Iniciativa „Školy – partneři budoucnosti“

 • Theaterfestival Foto: Karolina Cerneviciene © Goethe-Institut
  Zahájení Mezinárodního divadelního festivalu PASCH "Sdílej a měň" v roce 2016 v litevském Vilniusu
 • Theater Foto: Karolina Cerneviciene © Goethe-Institut
  Divadelní skupina školy Fit ze slovenského Dolního Kubína na divadelním festivalu PASCH "Sdílej a měň" v roce 2016 v litevském Vilniusu
 • Chemie Foto: Cordula Hunold © Goethe-Institut
  CLILiG na škole v litevském Vilniusu
 • KLICK Foto: Andreas Teich © Goethe-Institut
  Workshop redakce studentského online časopisu KLICK v Berlíně
 • KLICK Redaktionssitzung Foto: Bernhard Ludewig © Goethe-Institut
  Workshop redakce studentského online časopisu KLICK v Berlíně
 • Pasch Foto: Nelly Küfner © Goethe-Institut
  Bývalí účastníci PASCH na konferenci „PASCH pokračuje“ v Mnichově
 • Pasch Foto: Nelly Küfner © Goethe-Institut
  Setkání na konferenci PASCH: bývalá polská účastnice PASCH a její bývalá učitelka
 • Lehrerinnen © Goethe-Institut
  Učitelky PASCH z Polska a Slovinska na konferenci ředitelů PASCH
 • PASCH-Treffen Foto: Nelly Küfner © Goethe-Institut
  Učitelky PASCH z Maďarska s bývalými účastníky na konferenci PASCH
 • Schuldirektor © Goethe-Institut
  Ředitel školy Fit z lotyšského Rezekne při slavnostním podpisu smlouvy o prodloužení projektu PASCH ve Varšavě (Polsko)

pasch-blog

Zde je náš PASCH-Blog o novinkách ze střední a východní Evropy. Více...

Iniciativa „Školy – partneři budoucnosti“ (Schulen: Partner der Zukunft, PASCH) tvoří světovou síť více než 2.000 škol se zvláštní vazbou na Německo. Goethe-Institut podporuje přibližně 600 partnerských škol v národních vzdělávacích systémech ve více než 100 zemích.

Iniciativa „Školy – partneři budoucnosti“ vznikla v únoru 2008 z podnětu německého ministerstva zahraničí (Auswärtiges Amt). Ministerstvo zahraničí iniciativu PASCH koordinuje a realizuje ji ve spolupráci s Centrálou pro zahraniční školství (ZfA), Goethe-Institutem (GI), Německou akademickou výměnnou službou (DAAD) a Pedagogickou výměnnou službou (PAD) stálé konference ministrů školství a kultury.
            

Hlavní myšlenky a cíle

Zaměření iniciativy PASCH určují čtyři hlavní myšlenky:
 • získání perspektiv prostřednictvím vzdělávání,
 • rozšiřování všeobecného rozhledu prostřednictvím vícejazyčnosti,
 • přístup k jazyku a vzdělání,
 • společné řešení problémů budoucnosti jako mezinárodní studijní komunita

Iniciativa „Školy – partneři budoucnosti“ (PASCH) vznikla v únoru 2008 z podnětu německého ministerstva zahraničí. PASCH tvoří světovou síť více než 2.000 škol se zvláštní vazbou na Německo. Goethe-Institut podporuje přibližně 600 partnerských škol v národních vzdělávacích systémech ve více než 100 zemích.

Ministerstvo zahraničí iniciativu PASCH koordinuje a realizuje ji ve spolupráci s Centrálou pro zahraniční školství (ZfA), Goethe-Institutem (GI), Německou akademickou výměnnou službou (DAAD) a Pedagogickou výměnnou službou (PAD) stálé konference ministrů školství a kultury.

Síť německých zahraničních škol a škol, které nabízejí Německý jazykový diplom (Deutsches Sprachdiplom), stále roste. Kromě toho se rozvíjí školní spolupráce, jejímž cílem je další upevňování pozice němčiny jako cizího jazyka v národních vzdělávacích systémech. Navíc jsou poskytována stipendia pro studium v Německu a nabízeny možnosti výměny studentů a partnerství mezi školami.

Cíle iniciativy PASCH

U mladých lidí má tato iniciativa vzbudit trvalý a nadšený zájem o moderní Německo, německou společnost a německý jazyk. Vzniká celosvětová síť partnerských škol v Německé spolkové republice; školy se prostřednictvím společných aktivit a výměny stávají mezinárodní studijní komunitou.

PASCH přispívá atraktivní vzdělávací nabídkou k trvalé kvalifikaci jak žákyň a žáků, tak i vyučujících a rozšiřuje tím kompetence mladých lidí pro studium v Německu a pro pozdější profesní život. K cílům iniciativy patří  kromě toho budování živých a dlouhodobých vazeb k Německu a podněcování škol, jejich učitelek a učitelů a žákyň a žáků k otevřené výměně názorů a ke vzájemné spolupráci. Iniciativa PASCH je navíc propojena s jinými iniciativami zahraniční kulturní a vzdělávací politiky, například s dobrovolnickou službou „Kulturweit“.

