Architektonická procházka Zlínem
Proměny města obuvi

Zlín vděčí za svůj bouřlivý rozvoj z lokálního městečka v průmyslové centrum regionu obuvnické společnosti Baťa (po znárodnění přejmenované na Svit). Poslední desetiletí probíhající postindustriální proměny města jsou sice méně dramatické, pro jeho další budoucnost však rozhodně zásadní.

V průběhu 20. století definované racionální členění výrobního areálu a jasné funkční oddělení čtvrtí individuálního bydlení (po 2. světové válce též kolektivního) od společných pracovišť byly motivovány co největší ekonomickou efektivností výstavby. Jak píše ve svých vzpomínkách architekt Vladimír Karfík: “Zrejme okrem vykorisťovania ľudí bol Baťa ochotný vykorisťovať aj železobetón.“ Od konce 30. let až dodnes se Zlín paralelně rozvíjí jako město kulturní a univerzitní (filmová studia, průmyslový design...). S tím souvisí ústřední téma postindustriální epochy města představující budoucnost průmyslového dědictví a jeho využití pro soudobé potřeby obyvatel. Kromě rekonverzí stávajících staveb jsou aktuální novostavby obytných i veřejných budov, překonávající anachronismy a typovost výstavby období batismu, komunismu či porevoluční katalogové produkce.

Předložený výběr staveb se snaží zachytit zmíněný fenomén na příkladech realizací v historickém jádru i novém městském centru (mezi hlavním vstupem do výrobního areálu a obytnými zahradními čtvrtěmi). Rozhodující byla kromě kvality provedení zejména jejich veřejná přístupnost. Na závěr jsou zařazeny také dvě realizace v rurálním okolí města.

Polyfunkční dům „Robot“

náměstí Míru 463, Zlín
49°13'37.182"N, 17°39'59.716"E
Svatopluk Sládeček, Karel Havliš; 2004
 
 • Pohled na polyfunkční dům z náměstí Míru Foto: TOAST - Libor Stavjaník und Rudolf Červenka
  Pohled na polyfunkční dům z náměstí Míru
 • Pohled na polyfunkční dům z náměstí Míru Foto: TOAST - Libor Stavjaník und Rudolf Červenka
  Pohled na polyfunkční dům z náměstí Míru
 • Pohled na polyfunkční dům z náměstí Míru © Foto: TOAST - Libor Stavjaník a Rudolf Červenka Foto: TOAST - Libor Stavjaník und Rudolf Červenka
 • Obchodní pasáž v přízemí © Foto: TOAST - Libor Stavjaník a Rudolf Červenka Foto: TOAST - Libor Stavjaník und Rudolf Červenka
  Obchodní pasáž v přízemí © Foto: TOAST - Libor Stavjaník a Rudolf Červenka
 • Napojení horizontální a vertikální části © Foto: TOAST - Libor Stavjaník a Rudolf Červenka Foto: TOAST - Libor Stavjaník und Rudolf Červenka
  Napojení horizontální a vertikální části © Foto: TOAST - Libor Stavjaník a Rudolf Červenka
 • Pohled z ulice Záramí © Foto: TOAST - Libor Stavjaník a Rudolf Červenka Foto: TOAST - Libor Stavjaník und Rudolf Červenka
  Pohled z ulice Záramí © Foto: TOAST - Libor Stavjaník a Rudolf Červenka
 • Interiér bytu © Foto: TOAST - Libor Stavjaník a Rudolf Červenka Foto: TOAST - Libor Stavjaník und Rudolf Červenka
  Interiér bytu © Foto: TOAST - Libor Stavjaník a Rudolf Červenka
 • Interiér bytu © Foto: TOAST - Libor Stavjaník a Rudolf Červenka Foto: TOAST - Libor Stavjaník und Rudolf Červenka
  Interiér bytu © Foto: TOAST - Libor Stavjaník a Rudolf Červenka
 • Interiér bytu © Foto: TOAST - Libor Stavjaník a Rudolf Červenka Foto: TOAST - Libor Stavjaník und Rudolf Červenka
  Interiér bytu © Foto: TOAST - Libor Stavjaník a Rudolf Červenka


