Konzultace a služby

Konzultace a služby Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Jste učitelka nebo učitel němčiny a chtěli byste

  • zavést výuku němčiny ve své instituci – ať už na základní škole, střední škole, univerzitě nebo v zařízení pro vzdělávání dospělých, buď jako druhý cizí jazyk, jako bilingvní předmět, jako povinný či volitelný předmět
  • nebo realizovat inovativní projekt
  • nebo zvýšit kvalitu své nabídky?
Nebo máte dotazy
  • k celkovému plánu výuky
  • k metodice
  • k odbornému vzdělání, doškolování a dalšímu vzdělávání učitelů němčiny
  • k aktuálním učebnicím a našim doplňkovým materiálům
  • ke zkouškám Goethe-Institutu pro mládež a pro dospělé?
Obraťte se na nás. Rádi Vám poradíme a pomůžeme Vám ve Vaší práci.