Úkoly a opatření Goethe-Institutu

Goethe-Institut podporuje více než 550 partnerských škol v zavádění nebo rozšiřování němčiny jako učebního předmětu. Nabízí vyučujícím další vzdělávání v metodice a didaktice a jazykové kurzy a vybavuje školy moderními, multimediálně použitelnými výukovými a učebními materiály a materiály k německým reáliím. Kromě toho Goethe-Institut v rámci této iniciativy vysílá do partnerských škol ve světě experty na výuku, kteří těmto školám poskytují odbornou podporu. Kurzy pro mládež, které se pro žákyně a žáky zúčastněných škol konají v Německu, zlepšují jazykové znalosti zúčastněných, posilují jejich mezikulturní kompetenci a přispívají k oživení výuky reálií.
Webová stránka www.pasch-net.de se člení na tři části:
 • všeobecná část 
 • část pro učitele
 • část pro žáky
Všeobecná část

Všeobecná část informuje o institucích zapojených do iniciativy a o jejich aktivitách. K aktivitám patří projekty realizované v rámci iniciativy PASCH, blogy spolupracovnic a spolupracovníků z různých oblastí světa, kurzy pro mládež z partnerských škol PASCH pořádané v Německu a burza partnerů pro mezinárodní partnerství mezi školami. Interaktivní mapa světa poskytuje přehled o síti partnerských škol a zúčastněné školy se prezentují formou krátkých portrétů.

Část pro učitele

V této části naleznou učitelé podněty pro používání sítě PASCH-net ve výuce němčiny, výukové materiály ke stažení a informace k metodicko-didaktickým tématům. Na učební platformě PASCH mohou učitelé zřizovat vlastní virtuální třídy nebo využívat již existující kurzy.

Komunita nabízí možnost vzájemné výměny materiálů nebo hledání partnerů pro nové projekty. V rámci komunity, učební platformy nebo blogů mohou studenti realizovat mezinárodní projekty, jako jsou například regionální internetové školní noviny nebo podcasty.

Na učební platformě PASCH nabízí síť PASCH-net další vzdělávání pro učitele s podporou tutorů. V internetovém kurzu PASCH-net-Führerschein se vyučující seznámí s nabídkou webu pro výuku němčiny, například s komunitami, s učební platformou a žákovskými novinami PASCH-Global. V internetovém kurzu Moodle-Führerschein se účastníci dozvědí, jak se dá učební platforma PASCH, která je založena na softwaru Moodle, použít ve školní výuce nebo v rámci dalšího vzdělávání učitelů.

Kontakt: lernplattform@pasch-net.de

Část pro žáky

Žáci a žákyně škol zapojených do projektu PASCH mohou v internetové komunitě komunikovat s jinými žáky a žákyněmi. Mohou tam také vkládat texty, fotografie a videa, zakládat skupiny a vzájemně diskutovat v různých diskusních fórech.

Soutěže a projekty podněcují k účasti. Texty na různých jazykových úrovních informují o Německu, mimo jiné také o studijních možnostech.

Pravidelné nabídky diskusí, společné aktivity a vzdělávací hry zvou k procvičování.

Kdo chce být na PASCH-net aktivní v komunitách nebo na učební platformě, musí se zaregistrovat a potom se přihlašovat pomocí e-mailové adresy a hesla.
  Kontakt: service@pasch-net.de
Síť PASCH zahrnuje celosvětově více než 2.000 škol. Goethe-Institut podporuje přes 600 škol v národních vzdělávacích systémech ve více než 100 zemích. V rámci iniciativy „Školy –partneři budoucnosti“ (PASCH) tyto školy nově zavedly nebo rozšířily výuku němčiny. Na školách je němčina nabízena převážně jako druhý cizí jazyk.

K síti PASCH patří kromě toho také zhruba 140 německých zahraničních škol podporovaných Centrálou pro zahraniční školství (ZfA), 27 takzvaných „Deutsch-Profil-Schulen“ a zhruba 1.100 národních škol, které nabízejí Německý jazykový diplom (Deutsches Sprachdiplom) stálé konference ministrů školství a kultury.

Portréty škol

Pasch v České republice

V České republice existují tři fit-školy pod záštitou Goethe-Institutu: Gymnázium Břeclav, Základní Škola Husova v Liberci a Obchodní akademie v Českém Těšíně. Celkem se na nich se německy učí skoro 800 žáků a žákyň ve věku od 6 do 20 let. Školy, které jsou členy světové sítě partnerských škol se speciální podporou v rámci iniciativy „Školy – partneři budoucnosti“.