Dům svébytné figury na hlavním (a jediném) náměstí historického centra Zlína vznikl v návaznosti na specifické podmínky staveniště: 6,3 metru široká a 60 metrů hluboká proluka mezi domy rozdílných výšek a objemů, pod pozemkem vedoucí kolektor o profilu 2,2 m, požadavky zachování pěšího propojení z náměstí do ulice Záramí a maximálního využití přízemí stavby pro komerční účely. Tyto faktory iniciovaly rozčlenění novostavby na dva objekty. Šestipodlažní vertikální část doplňující frontu náměstí obsahuje obchodní pasáž, kanceláře a byty se střešními terasami. Dvoupodlažní horizontální trakt s dalšími obchodními plochami potom lemuje průchod přes pozemek.

Obchodní dům Zlaté jablko

náměstí Míru 174, Zlín
49°13'35.429"N, 17°40'3.990“E
Svatopluk Sládeček, Ivan Bergmann, Pavel Mudřík; 2009
 
 • pohled z náměstí Míru, na nárožní část navazuje původní objekt Záložny a nová dostavba sousední proluky © Foto: TOAST - Libor Stavjaník Foto: TOAST - Libor Stavjaník und Rudolf Červenka
  pohled z náměstí Míru, na nárožní část navazuje původní objekt Záložny a nová dostavba sousední proluky © Foto: TOAST - Libor Stavjaník
 • Pohled z ulice Dlouhé © Foto: TOAST - Libor Stavjaník Foto: TOAST - Libor Stavjaník
  Pohled z ulice Dlouhé © Foto: TOAST - Libor Stavjaník
 • Pohled z ulice Dlouhé © Foto: TOAST - Libor Stavjaník Foto: TOAST - Libor Stavjaník
  Pohled z ulice Dlouhé © Foto: TOAST - Libor Stavjaník
 • Nová pasarela © Foto: TOAST - Libor Stavjaník Foto: TOAST - Libor Stavjaník
  Nová pasarela © Foto: TOAST - Libor Stavjaník
 • Nová pasarela © Foto: TOAST - Libor Stavjaník Foto: TOAST - Libor Stavjaník
  Nová pasarela © Foto: TOAST - Libor Stavjaník
 • Vnitřní átrium © Foto: TOAST - Libor Stavjaník Foto: TOAST - Libor Stavjaník
  Vnitřní átrium © Foto: TOAST - Libor Stavjaník
 • Vnitřní átrium © Foto: TOAST - Libor Stavjaník Foto: TOAST - Libor Stavjaník
  Vnitřní átrium © Foto: TOAST - Libor Stavjaník
 • Vnitřní átrium © Foto: TOAST - Libor Stavjaník Foto: TOAST - Libor Stavjaník
  Vnitřní átrium © Foto: TOAST - Libor Stavjaník
Opakem subtilního „robota“ je rozsáhlé obchodní a zábavní centrum Zlaté jablko, které pohltilo téměř polovinu vedlejšího bloku domů. Holandský architekt Rem Koolhaas zmiňuje, že dosáhne-li dům určité velikosti, pozbývá schopnost dialogu se svým okolím. Svatopluk Sládeček se tomuto efektu snažil zamezit ponecháním kulis fasád původního objektu Záložny (směrem do náměstí) a participací dalších architektů na projektu (zastavění proluky vedle záložny a parkovací dům na ulici Dlouhé od Ivana Bergmanna, pasarela dle návrhu Pavla Mudříka). Do ulice Dlouhé je potom objem novostavby s kinosály multiplexu přiznán. Pro veřejný prostor města je přínosné, že obchodní plochy nejsou orientovány pouze do vnitřních pasáží, ale mají vstupy také z uličního parteru.

