Edit Kovács doporučuje
Budoucí roky

Die kommenden Jahre - Norbert Gstrein © Carl Hanser Verlag Norbert Gstrein je od 80. let 20. století jedním z nejuznávanějších rakouských autorů současnosti. Zatímco se všechny jeho rané romány odehrávaly ve vesnicích jeho tyrolské vlasti, v posledních dvou desetiletích se Gstrein zaměřuje na události, které otřásly celou Evropou – holokaust, války v Jugoslávii a uprchlickou vlnu – přičemž však zároveň zpochybňuje možnost o nich vůbec vyprávět.  

V jeho novém románu se maželská krize prolíná s aktuální uprchlickou krizí. Vypravěč v první osobě, glaciolog, pohlíží s rostoucí nevolí na dobročinnost své ženy, spisovatelky, která ubytuje na jejich chatě syrskou rodinu. Situace hrozí eskalací, když domek obklíčí rasistická mládež. A možná ani syrský otec rodiny není tím, za koho se vydává… Je to román o mentálním a mravním stavu evropských společností, který nám důrazně připomíná, že komplexní historické situace nelze vyprávět pomocí jednoduchých příběhů.
 

Norbert Gstrein
Die kommenden Jahre
Carl Hanser Verlag, München, 2018
ISBN 978-3446258143
288 stran

E-Book k vypůjčení v Onleihe Goethe-Institutu