Knihovny jako místa setkávání
Důležité navzdory internetu

Library of the HU Berlin
Library of the HU Berlin | Fotografie (detail): © Humboldt-Universität zu Berlin/Matthias Heyde

Knihovny neztrácejí nic ze své přitažlivosti pro uživatele ani v digitální éře. Více než kdy jindy je o ně zájem jako o příjemná, inspirativní a interaktivní místa pro studium a bádání.

Zatímco v minulých stoletích byly knihovny jediným místem umožňujícím přístup k důležitým zdrojům pro bádání, získávají se dnes informace stále více – a v případě přírodních věd takřka výlučně – prostřednictvím internetu. Avšak ačkoliv si vědci a studenti mohou opatřit veškeré poznatky u psacího stolu v pohodlí domova, jsou vědecké knihovny plnější než kdy jindy...

„Pracovní místa v nové knihovně Centra Jacoba a Wilhelma Grimmových v Berlíně jsou například natolik žádaná, že k obsazeným místům je nutno vydávat ,parkovací kartičky‘“, vysvětluje Petra Haukeová, členka sekce Education & Training při Mezinárodní federaci knihovnických spolků (IFLA) a vyučující Institutu pro knihovnictví a informační vědy při Humboldtově univerzitě v Berlíně. „Pokud se uživatel nevrátí na své pracovní místo během určité doby, odklidí pracovníci knihovny jeho věci, aby vytvořili místo pro jiné uživatele.“

Podnětné, atraktivní a izolované

I v době digitalizace, či právě v ní zůstává prostředí knihovny atraktivní jako inspirativní prostor. „Nová Filologická knihovna Svobodné univerzity v Berlíně byla od začátku zaplněná – ovšem nikoliv jen filology, ale rovněž mnoha právníky, kteří si texty zákonů přinesli s sebou“, dodává Petra Haukeová. Nezajímaly je knihovní fondy, nýbrž ‚pouze‘ krásný, inspirativní prostor.“

Ale i pokud se zrovna nejedná o nevšední novostavby, jsou knihovny vnímány jako místa, kde se lidé dobře cítí a kde nejsou vystaveni komerčním ani žádným jiným svodům či rozptylováni.

Reálná setkání a komunikace

Inspirativní však pro návštěvníky knihoven není jen samotný prostor, ale i blízkost druhých, podobně smýšlejících lidí, kteří chtějí soustředěně pracovat či komunikovat. „Potřeba setkávat se roste úměrně tomu, jak lidé tráví stále více času v osamění u svých počítačů“, říká Petra Haukeová.

Podle Haukeové je například zřetelný i vývoj ke „konferenční turistice“: „Když se objevily digitální možnosti komunikace, mysleli si mnozí, že už nebude nutné cestovat na konference. Opak je pravdou: nabídka konferencí neustále roste a jejich návštěvnost je vysoká – a i tam nejsou z hlediska výměny informací nutně nejvýznamnější prezentace, nýbrž přestávky na kávu.“

V popředí pozornosti jsou uživatelé namísto knihovních fondů

Stále více vědeckých knihoven reaguje na tuto poptávku, která očividně roste. Příkladem je knihovna Univerzity v Kostnici, jejíž přírodovědná sekce dostala v roce 2011 novou podobu. Tomu předcházelo vyhodnocení potřeb studentů a badatelů.

„Výsledkem bylo zjištění, že vědci potřebují zejména přímý elektronický přístup k databázím a časopisům a jen tu a tam něco z tištěných fondů přírodovědné knihovny“, vysvětluje Oliver Kohl-Frey, zástupce ředitele Univerzitní knihovny v Kostnici. „Vedle přístupu k tištěným a elektronickým fondům jsou však pro studenty důležitá zejména individuální pracovní místa a prostory pro práci ve skupině vybavené infrastrukturou adekvátní dnešní době.“

Po dohodě s příslušnými katedrami pak byly vyřazeny tištěné fondy časopisů, které jsou díky národním licencím dnes již k dispozici v elektronické podobě. „Jen toto opatření nám umožnilo prodat, darovat či předat k recyklaci cca 32 tisíc svazků“, říká Kohl-Frey, „a získat tak prostor pro nové uspořádání přírodovědného oddělení knihovny.“

Místo na práci i odpočinek

Vedle dalších individuálních pracovních míst vznikl i nový prostor pro práci ve skupině vybavený stoly a kancelářskými židlemi. „Během několika málo hodin jej studenti zabrali s naprostou samozřejmostí. Od té doby je využíván v průměru ze 75 procent – a ve špičce bývá plně obsazen. Studenti si přitom stoly přestavují dle libosti tak, jak potřebují“, říká Oliver Kohl-Frey.

Moderní prostředí ke studiu však nabízí i prostor, kde se lze neformálně vzdělávat a odpočívat. „Vytvořili jsme odcloněný čtenářský koutek s pohodlnými sedačkami a pořídili nový automat na nápoje. Mimoto jsme koupili další lehátka, která přirozeně neslouží pouze ke spánku.“ V Kostnici se tak během krátké doby podařilo vytvořit pro uživatele výrazně hodnotnější prostředí. „A náš příklad je důkazem, že k tomu není potřeba efektní novostavba ani závratná investice.“