Aija Jakoviča doporučuje
Olga

Olga - Bernhard Schlink © Diogenes Román Olga se odehrává v historicky nesmírně pestrém a dramatickém období od konce 19. do začátku 21. století. Vypráví milostný příběh chudé siroty Olgy a bohatého statkářského syna Herberta.

Olga se velice brzy ocitne v nepřátelském prostředí a musí bojovat o právo žít svůj život podle vlastních představ, přestože jí její sociální původ a tehdejší všeobecný náhled na roli ženy ve společnosti vymezily jasné hranice. I s tímto vědomím však stojí oběma nohama pevně na zemi. Herbert je Olžin naprostý protiklad – žije v takovém chvatu, že se jeho nohy země téměř nedotýkají. Na Herbertově postavě autor skvěle vykresluje, jak osobnost jednotlivce utvářejí politické ideály doby.

Autor zvolil pro realistický obsah románu neobvyklou strukturu. V první části vypráví blíže nespecifikovaný vypravěč Olžin příběh distancovaným a neutrálním stylem. Ve druhé části čtenáře s Olgou blíže seznámí vypravěč Ferdinand. Tato část také svádí k hledání paralel s Předčítačem. Třetí část je nejemocionálnější – tvoří ji Olžiny dopisy Herbertovi. V závěrečné části čtenáře, kterého jistě také potěší Schlinkův zručný styl, čekají dvě překvapení.
 

Bernhard Schlink
Olga
Diogenes Verlag, Zürich, 2018
ISBN 978-3257070156
320 stran

Vypůjčit titul v e-knihovně Goethe-Institutu Onleihe

Vypůjčit titul v knihovně Goethe-Institutu