Proč se učit německy?
10 důvodů pro němčinu

Ať už jsou vaše plány do budoucna jakékoli, znalost němčiny vám otevírá bezpočet možností. Naučit se německy znamená osvojit si dovednost, s níž můžete zlepšit svůj profesní i osobní život:

 • Pracovní svět © colourbox.com
  Pracovní svět: Komunikace v němčině s německy mluvícími obchodními partnery přispívá k lepším obchodním vztahům a tím k efektivnější komunikaci – potažmo tedy k většímu úspěchu.
 • Mezinárodní kariéra Foto: Getty Images/Adam Gault
  Mezinárodní kariéra: Se znalostmi němčiny si zlepšíte pracovní vyhlídky u německých firem ve své zemi i v jiných státech. Dobré znalosti německého jazyka z vás v očích zaměstnavatele s globálními obchodními vztahy činí produktivního pracovníka.
 • Turismus a hotelnictví © Fotolia / corbisrffancy
  Turismus a hotelnictví: Turisté z německy mluvících zemí cestují hodně a daleko, na dovolené vydávají více peněz než turisté z jiných zemí. Rádi se nechávají hýčkat personálem a průvodci, kteří ovládají němčinu.
 • Věda a výzkum Foto: PantherMedia / Darren Baker
  Věda a výzkum: Němčina je druhým nejdůležitějším jazykem vědy. Německo se svou finanční podporou výzkumu a vývoje řadí na třetí místo na světě a uděluje zahraničním vědcům výzkumná stipendia.
 • Komunikace © Goethe-Institut/Bernhard Ludewig
  Komunikace: Rozvoj v oblasti médií, informačních a komunikačních technologií si žádá multijazykovou komunikaci. Řada důležitých webových stránek je v němčině. Německo zaujímá v produkci knih mezi 87 zeměmi celosvětově 5. místo po Velké Británii, Americe, Číně a Rusku. Vaše znalosti němčiny tedy znamenají širší přístup k informacím. [Wikipedia, 2014]
 • Kulturní porozumění © Getty Images / Neil Guegan
  Kulturní porozumění: Naučit se německy znamená získat vhled do života, přání a snů obyvatel německy mluvících zemí s jejich multikulturní společností.
 • Cestování © Getty Images/Manuel Gutjahr
  Cestování: Prohlubte díky znalostem němčiny své cestovatelské zážitky – nejenom v zemích, kde se mluví německy, ale také v dalších státech Evropy, zejména v její východní části.
 • Požitek z literatury, hudby, umění a filozofie © Goethe-Institut/Loredana La Rocca
  Požitek z literatury, hudby, umění a filozofie: Němčina je jazykem Goetheho, Kafky, Mozarta, Bacha a Beethovena. Prohlubte svůj prožitek ze čtení a/nebo poslechu jejich děl v originále.
 • Studijní a pracovní možnosti v Německu © Getty Images/Matthias Tunger
  Studijní a pracovní možnosti v Německu: Německo uděluje velký počet stipendií, umožňujících studium v této zemi. Pro mladé cizince existují zvláštní pracovní a pobytová víza, pro určitá povolání zase zvláštní ustanovení pro vydání pracovního povolení.
 • Výměnné programy © iStock / Neustockimages
  Výměnné programy: Mezi Německem a mnoha světovými zeměmi existují dohody o výměnných programech žáků a studentů.