Přestavba vily na kavárnu

Čepkovská 1792, Zlín
49°13'45.869"N, 17°39'51.372“E
Pavel Mudřík; 2006
 
 • Uliční pohled na vstupní část s novou zimní zahradou © Foto: TOAST - Libor Stavjaník Foto: TOAST - Libor Stavjaník
  Uliční pohled na vstupní část s novou zimní zahradou © Foto: TOAST - Libor Stavjaník
 • Pohled ze zahrady © Foto: TOAST - Libor Stavjaník Foto: TOAST - Libor Stavjaník
  Pohled ze zahrady © Foto: TOAST - Libor Stavjaník
 • Pohled ze zahrady, vpravo nový letní altán © Foto: TOAST - Libor Stavjaník Foto: TOAST - Libor Stavjaník
  Pohled ze zahrady, vpravo nový letní altán © Foto: TOAST - Libor Stavjaník
 • Interiér kavárny © Foto: TOAST - Libor Stavjaník Foto: TOAST - Libor Stavjaník
  Interiér kavárny © Foto: TOAST - Libor Stavjaník
 • Interiér kavárny © Foto: TOAST - Libor Stavjaník Foto: TOAST - Libor Stavjaník
  Interiér kavárny © Foto: TOAST - Libor Stavjaník
 • Interiér kavárny © Foto: TOAST - Libor Stavjaník Foto: TOAST - Libor Stavjaník
  Interiér kavárny © Foto: TOAST - Libor Stavjaník
 • Interiér kavárny © Foto: TOAST - Libor Stavjaník Foto: TOAST - Libor Stavjaník
  Interiér kavárny © Foto: TOAST - Libor Stavjaník

Citlivá adaptace někdejší prvorepublikové vily (architekt Miroslav Lorenz) s ordinací na kavárnu se nachází v blízkosti historického jádra města na protějším břehu říčky Dřevnice. Přestavba zachovává původní charakter domu v zahradě na okraji klidné vilové čtvrti Čepkov. Hlavní objem vily zůstal zachován, přístavba se zimní zahradou, zázemím a průjezdem do dvora nahradila zbouranou uliční část, v zahradě byl dostavěn letní altán. Vlastní kavárna je umístěna v přízemí vily, v patře se nachází kanceláře a zázemí. Interiér oživuje nové vybavení blízké dobovému mobiliáři.

Rekonstrukce 21. správní budovy

třída Tomáše Bati, Zlín
49°13'22.983"N, 17°39'30.877“E
Ivan Bergmann, Ladislav Pastrnek; 2004
 
 • Celkový letecký pohled, vpravo dole novostavba parkovacího domu © Foto: TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek (pro Zlínský kraj) Foto: TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek (pro Zlínský kraj)
  Celkový letecký pohled, vpravo dole novostavba parkovacího domu © Foto: TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek (pro Zlínský kraj)
 • Pohled od parkovacího domu © Foto: TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek (pro Zlínský kraj) Foto: TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek (pro Zlínský kraj)
  Pohled od parkovacího domu © Foto: TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek (pro Zlínský kraj)
 • Nová vstupní markýza © Foto: TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek (pro Zlínský kraj) Foto: TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek (pro Zlínský kraj)
  Nová vstupní markýza © Foto: TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek (pro Zlínský kraj)
 • Nová vstupní markýza © Foto: TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek (pro Zlínský kraj) Foto: TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek (pro Zlínský kraj)
  Nová vstupní markýza © Foto: TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek (pro Zlínský kraj)
 • Recepce © Foto: TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek (pro Zlínský kraj) Foto: TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek (pro Zlínský kraj)
  Recepce © Foto: TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek (pro Zlínský kraj)
 • Ředitelská etáž © Foto: TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek (pro Zlínský kraj) Foto: TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek (pro Zlínský kraj)
  Ředitelská etáž © Foto: TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek (pro Zlínský kraj)
 • Ředitelská etáž © Foto: TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek (pro Zlínský kraj) Foto: TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek (pro Zlínský kraj)
  Ředitelská etáž © Foto: TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek (pro Zlínský kraj)
 • Baťova pracovna ve výtahu © Foto: TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek (pro Zlínský kraj) Foto: TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek (pro Zlínský kraj)
  Baťova pracovna ve výtahu © Foto: TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek (pro Zlínský kraj)
 • Původně otevřený prostor typického podlaží adaptovaný na buňkové kanceláře s vnitřní chodbou © Foto: TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek (pro Zlínský kraj) Foto: TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek (pro Zlínský kraj)
  Původně otevřený prostor typického podlaží adaptovaný na buňkové kanceláře s vnitřní chodbou © Foto: TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek (pro Zlínský kraj)
 • Nová kavárna na vyhlídkové terase © Foto: TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek (pro Zlínský kraj) Foto: TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek (pro Zlínský kraj)
  Nová kavárna na vyhlídkové terase © Foto: TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek (pro Zlínský kraj)
 • Nová kavárna na vyhlídkové terase © Foto: TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek (pro Zlínský kraj) Foto: TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek (pro Zlínský kraj)
  Nová kavárna na vyhlídkové terase © Foto: TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek (pro Zlínský kraj)

