Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Institut Goethe-Zertifikat B1 Foto: Getty Images/DexImage

Chtěl/a byste ...

  • v Německu navštěvovat vzdělávací zařízení připravující ke studiu na vysoké škole v Německu (Studienkolleg);
  • žít a pracovat v Německu;
  • prokázat svůj studijní úspěch na úrovni B1;
  • oficiální a mezinárodně uznávaný certifikát.

Goethe-Zertifikat B1 je zkouška z němčiny, určená pro mládež a dospělé.  Tato zkouška dokládá schopnost samostatného užívání německého jazyka a odpovídá třetímu stupni (B1) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Úspěšně složená zkouška dokládá, že účastník…

  • rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd.
  • si umí poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v německy mluvících zemích
  • umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají.
  • dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí podat stručné vysvětlení a odůvodnění.

V nastavení prohlížeče jsme deaktivovali JavaScript. Pro možnost zobrazení kurzů JavaScript aktivujte.

*) V případě platby za zkoušku a stornopoplatku podléhá plnění DPH 21 %

**) Zobrazená výhodnější cena platí, pokud jste u Goethe-Institutu již navštěvovali kurz němčiny, který proběhl v posledních šesti měsících. Šestiměsíční lhůta se vztahuje na časové období mezi ukončením jazykového kurzu a termínem zkoušky z němčiny. V takovém případě se cena změní automaticky během procesu rezervace. Pokud by se to nestalo, obraťte se na kancelář Vašeho jazykového kurzu.

Pokyny k vystavení faktury na firmu

Pokud potřebujete fakturu na firmu, informujte nás prosím před uhrazením faktury a zašlete nám fakturační údaje firmy vč. IČO a DIČ e-mailem. Po uhrazeni poplatku už není možné údaje na faktuře měnit.

Faktura musí obsahovat jméno účastníka zkoušky.

Příprava

Cvičební materiály

Zde najdete modelové věty k procvičování online s možností bezbariérového přístupu a interaktivního zapojení.

Další informace

Předpoklady, náplň zkoušky a další informace k Goethe-Zertifikat B1 se dozvíte zde:

Přípravný kurz na zkoušku B1

Chcete složit zkoušku Goethe-Zertifikat B1, ale nevíte, jak se na ni co nejlépe připravit? V tom případě je pro Vás přípravný online kurz na zkoušku B1 přesně to pravé.