Úkoly a cíle

Goethe-Institut Aufgaben und Ziele Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Jako celosvětově působící kulturní institut Spolkové republiky Německo se zasazujeme o porozumění mezi Německem, Evropou a světem. Základem k tomu je nám rámcová dohoda se Spolkovým ministerstvem zahraničí. Po celém světě poskytujeme informace o kulturní a společenské rozmanitosti Německa a Evropy. Naši celosvětovou síť tvoří 151 Goethe-Institutů v 98 zemích a řada partnerských institucí. Naši práci institucionálně podporuje Spolkové ministerstvo zahraničí. Coby zapsaný spolek jednáme na vlastní odpovědnost, nejsme spojeni s žádnou politickou stranou a jsme právně nezávislí. Přibližně třetinu rozpočtu si zajišťujeme sami z příjmů z jazykových kurzů a zkoušek. Kromě toho nás podporuje Evropská unie, další spolková ministerstva, nadace a firmy doma i v zahraničí.

Přispíváme k ukotvení německého jazyka ve vzdělávacích systémech hostitelských zemí. Podporujeme více než 100 000 škol po celém světě v tom, aby poskytovaly kvalitní výuku němčiny. Podporujeme další vzdělávání a zvyšování kvalifikace učitelů němčiny. Nabízíme také jazykové kurzy od těch všeobecných němčiny až po ty, které své účastníky cíleně připravují na budoucí povolání. Organizujeme jazykové kurzy a semináře, které přispívají ke zvýšení společenského a kulturního povědomí. Součástí naší nabídky jsou online kurzy a programy pro samostudium. V Goethe-Institutu nebo u některého z našich partnerů skládá zkoušku z němčiny každoročně více než půl milionu lidí na celém světě. Díky široké nabídce vzdělávacích a informačních služeb podporujeme studenty a odborníky ze zahraničí, a to zejména na jejich cestě do Německa.  

Věříme v potenciál mezinárodní kulturní výměny. Ve spolupráci s vládními i nevládními institucemi a iniciativami občanské společnosti pořádáme po celém světě ročně zhruba 20 000 kulturních akcí. Zvyšujeme kvalifikaci, poskytujeme poradenství a propojujeme kreativní profesionály. Podporujeme rozvoj udržitelných struktur v kulturních a kreativních odvětvích, například prostřednictvím dalšího vzdělávání kulturních podnikatelů nebo internacionalizace kreativních podniků. Prostřednictvím našich rezidenčních programů, spolupráce a koprodukcí podněcujeme globální propojení kulturních pracovníků. Nabízíme subjektům občanské společnosti ochranu a svobodu, které umožňují otevřenou výměnu názorů. Ani v těžkých dobách se nevzdáváme demokratického dialogu. Naše práce se řídí hodnotami demokratického, liberálního a ústavního společenského řádu.

Prostřednictvím našich digitálních informačních a vzdělávacích služeb, které poskytujeme ve více než 60 jazycích, a díky síti 87 knihoven, nabízíme prostor pro vzdělávání, setkávání a participaci. Využíváme inovativní technologie, možnosti nabízené digitalizací a stejně tak přemýšlíme o dopadu moderních technologií na lidi a společnost. S pomocí informačních cest, odborných stáží pro odborníky, výměnných programů pro mládež či mezinárodních festivalů umožňujeme setkávání lidí po celém světě.

  • Budova Goethe-Institutu v Praze Foto: Goethe-Institut/Pavlína JáchimováGoethe-Institut Česká republika

Český Goethe-Institut sídlí již od roku 1990 v Praze, odkud v rámci svého regionálního pověření koordinuje činnost Goethe-Institutů také na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Slovinsku, Litvě, Lotyšsku a Estonsku. Ve všech těchto zemích disponuje Goethe-Institut hustou sítí partnerů a podpůrných organizací, které pracují pro podporu němčiny, německé kultury a informací o Německu.

Goethe-Institut Česká republika nabízí vysoce kvalitní a diverzifikovaný program jazykového vzdělávání, jehož součástí jsou také worshopy či semináře pro učitelky a učitele z oboru němčiny jakožto cizího jazyka. Jazykovou práci doplňuje obsažný program jazykových zkoušek.

Goethe-Institut je rovněž činný ve všech oblastech kulturního programu – ten pořádáme v našem domě na břehu Vltavy i u našich partnerů v mnohých městech a regionech České republiky. Zpravidla je možné zúčastnit se všech našich akcí i bez znalosti němčiny, neboť akce bývají překládány či tlumočeny.

Goethe-Institut má i svou vlastní knihovnu. Ta pracuje vedle klasických knih také s dalšími informačními médii a digitáními nabídkami či s multifunkčním tematickým prostorem v předsálí knihovny. Knihovna nabízí informace k současnému kulturnímu a společenskému životu v Německu.