Legendární zlínský mrakodrap navržený Vladimírem Karfíkem se svými 17 patry a 77,5 metry výšky představoval ve své době nejvyšší stavbu v Československu. Rekonstrukce obnovila symbol baťovské éry města a adaptovala jej pro potřeby Krajského a Finančního úřadu. Změna si vyžádala úpravu původně velkoprostorových pracovišť zabírajících celá podlaží na buňkové kanceláře upřednostňované dnešním byrokratickým aparátem. Jediným renovovaným patrem je ředitelská 8. etáž s původními obklady a kaučukovou podlahovou krytinou. V přízemí byla otevřena restaurace a postavena jižní vstupní markýza s číslicemi 21, ve 2. patře je umístěna tématická expozice, vyhlídkovou střešní terasu domu nově korunuje skleněný box zasedací síně zastupitelstva a kavárny. Součást projektu tvoří také sousední parkovací dům.

Podnikatelské inovační centrum

Vavrečkova 5262, Zlín
49°13'26.339"N, 17°39'28.432“E
Pavel Mudřík, Pavel Míček; 2006
 
 • Pohled od východu © TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek Foto: TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek
  Pohled od východu © TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek
 • Severovýchodní průčelí © TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek Foto: © TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek
  Severovýchodní průčelí © TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek
 • Pohled na cortenem obložený osvětlovací tubus © TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek Foto: TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek
  Pohled na cortenem obložený osvětlovací tubus © TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek
 • Svítící tubusy s jednacími místnostmi © TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek Foto: TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek
  Svítící tubusy s jednacími místnostmi © TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek
 • Pohled ke vstupu © TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek Foto: TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek
  Pohled ke vstupu © TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek
 • Vnitřní átriová chodba © TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek Foto: TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek
  Vnitřní átriová chodba © TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek
 • Vnitřní átriová chodba © TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek Foto: TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek
  Vnitřní átriová chodba © TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek
 • Vnitřní átriová chodba © TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek Foto: TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek
  Vnitřní átriová chodba © TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek
 • Nová velkoprostorová kancelář v posledním podlaží se světlíky ve stropních deskách © TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek Foto: TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek
  Nová velkoprostorová kancelář v posledním podlaží se světlíky ve stropních deskách © TOAST - Libor Stavjaník, Dušan Tománek
Dalším adaptovaným objektem v bezprostředním sousedství „jednadvacítky“ je bývalá výrobní budova č. 23. Zadání projektu požadovalo úpravu stavby pro dosažení maximálního množství flexibilních kancelářských ploch s příslušným zázemím. Ze statických důvodů došlo k odstranění obvodového pláště posledního podlaží, do jehož středu byla nově umístěna ocelová konstrukce lehkého montovaného objektu velkoprostorové kanceláře. Jádro domu tvoří atriová chodba ve vnitřním traktu železobetonového skeletu, která je přirozeně osvětlena otvory ve stropních deskách a čtyřmi horizontálními prosklenými tubusy s jednacími místnostmi. Ty se propisují do exteriéru domu, kde jsou obloženy cortenovou ocelí.

