Úkoly a cíle

Goethe-Institut Aufgaben und Ziele Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Sprache. Kultur. Deutschland.

Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností.

Podporujeme znalost německého jazyka v zahraničí a pěstujeme mezinárodní kulturní spolupráci. Informováním o kulturním, společenském a politickém životě zprostředkováváme komplexní obraz Německa. Naše kulturní a vzdělávací programy podporují mezikulturní dialog a umožňují kulturní spolupráci. Posilují výstavbu společenských struktur a podporují celosvětovou mobilitu.

Prostřednictvím naší sítě Goethe-Institutů, Goethe-Center, kulturních společností, čítáren, ale i zkouškových a jazykových výukových center jsme už přes šedesát let pro mnoho lidí prvním kontaktem s Německem. Dlouholetá partnerská spolupráce s předními institucemi a osobnostmi ve více než 90 státech vytváří trvalou důvěru v náš stát. Jsme přitom partnery pro všechny, kteří se aktivně zabývají Německem, německým jazykem a německou kulturou. Pracujeme na vlastní odpovědnost a politicky nezávisle.

  • Budova Goethe-Institutu v Praze Foto: Goethe-Institut/Pavlína JáchimováGoethe-Institut Prag

Goethe-Institut v Praze (založený v roce 1990) je regionálním institutem pro střední a východní Evropu, který koordinuje práci kulturních institutů v Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku a ve Slovinsku. V těchto zemích má Goethe-Institut hustou síť doplňkových organizací a zařízení, které slouží podpoře německého jazyka a kultury a informovanosti o Německu.

Goethe-Institut v Praze pořádá dílny a semináře pro učitele němčiny jako cizího jazyka. Naši jazykovou práci doplňuje rozsáhlý zkouškový program v našem institutu. Kromě toho nabízíme diferencovaný program jazykových kurzů. Programové oddělení Goethe-Institutu v Praze pořádá kulturní program ve všech oblastech, a to jak v budově institutu, tak i mimo ni. I bez znalostí němčiny se můžete všech akcí zúčastnit, neboť jsou zpravidla tlumočeny. Oddělení Informace a knihovna Goethe-Institutu v Praze zprostředkovává informace o aktuálních aspektech kulturního, společenského a politického dění v Německu. Rozsáhlé knižní fondy a další materiál poskytuje všem lidem, kteří se zajímají o Německo, chtějí se učit německy, případně chtějí němčinu vyučovat.