Critical Studio

Critical Studio
© Critical Studio, Meetfactory, 2015

Goethe-Institut podporuje od roku 2013 mezinárodní ateliérový program uměleckého centra MeetFactory formou rezidencí pro kulturní praxi. Do Prahy jsou zváni nejen umělci a umělkyně, ale také kurátoři a kurátorky, kritikové a kritičky a kulturní praktikanti a praktikantky z Německa. Na podzim 2015 zažila tato spolupráce s MeetFactory rozhodující další vývoj spuštěním experimentálního rezidenčního formátu Critical Studio.

MeetFactory se snaží poznat zákulisí mezinárodního ateliérového domu a vytváří projektem Critical Studio jedinečnou situaci kolektivní práce a přemýšlení o fenoménu mobility a migrace jako kulturní a historické praxe. Východiskem je otázka, do jaké míry rezidenční programy, dočasné zahraniční pobyty a profesionální cesty ovlivňují umělecké tvůrčí procesy, praktiky a samozřejmosti a vůbec globální vývoj v umění a ve společnosti.

Critical Studio otevírá komunikační platformu nového druhu, vytváří mezinárodně obsazené rezidenční společenství v prostředí uměleckého domu, které vychází ze samotných umělců a kulturních pracovníků a které podporuje diskuse v umělecké projektové práci a v praktickém výzkumu.

Ateliérová komunita Critical Studia zkoumá obecnou motivaci pro tuto zvláštní nomádskou praxi a rezidenční formu existence a dává k dispozici různé aspekty uměleckých procesů mobility v kontextu globálních a transkulturních migračních pohybů. Jaké potenciály, šance a výzvy existují pro umělce a umělkyně, pro kulturní pracovníky a pracovnice a pro společnost? Které politické předpoklady podporují uměleckou konfrontaci v dynamických konstelacích a tranzitních stavech? Které synergie, přeshraniční sítě a aliance, které formy kolektivní spolupráce, komunity a scénáře se mohou ve vztahu k dané situaci etablovat a také dlouhodobě působit? Které vztahy a interakce s měnícími se manipulačními prostory a lokálně specifickou veřejností mohou vznikat a vzájemně se trvale obohacovat?

Critical Studio vnímá samo sebe jako otevřené fórum a navazuje cíleně na scény a diskuse v daném místě. Pracovní komunitu pravidelně doprovázejí lokální experti a aktéři z oblasti umění, kultury, výzkumu a politiky. Critical Studio od samého začátku sdílí své pracovní procesy a myšlenkové pochody s veřejností a rozvíjí strategie aktivní spoluúčasti. V rámci nejrůznějších pořadů a otevřených studií jsou rešerše a myšlenky získané výzkumem prezentovány v uměleckých akcích, intervencích, performancích a rozhovorech a jsou nabízeny jako téma k diskusi.

Zúčastnění umělci a umělkyně:
THIS RED DOOR, Jomar Statkun und Nadja Frank, New York City (USA),
Naomi Fitzsimmons, London (Großbritannien),
Jens Heitjohann, Berlin (Deutschland),
Rafael Vogel, Weimar/Leipzig (Deutschland),

Kurátorkou projektu Critical Studio je Zuzana Jakalová, vedoucí programu Artists in Residence v MeetFactory, ve spolupráci s Christine Rahn. Critical Studio je projekt vzniklý ve spolupráci uměleckého centra MeetFactory v Praze a centra pro umění a urbanistiku ZK/U v Berlíně.