Kavárna Blok 12

Jana Antonína Bati 12
49°13'25.504"N, 17°39'33.419“E
2011
 
 • Průhled do exteriéru © Archiv Blok 12 Foto: Archiv Blok 12
  Průhled do exteriéru © Archiv Blok 12
 • Dřevěná parketová podlaha, obnažené režné zdivo, kožené sedačky © Archiv Blok 12 Foto: Archiv Blok 12
  Dřevěná parketová podlaha, obnažené režné zdivo, kožené sedačky © Archiv Blok 12
 • Bar © Archiv Blok 12 Foto: Archiv Blok 12
  Bar © Archiv Blok 12
 • Průhled do chodby k toaletám © Archiv Blok 12 Foto: Archiv Blok 12
  Průhled do chodby k toaletám © Archiv Blok 12
 • Průhled do chodby k toaletám © Archiv Blok 12 Foto: Archiv Blok 12
  Průhled do chodby k toaletám © Archiv Blok 12
 • Zařízení toalet © Archiv Blok 12 Foto: Archiv Blok 12
  Zařízení toalet © Archiv Blok 12

12. budova Baťova areálu ukrývá kavárnu, jejíž interiér byl koncipován i realizován svépomocí přímo majiteli. Dřevěná parketová podlaha, obnažené struktury režného zdiva, kožené sedačky nebo přiznané vedení vzduchotechniky vzdáleně připomínají již zrušenou literární kavárnu Loft 577 (navrženou v blízkosti náměstí Míru architektem Mudříkem). Kromě sofistikovaného materiálového řešení dotváří prostor Bloku 12 efektní nepřímé osvětlení, evokující intimní klubovou atmosféru, kterou naplňuje také program zaměřený na hudební večírky nebo módní party.

Kongresové a univerzitní centrum

náměstí T. G. Masaryka 5556, Zlín
49°13'23.343"N, 17°39'51.693“E
AI - DESIGN; 2011
 
 • Celkový pohled na areál, vlevo kongresové a vpravo univerzitní centrum, mezi nimi socha T. G. Masaryka © Foto: Richard Davies Foto: Richard Davies
  Celkový pohled na areál, vlevo kongresové a vpravo univerzitní centrum, mezi nimi socha T. G. Masaryka © Foto: Richard Davies
 • Univerzitní centrum © Foto: Ivan Němec Foto: Ivan Němec
  Univerzitní centrum © Foto: Ivan Němec
 • Velkorysé vnitřní átrium univerzitního centra © Foto: Ivan Němec Foto: Ivan Němec
  Velkorysé vnitřní átrium univerzitního centra © Foto: Ivan Němec
 • Velkorysé vnitřní átrium univerzitního centra © Foto: Ivan Němec Foto: Ivan Němec
  Velkorysé vnitřní átrium univerzitního centra © Foto: Ivan Němec
 • Kongresové centrum © Foto: Filip Šlapal Foto: Filip Šlapal
  Kongresové centrum © Foto: Filip Šlapal
 • Předsazený plášť ze skleněných tvárnic sloužící jako zvuková clona © Foto: Richard Davies Foto: Richard Davies
  Předsazený plášť ze skleněných tvárnic sloužící jako zvuková clona © Foto: Richard Davies
 • Interiér foyer kongresového centra © Foto: Richard Davies Foto: Richard Davies
  Interiér foyer kongresového centra © Foto: Richard Davies
 • Interiér hlavního sálu kongresového centra © Foto: Richard Davies Foto: Richard Davies
  Interiér hlavního sálu kongresového centra © Foto: Richard Davies

V místě někdejších Masarykových škol byl postaven komplex budov kongresového a univerzitního centra, které vybočují z pravoúhlého charakteru zlínské architektury. Formální tvarosloví těchto „lastur“, rozestupujících se po vzoru původní Gahurovy stavby směrem k soše T. G. M., vytváří příjemné oživení uniformní modulové zástavby okolí. Kongresové centrum je z akustických důvodů koncipováno jako dům v domě. Prostorový koncept Univerzitního centra se potom odvíjí od vnitřního atria, sloužícího k pořádání společenských akcí. Na venkovním předsazeném plášti prvého i exteriéru druhého domu jsou použity skleněné tvárnice, oblíbený zlínský stavební materiál.

