Podmínky výpůjčky
Filmový archiv

Pravidla a práva

Výpůjčka filmů se týká pouze nekomerčních projekcí. Zapůjčujeme pouze kinematékám, filmovým klubům, filmovým festivalům, kulturním a vzdělávacím zařízením. Tímto se zavazují, že nebudou promítat filmy v televizi či v rámci komerčních projekcí. Pořizování obrazových či zvukových nahrávek je zakázané. Neoprávněné použití může být potrestáno. Pro zachování autorských práv musí být filmy promítány v celé svojí délce a beze změn. Promítací práva nesmí být převáděna na třetí osobu.

Doprava

Transport musí být proveden spediční firmou. Náklady za transport (tam i zpět) hradí zapůjčitel.

Termíny a lhůty

Prosím objednávejte filmy s předstihem. Datum vrácení kopie uvedené na transportní listině je závazné.

Záznamy o projekci

Údaje týkající se počtu projekcí a diváků na přiložené výkazové listině jsou povinné. Každá zjištěná škoda se musí neprodleně oznámit a písemně zaznamenat.

Projekce

16mm kopie jsou velmi křehké. Proto je nevyhnutelné, aby byly promítány na bezchybných promítačkách a pod dohledem zkušeného personálu.

Způsobení škod

Zapůjčitel nese zodpovědnost za způsobené škody během zápůjční doby, náklady na opravu či nové zhotovení kopie mu můžou být účtovány. Zkušební protokol informuje zapůjčitele o technickém stavu kopie. Abychom zamezili škodám vzniklým během transportu, musí být filmy bezpodmínečně převáženy namotané na cívku a dobře upevněné. Přetržení filmu je možné ošetřit pouze profesionální lepící páskou a je nutné tuto informaci zanést do výkazové listiny. Goethe-Institut si vyhrazuje právo vyloučit zapůjčitele z databáze, pokud by se měly škodní události opakovat.

Všeobecné informace

Goethe-Institut si ponechává právo odepřít další výpůjčku, pokud zapůjčitel nebude respektovat podmínky výpůjčky. Goethe-Institut vás žádá o uvedení na všech propagačních materiálech, v případě použití zapůjčené filmové kopie Goethe-Institutu. (Na přání vám rádi zašleme logo Goethe-Institutu).