Partnerství a sponzoři

Goethe-Institut Förderer Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Spolupráce s partnery

Goethe-Institut v České republice pracuje na bázi partnerské spolupráce. V rámci jednotlivých projektů i dlouhodobých kooperací se spojujeme s aktéry kulturního života (institucemi, organizacemi, firmami i jednotlivými osobami) z České republiky, Německa i ostatních zemí. Na jednom projektu se často podílí více partnerů. Zvláštní důraz od počátku klademe na společné rozvíjení nápadů a na dialog. Nejlepších výsledků dosahují akce a projekty, které jsou od původního nápadu přes diskusi o různých formátech a formách akcí, výběr umělců, souborů a referentů až po financování, průběh a organizaci společně plánovány a realizovány na základě partnerské dělby práce. Prosíme proto všechny zájemce o spolupráci o co nejvčasnější komunikaci, aby mohly být zohledněny zájmy různých stran, obsahové příspěvky a také interní postupy. Finanční příspěvky na projekty, které byly plánovány bez naší účasti, nejsou bohužel možné.

Témata, která nás zajímají:

  • Současná kulturní scéna a aktuálnost kulturního dědictví v Německu a z Německa
  • Německo, Česká republika, Evropa – společnost, vědomosti, historie, kulturní rozmanitost a perspektivy sousedství
  • Němčina jako cizí jazyk ve vícejazyčné Evropě
Kritéria, kterými se řídíme:
  • Goethe-Institut není komerční organizátor akcí ani sponzor (my naopak sponzory hledáme!). Chceme umožňovat projekty, které by se bez nás nemohly konat.
  • Každý partner, i Goethe-Institut, by si měl vůči veřejnosti, hostům a publiku zachovat svou identitu a měl by umět přiměřenou formou viditelně komunikovat (od loga až po společnou mediální práci).
  • Naším sídlem v České republice je Praha. Usilujeme však o spolupráci s partnery v celé zemi, nejen ve velkých městech.
  • V centru naší pozornosti nejsou pouze témata, informace a obsah, ale také živé, dlouhodobé kontakty. Dáváme dohromady lidi a přispíváme k vytváření mezinárodních sítí kontaktů.
Chcete s námi spolupracovat? Máte nějaký projekt nebo nápad, který by nás mohl svést dohromady? V tom případě se budeme těšit na Vaše podněty a na navázání kontaktu.

Pracovníci Goethe-Institutu