14|15 Baťův institut

49°13'30.597"N, 17°39'31.801“E
ADNS, TRANSAT architekti (expozice); 2013
 
 • Otevřená platforma mezi budovami © Archiv Baťova institutu Foto: Archiv Baťova institutu
  Otevřená platforma mezi budovami © Archiv Baťova institutu
 • Otevřená platforma mezi budovami © Archiv Baťova institutu Foto: Archiv Baťova institutu
  Otevřená platforma mezi budovami © Archiv Baťova institutu
 • Původní stav © Archiv Baťova institutu Foto: Archiv Baťova institutu
  Původní stav © Archiv Baťova institutu
 • Stavební práce © Archiv Baťova institutu Foto: Archiv Baťova institutu
  Stavební práce © Archiv Baťova institutu
 • Interiér expozice ve 14. Budově © Archiv Baťova institutu Foto: Archiv Baťova institutu
  Interiér expozice ve 14. Budově © Archiv Baťova institutu
 • Interiér knihovny v 15. Budově © Archiv Baťova institutu Foto: Archiv Baťova institutu
  Interiér knihovny v 15. Budově © Archiv Baťova institutu
 • Příprava exponátů © Archiv Baťova institutu Foto: Archiv Baťova institutu
  Příprava exponátů © Archiv Baťova institutu
Návrh nejaktuálnější přestavby někdejších výrobních budov č. 14 a 15 vzešel z veřejné architektonické soutěže na spojení krajské galerie, knihovny a muzea. Vítězný projekt, který je v současnosti realizován, propojuje oba domy a jejich tři funkce otevřenou platformou ukrývající sklad knih a poskytující venkovní veřejný prostor pro umělecké instalace i kulturní akce. Centrum by mělo být uvedeno do provozu v říjnu letošního roku. V návaznosti na stěhování krajské galerie z Památníku Tomáše Bati je v plánu také renovace tohoto díla architekta Františka Lýdie Gahury.

KŘÍŽE CESTY SOCHY KRAJINA LIDÉ

Šarovy, Lhota, Salaš, Bohuslavice
Jan Ambrůz, Pavla Kačírková, Ladislav Plíhal, Oldřich Morys; 2007 - dosud

Obecní úřad
Šarovy 100
49°8'53.459"N, 17°36'25.060“e
Svatopluk Sládeček, Luděk del Maschio; 1997
 
 • Nově vysázená Hrušková alej (cesta) © Archiv jinakrajina Foto: Archiv jinakrajina
  Nově vysázená Hrušková alej (cesta) © Archiv jinakrajina
 • Kaple I © Archiv jinakrajina Foto: Archiv jinakrajina
  Kaple I © Archiv jinakrajina
 • Kaple I © Archiv jinakrajina Foto: Archiv jinakrajina
  Kaple I © Archiv jinakrajina
 • Křížová cesta © Archiv jinakrajina Foto: Archiv jinakrajina
  Křížová cesta © Archiv jinakrajina
 • Křížová cesta © Archiv jinakrajina Foto: Archiv jinakrajina
  Křížová cesta © Archiv jinakrajina
 • Informační panel © Archiv jinakrajina Foto: Archiv jinakrajina
  Informační panel © Archiv jinakrajina
 • Dřevěný objekt Kuk © Archiv jinakrajina Foto: Archiv jinakrajina
  Dřevěný objekt Kuk © Archiv jinakrajina
 • Dřevěný objekt Kuk © Archiv jinakrajina Foto: Archiv jinakrajina
  Dřevěný objekt Kuk © Archiv jinakrajina
 • Dřevěný objekt Net © Archiv jinakrajina Foto: Archiv jinakrajina
  Dřevěný objekt Net © Archiv jinakrajina
 • New Design © Archiv jinakrajina Foto: Archiv jinakrajina
  New Design © Archiv jinakrajina
 • Obecní úřad Šarov, průčelí od příjezdové komunikace © Foto: TOAST - Libor Stavjaník Foto: TOAST - Libor Stavjaník
  Obecní úřad Šarov, průčelí od příjezdové komunikace © Foto: TOAST - Libor Stavjaník
 • Obecní úřad Šarov, průčelí od příjezdové komunikace © Foto: TOAST - Libor Stavjaník Foto: TOAST - Libor Stavjaník
  Obecní úřad Šarov, průčelí od příjezdové komunikace © Foto: TOAST - Libor Stavjaník
 • Obecní úřad Šarov, hlavní vstup © Foto: TOAST - Libor Stavjaník Foto: TOAST - Libor Stavjaník
  Obecní úřad Šarov, hlavní vstup © Foto: TOAST - Libor Stavjaník

