Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 © Getty Images

Chtěl/a byste ...

  • se připravit na studium v Německu;
  • doložit pokročilé znalosti německého jazyka při ucházení se o pracovní místo
  • se připravit na práci v oblasti zdravotnictví v Německu
  • prokázat své studijní úspěchy na úrovni B2
  • oficiální a mezinárodně uznávaný certifikát

Goethe-Zertifikat B2 je zkouška z němčiny pro mládež a pro dospělé. Tato zkouška dokládá pokročilou jazykovou úroveň a odpovídá čtvrtému stupni (B2) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).

Absolvováním této zkoušky prokazujete, že ...

  • dokážete porozumět hlavnímu obsahu komplexních textů s konkrétními i abstraktními tématy i odborným diskusím v oblasti vlastní specializace;
  • se dokážete dorozumět natolik spontánně a plynule, že můžete vést normální rozhovor s rodilými mluvčími, aniž byste vy nebo vaši partneři v rozhovoru museli vynakládat větší úsilí;
  • se umíte jasně a detailně vyjadřovat k širokému spektru témat, objasňovat svá stanoviska k aktuálním otázkám a uvádět výhody a nevýhody různých možností.

V nastavení prohlížeče jsme deaktivovali JavaScript. Pro možnost zobrazení kurzů JavaScript aktivujte.

*) V případě platby za zkoušku a stornopoplatku podléhá plnění DPH 21 %

**) Zobrazená výhodnější cena platí, pokud jste u Goethe-Institutu již navštěvovali kurz němčiny, který proběhl v posledních šesti měsících. Šestiměsíční lhůta se vztahuje na časové období mezi ukončením jazykového kurzu a termínem zkoušky z němčiny. V takovém případě se cena změní automaticky během procesu rezervace. Pokud by se to nestalo, obraťte se na kancelář Vašeho jazykového kurzu.

Pokyny k vystavení faktury na firmu

Pokud potřebujete fakturu na firmu, informujte nás prosím před uhrazením faktury a zašlete nám fakturační údaje firmy vč. IČO a DIČ e-mailem. Po uhrazeni poplatku už není možné údaje na faktuře měnit.

Faktura musí obsahovat jméno účastníka zkoušky.

Příprava

Cvičební materiály

Zde najdete modelové věty k procvičování online s možností bezbariérového přístupu a interaktivního zapojení.

Další informace

Předpoklady, náplň zkoušky a další informace k Goethe-Zertifikat B2 se dozvíte zde:

Goethe-Zertifikat B2 digital

Od října 2020 nabízí Goethe-Institut v Praze první jazykovou zkoušku i digitálně.