Jan Faktor
Jiříkovy starosti o minulost

Jan Faktor
Jan Faktor | Foto: © Tana Okunevova

Román vyšel česky téměř třicet let poté, co na příběhu začal Jan Faktor v osmdesátých letech pracovat. Překlad je dílem Radovana Charváta v úzké spolupráci s autorem, který text pro české vydání zároveň výrazně upravil.

Hlavní hrdina Jiřík, alter ego autora, vyrůstá v Praze padesátých až sedmdesátých let v domácnosti, které vládnou ženy. V příběhu hraje velkou roli nejen politika a osud Jiříkovy židovské rodiny, ale i jeho bouřlivé dospívání. Realita románu má silně autobiografické rysy. Kniha však nabízí mnohem víc než jen řadu absurdních historek: díky fabulačnímu umění autora a jeho sebeironii mutují někdy do neobvyklých grotesek i následky zážitků jeho příbuzných z koncentračních táborů do neobvyklých grotesek. Generační výpověď o normalizační době je svým zpracováním i v rámci české literatury ojedinělá.
Román Jiříkovy starosti o minulost začal Jan Faktor psát už v roce 1986 – tenkrát ještě jako experimentálně strukturovanou prózu; v devadesátých letech se k textu sice vrátil, v původní podobě jej ale nikdy nedokončil. Znovu na něm začal pracovat už německy v letech 2003–2004; román nakonec vyšel v roce 2010 a setkal se v Německu s velkým zájmem veřejnosti i literární kritiky. Byl nominován na Cenu Lipského veletrhu a také prestižní Německou knižní cenu.
S podporou Goethe-Institutu vyšlo české vydání v nakladatelství PLUS.

Jan Faktor

Narodil se v roce 1951 v Praze, maturoval roku 1970. Studium výpočetní techniky přerušil a odešel do Vysokých Tater, kde pracoval jako nosič. Po návratu do Prahy se stal operátorem v Podniku výpočetní techniky, brzy pak programátorem. Po dokončení dálkového studia na VŠE se roku 1978 vystěhoval za svou ženou do východního Berlína. Tam pracoval krátce jako vychovatel v evangelické školce, poté až do pádu Berlínské zdi jako pomocný zámečník. Psal v té době především experimentální texty – česky a německy, od roku 1985 už jen německy. V NDR vycházel v neoficiálních undergroundových publikacích, účastnil se čtení v bytech, neoficiálních galeriích a církevních obcích. Své texty psal v první řadě pro tyto živé výstupy. Patřil k členům asociace básníků konkrétní poezie – „Bielefelder Colloquium neue Poesie“; dalšími českými členy dnes neaktivní asociace (1978-2003) byli Josef Hiršal a Bohumila Grögerová. V roce 1989 vyšla Janu Faktorovi v východoberlínském nakladatelství Aufbau první sbírka experimentálních textů z počátku osmdesátých let.
Po založení Nového fóra v létě 1989 se stal spoluzakladatelem novin tohoto hnutí. Od roku 1991 se věnuje jen literatuře, vyšly mu tři další sbírky, v druhé polovině 90. let začal psát prózu. První dokončený román nebyl nikdy publikován, zato rukopis druhého románu Schornstein byl v roce 2005 vyznamenán známou cenou Alfreda Döblina; román vyšel o rok později v kolínském nakladatelství Kiepenheuer & Witsch. Román Jiříkovy starosti o minulost vyšel německy v roce 2010 a sklidil příznivý ohlas jak u čtenářů, tak u i literární kritiky. Za své dosavadní dílo obdržel Jan Faktor v roce 2010 Cenu Candida.