. Původní titul: Kältere Schichten der Luft. Překlad: Lenka Housková. ISBN 978-8087162-03-3

Tawada, Yoko: Vzpomínky ledního medvěda. Praha : Dybbuk, 2020. Původní titul: Etüden im Schnee. Překlad: Michaela Škultéty. ISBN 978-80-7438-237-6

Timm, Uwe: Na příkladu mého bratra. Brno : Verlag Doplnek, 2011. Původní titul: Am Beispiel meines Bruders. Překlad: Vlastimil Dominik. ISBN 978-80-7239-253-7

Trojanow, Ilija: Sběratel světů. Brno : Host, 2008. Původní titul: Der Weltensammler. Překlad: Renáta Tomanová. ISBN 978-80-7294-263-3

Trojanow, Ilija: Moc a vzdor. Praha : Akropolis, 2018. Originalsacht.: Macht und Widerstand. Übers.: Radka Denemarková. ISBN 978-80-7420-216-7

Wawerzinek, Peter: Krkavčí láska. Brno : JOTA, 2012. Původní titul: Rabenliebe. Překlad: Zdenka Obrová. ISBN 978-80-7217-898-8

Weber, Ilse: Dobrodinec Báruch.  židovské pohádky. Praha : Verzone, 2015. Z něm. originálů vybrala a přeložila: Zlata Kufnerová. ISBN 978-80-87971-04-8

Weidermann, Volker: Ostende 1936. Léto přátelství. Brno : HOST, 2014. Původní titul: Ostende: 1936, Sommer der Freundschaft. Překlad: Tomáš Dimter. ISBN 978-80-7491-245-0

Wells, Benedict: Na konci samoty. Praha : Plus, 2017. Původní titul: Vom Ende der Einsamkeit. Překlad: Michaela Škultéty. ISBN 978-80-259-0672-9

Winkler, Philipp: Chuligán. Brno : Host - vydavatelství, s.r.o., 2017. Původní titul: Hool. Překlad: Viktorie Hanišová. ISBN 978-80-7577-126-1

Wirbeleit, Patrick: Tonička už všude byla. Brno : Host, 2021. Původní titul: Antonia war schon mal da. Překlad: Kateřina Klabanová. ISBN 978-80-275-0386-5

Würger, Takis: Klub. Brno: Host, 2019. Původní titul: Der Club. Překlad: Iva Kratochvílová. ISBN 978-80-7577-786-7.

Zaimoglu, Feridun: Lásky žár. Praha : Mladá fronta, 2009. Původní titul: Liebesbrand. Překlad: Michaela Škultéty. ISBN 978-80-204-1942-2

Zeh, Juli: Ve jménu Metody. Praha : Argo, 2021. Původní titul: Corpus Delicti. Překlad: Michael Půček. ISBN 978-80-257-3609-8

Zeh, Juli: Hráčský instinkt. Praha : Odeon, 2006. Původní titul: Spieltrieb. Překlad: Jana Zoubková. ISBN 80-207-1213-5

Zeh, Juli: Orli a andělé. Praha : Odeon, 2004. Původní titul: Adler und Engel. Übers.: Jana Zoubková. ISBN 80-207-1156-2

Zeh, Juli: Temná energie. Praha : Odeon, 2009. Původní titul: Schilf. Překlad: Jana Zoubková. ISBN 978-80-207-1292-9
Goethe-Institut e-knihovna Goethe-Institut

Podpořené tituly v e-knihovně Onleihe

Podpořené tituly v českém překladu v e-knihovně Onleihe