Goethe-Zertifikat C2: GDS

Goethe-Institut Deutschprüfungen Goethe-Zertifikat C2 Foto: Getty Images/Mario Castello

Chtěl/a byste ...

  • studovat nebo vědecky pracovat v Německu;
  • vyučovat na některé škole v Německu;
  • prokázat svůj studijní úspěch na úrovni C2;
  • oficiální a mezinárodně uznávaný certifikát.

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) je zkouška z němčiny, určená pro dospělé. Potvrzuje velmi vysoce pokročilou jazykovou úroveň a odpovídá nejvyššímu stupni (C2) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).

Absolvováním této zkoušky prokazujete, že ...


  • dokážete bez obtíží porozumět prakticky všemu, co v němčině čtete nebo slyšíte;
  • dokážete shrnout informace z různých písemných a ústních zdrojů a přitom v souvislém projevu poskytnout odůvodnění nebo vysvětlení;
  • se umíte spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a jste schopni dokonce i u komplexnějších témat volit jemnější významové odstíny.
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom umožňuje zahraničním studentům přístup na německé univerzity a vysoké školy a slouží na mnoha místech jako jazykový doklad opravňující k výuce němčiny.
Země Spolkové republiky Německo uznávají tuto zkoušku jako jazykový doklad v rámci učitelské kvalifikace. Bližší informace vám poskytnou akreditační pracoviště v příslušných spolkových zemích, jako jsou ministerstva školství, kultury nebo vzdělání, školské úřady, krajská zastupitelstva nebo senátní správa.

K datu 01.01.2012 nahradila zkouška Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom tři do té doby existující zkoušky – Goethe-Zertifikat: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) a Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).
 

V nastavení prohlížeče jsme deaktivovali JavaScript. Pro možnost zobrazení kurzů JavaScript aktivujte.

*) V případě platby za zkoušku a stornopoplatku podléhá plnění DPH 21 %

**) Zobrazená výhodnější cena platí, pokud jste u Goethe-Institutu již navštěvovali kurz němčiny, který proběhl v posledních šesti měsících. Šestiměsíční lhůta se vztahuje na časové období mezi ukončením jazykového kurzu a termínem zkoušky z němčiny. V takovém případě se cena změní automaticky během procesu rezervace. Pokud by se to nestalo, obraťte se na kancelář Vašeho jazykového kurzu.

Pokyny k vystavení faktury na firmu

Pokud potřebujete fakturu na firmu, informujte nás prosím před uhrazením faktury a zašlete nám fakturační údaje firmy vč. IČO a DIČ e-mailem. Po uhrazeni poplatku už není možné údaje na faktuře měnit.

Faktura musí obsahovat jméno účastníka zkoušky.

Příprava

Cvičební materiály

Zde najdete modelové věty k procvičování online s možností bezbariérového přístupu a interaktivního zapojení.

Další informace

Předpoklady, náplň zkoušky a další informace k Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom se dozvíte zde: