Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
„Klidné pracoviště a podnětné místo k setkávání“

Iva má radost z francouzských komiksů a grafických novel v Románské knihovně.
Iva má radost z francouzských komiksů a grafických novel v Románské knihovně. | Foto (výřez): Marie Svatoňová ©Studien- und Wissenschaftsbibliothek der Region Pilsen

Bez knihovny si Iva nedokáže svůj život představit. Několikrát týdně navštěvuje Studijní a vědeckou knihovnu Plzeňského kraje – buď honosnou hlavní budovu, nebo rozsáhlé Oddělení zahraničních knihoven.

Když mi bylo patnáct, přestěhovala jsem se se svou rodinou z Alsaska do svého rodného města Plzně. Průkaz do Studijní a vědecké knihovny jsem si nechala vystavit v 18 letech. Dnes navštěvuji knihovnu několikrát týdně. Trávím zde tolik času kvůli tomu, že tady mám klid, který potřebuji k práci nebo ke čtení.

Dříve jsem si půjčovala především překlady z angličtiny do češtiny, například knihy od Daniela Defoea a Agathy Christie. Pak jsem se víc zabývala autory z francouzského a německého jazykového prostoru. Mými oblíbenými spisovateli jsou Bernard Minier, Philippe Chappuis a Erich Kästner.

Studovna v hlavní budově – klidné místo pro četbu i pro přípravu na výuku Studovna v hlavní budově – klidné místo pro četbu i pro přípravu na výuku | Foto (výřez): Marie Svatoňová ©Studien- und Wissenschaftsbibliothek der Region Pilsen Hned na začátku studia jsem zjistila, že mi knihovna poskytuje velké množství užitečných materiálů. K tomuto zjištění dospěli i studenti a studentky jiných oborů a fakult. Bylo a je možné objednat si mnoho skript k jednotlivým předmětům, s uvedením české i cizojazyčné literatury.
 
Když hledám knížku k určitému tématu, používám k rešerším online katalog. Některé knihy jsou uložené ve skladu a je nutné si je zvlášť objednat. Mnoho knih najdu ve volně přístupných regálech v hlavní budově a v Oddělení zahraničních knihoven s anglickou, německou, rakouskou a románskou literaturou. S těmito knihami pak pracuji přímo v knihovně, nebo si je vypůjčím a vezmu si je s sebou domů.


V Německé a Rakouské knihovně je shromážděna beletrie, literatura faktu a odborná literatura z Německa, Rakouska a Švýcarska. V Německé a Rakouské knihovně je shromážděna beletrie, literatura faktu a odborná literatura z Německa, Rakouska a Švýcarska. | Foto (výřez): Marie Svatoňová ©Studien- und Wissenschaftsbibliothek der Region Pilsen V hlavní budově sedávám ráda ve studovně. Tam se dokážu nejlépe soustředit. Využívám toho, že na chodbách hlavní budovy jsou místa s bezdrátovou sítí WLAN, a dělám si tu přípravy na výuku na gymnáziu a na univerzitě. Můžu se tu bavit s lidmi, kteří knihovnu také využívají. Když dostanu chuť na kávu, zajdu si do zdejší kavárny. Má hezký název Knihomol.
 
Jak v hlavní budově knihovny, tak i v Oddělení zahraničních knihoven lze navštěvovat mnoho různých akcí – výstavy, besedy s rodilými mluvčími, autorská čtení, přednášky, filmové projekce, semináře a večery se známými lidmi, kteří vyprávějí o své práci. Obzvlášť často navštěvuji semináře pro učitele němčiny. A prohlížím si pravidelně výstavy v hlavní budově.

Pohled z balkonu Evropského domu do krásného vnitřního dvora Pohled z balkonu Evropského domu do krásného vnitřního dvora | Foto (výřez): Marie Svatoňová ©Studien- und Wissenschaftsbibliothek der Region Pilsen Důvodů, proč jsem této knihovně vždycky byla a budu věrná, je víc: Oceňuji především zdejší nabídku služeb a spoustu knih, které tu mám k dispozici. Kromě toho považuji za velice důležité, že knihovnice a knihovníci jsou vždycky ochotni nabídnout svou pomoc nebo radu.
 

Iva M., narozená v roce 1993 v Plzni, se jako pětiletá dostala se svou rodinou do Alsaska. Později se vrátila a studovala francouzštinu, němčinu a psychologii na Západočeské univerzitě v Plzni. V současné době vyučuje němčinu na gymnáziu a pracuje na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni. Zaměřuje se na didaktiku německého a francouzského jazyka.

Hlavní budova Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje sídlí ve Smetanových sadech blízko náměstí Republiky. Původně se v této budově nacházel ženský dominikánský klášter. V roce 1931 zde byla zřízena městská čítárna a knihovna. Během druhé světové války budova chátrala. V 50. letech proběhla sanace budovy a její definitivní přestavba na knihovnu. Základ tvořily knihy Městského historického muzea a mnoha klášterních knihoven. Dnes zahrnuje celý fond přibližně dva miliony médií. Knihovna má více než 11.000 registrovaných čtenářů.

Oddělení zahraničních knihoven se nachází v historické budově na náměstí Republiky, v takzvaném Scriboniově domě ze 16. století. Dnes nese název Evropský dům. Oddělení zahrnuje Anglickou, Rakouskou, Německou a Románskou knihovnu a Galerii Evropského domu, kde se pořádají různé akce.