Dlouhodobý projekt, připomínající rakouský „Kulturlandschaft Paasdorf“, si dle autorů klade za cíl „navrácení člověka do kulturní krajiny, která se postupně díky necitlivému způsobu hospodaření stává pouhým předmětem podnikání a spekulací.“ Na iniciační návrh „Křížové cesty“, jejichž 14 křížů lemuje jednu z cest z Šarov do polí nad vesnicí, později navázal projekt soch – kaplí v katastrech obcí Šarovy, Lhota, Salaš a Bohuslavice u Zlína. První z kaplí již byla realizována. V Šarovech je také možné navštívit zdejší obecní úřad, autorů Sládečka a del Maschia, zařazený Rostislavem Šváchou do výběru padesáti staveb ilustrujících vývoj české architektury v letech 1989-2004.

Výrobní areál firmy mmcité

Bílovice 519
49°6'23.050"N, 17°33'29.358“E
Kamil Mrva, Luděk del Maschio; 2009
 
 • Objekt nově obložený stříbrnými profilovanými plechy © Foto: TOAST - Libor Stavjaník Foto: TOAST - Libor Stavjaník
  Objekt nově obložený stříbrnými profilovanými plechy © Foto: TOAST - Libor Stavjaník
 • Objekt s charakteristickými světlíky a povrchem ze stříbrné fasádní fólie © Foto: TOAST - Libor Stavjaník Foto: TOAST - Libor Stavjaník
  Objekt s charakteristickými světlíky a povrchem ze stříbrné fasádní fólie © Foto: TOAST - Libor Stavjaník
 • Objekt s charakteristickými světlíky a povrchem ze stříbrné fasádní fólie © Foto: TOAST - Libor Stavjaník Foto: TOAST - Libor Stavjaník
  Objekt s charakteristickými světlíky a povrchem ze stříbrné fasádní fólie © Foto: TOAST - Libor Stavjaník
 • Interiér © Foto: TOAST - Libor Stavjaník Foto: TOAST - Libor Stavjaník
  Interiér © Foto: TOAST - Libor Stavjaník
 • Interiér © Foto: TOAST - Libor Stavjaník Foto: TOAST - Libor Stavjaník
  Interiér © Foto: TOAST - Libor Stavjaník

Poslední zastavení se nachází na vesnici, mobiliář z produkce zde sídlící firmy však zásadním způsobem ovlivňuje podobu veřejného prostoru nejen českých měst. Společnost mmcité, pocházející ze Zlína, vyrábí přístřešky, lavičky, stoly, koše, stojany na kola, mříže ke stromům nebo informační nosiče navržené produktovými designéry. Sídlo firmy se nachází v bývalých objektech JZD, které byly adaptovány pro potřeby vedení firmy, administrativu, výrobu i skladové prostory. Charakteristické je nové opláštění upravovaných budov, které přechází plynule ve střešní plochu a je u prvního objektu tvořeno stříbrnými fasádními fóliemi a u druhého profilovanými plechy.