TestDaF

Goethe-Institut Deutschprüfungen TestDaF Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Chtěl/a byste ...

  • studovat, vědecky bádat nebo pracovat v Německu;
  • složit jazykovou zkoušku, kterou uznávají všechny vysoké školy v Německu;
  • přesvědčit výzkumné instituce a zaměstnavatele o svých znalostech německého jazyka.

TestDaF je jazyková zkouška na pokročilé úrovni. Zahrnuje stupně B2 až C1 na šestistupňové škále Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).
 
Pokud jste zkoušku TestDaF ve všech čtyřech částech absolvovali na stupni 4, považuje se certifikát za doklad o jazykových znalostech, který umožňuje přístup ke studiu téměř všech oborů a studijních programů na německých vysokých školách.
Jazyková zkouška TestDaF je také mezinárodně uznávaný doklad o vašich znalostech německého jazyka pro vědecké projekty a akademické profese.
 
Odborné vědomosti nejsou pro tuto zkoušku nutné.

Dostupnost na celém světě

Zkoušku TestDaF můžete absolvovat v licencovaných zkouškových centrech. V současné existuje přibližně 450 zkouškových center, která nabízejí zkoušku TestDaF. Zde si můžete vyhledat zkoušková centra na území Německa i jinde ve světě:

Pokyny k vystavení faktury na firmu

Pokud potřebujete fakturu na firmu, informujte nás prosím před uhrazením faktury a zašlete nám fakturační údaje firmy vč. IČO a DIČ e-mailem. Po uhrazeni poplatku už není možné údaje na faktuře měnit.

Faktura musí obsahovat jméno účastníka zkoušky.

Příprava

Cvičební materiály

Zde naleznete materiály k procvičování a tituly doporučené literatury.

Další informace

Předpoklady, náplň zkoušky a další informace k TestDaF se dozvíte zde: