Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje „Klidné pracoviště a podnětné místo k setkávání“

Iva má radost z francouzských komiksů a grafických novel v Románské knihovně.
Iva má radost z francouzských komiksů a grafických novel v Románské knihovně. | Foto (výřez): Marie Svatoňová ©Studien- und Wissenschaftsbibliothek der Region Pilsen

Bez knihovny si Iva nedokáže svůj život představit. Několikrát týdně navštěvuje Studijní a vědeckou knihovnu Plzeňského kraje – buď honosnou hlavní budovu, nebo rozsáhlé Oddělení zahraničních knihoven.

Když mi bylo patnáct, přestěhovala jsem se se svou rodinou z Alsaska do svého rodného města Plzně. Průkaz do Studijní a vědecké knihovny jsem si nechala vystavit v 18 letech. Dnes navštěvuji knihovnu několikrát týdně. Trávím zde tolik času kvůli tomu, že tady mám klid, který potřebuji k práci nebo ke čtení.

Dříve jsem si půjčovala především překlady z angličtiny do češtiny, například knihy od Daniela Defoea a Agathy Christie. Pak jsem se víc zabývala autory z francouzského a německého jazykového prostoru. Mými oblíbenými spisovateli jsou Bernard Minier, Philippe Chappuis a Erich Kästner.

Studovna v hlavní budově – klidné místo pro četbu i pro přípravu na výuku Studovna v hlavní budově – klidné místo pro četbu i pro přípravu na výuku | Foto (výřez): Marie Svatoňová ©Studien- und Wissenschaftsbibliothek der Region Pilsen Hned na začátku studia jsem zjistila, že mi knihovna poskytuje velké množství užitečných materiálů. K tomuto zjištění dospěli i studenti a studentky jiných oborů a fakult. Bylo a je možné objednat si mnoho skript k jednotlivým předmětům, s uvedením české i cizojazyčné literatury.
 
Když hledám knížku k určitému tématu, používám k rešerším online katalog. Některé knihy jsou uložené ve skladu a je nutné si je zvlášť objednat. Mnoho knih najdu ve volně přístupných regálech v hlavní budově a v Oddělení zahraničních knihoven s anglickou, německou, rakouskou a románskou literaturou. S těmito knihami pak pracuji přímo v knihovně, nebo si je vypůjčím a vezmu si je s sebou domů.


V Německé a Rakouské knihovně je shromážděna beletrie, literatura faktu a odborná literatura z Německa, Rakouska a Švýcarska. V Německé a Rakouské knihovně je shromážděna beletrie, literatura faktu a odborná literatura z Německa, Rakouska a Švýcarska. | Foto (výřez): Marie Svatoňová ©Studien- und Wissenschaftsbibliothek der Region Pilsen V hlavní budově sedávám ráda ve studovně. Tam se dokážu nejlépe soustředit. Využívám toho, že na chodbách hlavní budovy jsou místa s bezdrátovou sítí WLAN, a dělám si tu přípravy na výuku na gymnáziu a na univerzitě. Můžu se tu bavit s lidmi, kteří knihovnu také využívají. Když dostanu chuť na kávu, zajdu si do zdejší kavárny. Má hezký název Knihomol.
 
Jak v hlavní budově knihovny, tak i v Oddělení zahraničních knihoven lze navštěvovat mnoho různých akcí – výstavy, besedy s rodilými mluvčími, autorská čtení, přednášky, filmové projekce, semináře a večery se známými lidmi, kteří vyprávějí o své práci. Obzvlášť často navštěvuji semináře pro učitele němčiny. A prohlížím si pravidelně výstavy v hlavní budově.

Pohled z balkonu Evropského domu do krásného vnitřního dvora Pohled z balkonu Evropského domu do krásného vnitřního dvora | Foto (výřez): Marie Svatoňová ©Studien- und Wissenschaftsbibliothek der Region Pilsen Warum ich dieser Bibliothek immer treu geblieben bin und bleiben werde, hat mehrere Gründe: Ich schätze das Dienstleistungsangebot und die vielen Bücher, die mir zur Verfügung stehen. Außerdem finde ich es sehr wichtig, dass die Bibliothekare und Bibliothekarinnen immer bereit sind, ihre Hilfe oder ihre Beratung anzubieten.
 

Iva M., narozená v roce 1993 v Plzni, se jako pětiletá dostala se svou rodinou do Alsaska. Později se vrátila a studovala francouzštinu, němčinu a psychologii na Západočeské univerzitě v Plzni. V současné době vyučuje němčinu na gymnáziu a pracuje na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni. Zaměřuje se na didaktiku německého a francouzského jazyka.

Hlavní budova Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje sídlí ve Smetanových sadech blízko náměstí Republiky. Původně se v této budově nacházel ženský dominikánský klášter. V roce 1931 zde byla zřízena městská čítárna a knihovna. Během druhé světové války budova chátrala. V 50. letech proběhla sanace budovy a její definitivní přestavba na knihovnu. Základ tvořily knihy Městského historického muzea a mnoha klášterních knihoven. Dnes zahrnuje celý fond přibližně dva miliony médií. Knihovna má více než 11.000 registrovaných čtenářů.

Oddělení zahraničních knihoven se nachází v historické budově na náměstí Republiky, v takzvaném Scriboniově domě ze 16. století. Dnes nese název Evropský dům. Oddělení zahrnuje Anglickou, Rakouskou, Německou a Románskou knihovnu a Galerii Evropského domu, kde se pořádají různé akce.