Sdílené tvůrčí prostory v knihovnách
Tvůrčí dílny 21. století

Německé knihovny začaly experimentovat s veřejně přístupnými kreativními prostory, tzv. makerspaces. Pozitivní zkušenosti svědčí o tom, že knihovny a „kutilské hnutí“ si mají vzájemně co nabídnout.

„Makerspaces“ jsou prostory přístupné veřejnosti, která zde kreativně pracuje s reálnými předměty. Jsou místem pro nové myšlenky a projekty realizované vlastními silami. Sdílené tvůrčí prostory, které bývají označovány rovněž jako FabLab (fabrication laboratory), jsou jakousi kutilskou dílnou elektronického věku. Nástroji už nejsou pila a dřevo či nůžky a látka, ale laserová řezací zařízení a 3D tiskárny. Nové prostory slouží také hlavně k navazování kontaktů. Lidé už nekutí sami skryti před zraky ostatních, nýbrž společně experimentují ve veřejném prostoru s novými technikami, vyměňují si zkušenosti a objevují spřízněné duše.

PRVNÍ „MAKERSPACES“ V NĚMECKÝCH KNIHOVNÁCH

Trend sdílený tvůrčích prostor, který se v USA objevil už v prvních letech nového tisíciletí, dorazil i do německých knihoven. Městská knihovna v Kolíně nad Rýnem, sídlící ve Vnitrobloku Josefa Haubricha, otevřela „makerspace“ v roce 2013 jako první knihovna v Německu. V novém podlaží ústřední knihovny, které bylo zasvěceno médiím, mají uživatelé vedle 3D tiskárny a 3D skeneru k dispozici také iPady, klávesy, kytary a launchpad pro práci s hudebním softwarem. Mohou zde digitalizovat gramofonové desky, nahrát si podcast, komponovat na iPadech a věnovat se ještě mnoham dalším činnostem. „Ve sdílených tvůrčích prostorách umožňujeme uživatelům získat znalosti přesahující rámec standardního vzdělávacího systému a přispíváme tak k větší rovnosti šancí,“ vysvětluje vedoucí Městské knihovny v Kolíně nad Rýnem Hannelore Vogt. „Ve sdílených tvůrčích prostorách jsou aktuální technické novinky dostupné všem.“

Tvůrčí možnosti FabLabu pak jako první technická knihovna vyzkoušela v roce 2014 Saská zemská knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (SLUB). Jednalo se o společnou akci knihovny s několika katedrami Vysokého učení technického a drážďanské tvůrčí dílny FabLab, pojízdné dílny vybavené nejmodernější technikou: 3D tiskárnou a laserovým řezacím strojem.

ZPROSTŘEDKOVÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ JAKO KLÍČOVÝ ÚKOL KNIHOVEN

Co však předurčuje právě knihovny k tomu, aby zřizovaly sdílené tvůrčí prostory? Nelze ve FabLabech spatřovat logický důsledek cesty, po které knihovny kráčely odjakživa? Anebo knihovny vstupují touto aktivitou na zcela nový terén? Hannelore Vogt vidí v tomto vývoji více kontinuity nežli změny. „Ve své podstatě jsou sdílené tvůrčí dílny sice relativní novinkou, odmyslíme-li si kutilská odpoledne pořádaná knihovnami pro děti, avšak základní myšlenka je v mnoha ohledech shodná s tradičními úkoly knihoven jakožto centry vzdělávání, komunikace a sdílení informací.“

Rovněž Lukas Oehm, který měl v SLUB dočasnou FabLab na starost, spatřuje v „makerspacech“ další logický stupeň vývoje. „V knihovně nalezneme takřka ke každému tématu nepřeberné množství informací. Různé odborné disciplíny mají však rozdílné nároky. Zatímco humanitní a sociální vědy jsou silně vázány na text, je pro inženýrské a přírodní vědy nezbytná možnost pracovat i s reálnými objekty nejrůznějšího charakteru.“

VYTVÁŘENÍ VAZEB A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ JAKO HLAVNÍ ÚKOLY

První zkušenosti se sdílenými tvůrčími prostory hodnotí oba knihovníci veskrze pozitivně. „Nabídka byla přijata kladně,“ říká Oehm. „A návštěvnost kurzů drážďanské FabLab zaměřených na práci s přístroji byla vysoká.“ Mimoto uspořádaly zúčastněné katedry k technologiím dostupným ve sdílené tvůrčí dílně úspěšnou letní školu. Povzbuzen pozitivními zkušenostmi plánuje nyní Oehm společně s partnerskými institucemi, že v Saské zemské knihovně vybuduje stálou FabLab. Přitom je jasné, že „makerspace“ nevznikne jen díky tomu, že bude k dispozici hardware: „Uživatelé potřebují někoho, na koho by se mohli obracet s dotazy, kdo by jim poskytl základní informace a poradil, jak s novými přístroji pracovat.“

V Kolíně nad Rýnem má sdílená tvůrčí dílna s dobře fungující sítí uživatelů již pevnou pozici. „Knihovna vystupuje pouze v roli zprostředkovatele a poskytovatele,“ vysvětluje Hannelore Vogt. „Dává k dispozici technickou infrastrukturu a prostory, lidé si už navzájem pomáhají a předávají své znalosti ostatním.“ Klíčovou roli tak hraje navazování kontaktů, informace a další vzdělávání. „Naši rozsáhlou nabídku kurzů tvoří veřejnost pro veřejnost. Koncepci přitom vědomě nijak zvlášť nevymezujeme.“

Pro Hannelore Vogt je rovněž mimořádně důležité mezigenerační vzdělávání. Ve sdílené tvůrčí dílně v Kolíně nad Rýnem nabízejí žáci sousední Školy císařovny Augusty kurzy komponování na iPadu, tvorby vlastního weblogu, elektronického zpracování obrazu a crashkurs 3D pro začátečníky. „Naši nabídku proto nevyužívají jen fandové do techniky, nýbrž všichni ti, kdo neztratili chuť poznávat nové věci.“