Árpád Bernáth doporučuje
Der Panzer zielte auf Kafka

Der Panzer zielte auf Kafka - Heinrich Böll © Kiepenheuer & Witsch Byl již večer, když Heinrich Böll dorazil se svou ženou a synem René 20. srpna 1968 do Prahy. Pozval ho Svaz československých spisovatelů, aby „se přímo na místě přesvědčil o důstojném průběhu obrodného procesu u nás“. Bez pozvání, avšak zároveň se třemi hosty z Kolína nad Rýnem se na cestu vydalo tři sta tisíc vojáků Varšavské smlouvy, aby v Československu neúprosně zarazili jakýkoliv obrodný proces, aby v „bratrském státě“ prosadili sovětskou praxi socialismu s nelidskou tváří, a to násilnou cestou. Rodina Böllových se ubytovala v pokoji č. 315 hotelu Alcron, který leží ve středu města. Sovětská vojska obsazovala v noci na 21. srpna v hlavním městě centra politické, vojenské a duchovní moci – počínaje sídlem Ústředního výboru Komunistické strany až po kancelář Svazu spisovatelů. Böllova goodwill tour se v důsledku toho proměnila v návštěvu fronty, na niž se nezapomíná. Ze spisovatele vysoce ceněného na Východě i Západě se tak pod vlivem okolností stal válečný zpravodaj. 50 let po událostech, které spolurozhodovaly o běhu světových dějin, vydává René Böll nově reportáže svého otce a jeho novinová interview pod titulem Der Panzer zielte auf Kafka. Heinrich Böll und der Prager Frühling (Tank mířil na Kafku. Heinrich Böll a Pražské jaro). Doplňuje je vlastními zážitky a vlastní fotodokumentací i rozsáhlým poznámkovým aparátem. Poprvé mohou čtenáři nahlédnout také do Böllových deníkových záznamů, na jejichž základě reportáže vznikaly. Pohled na příčiny a osobité rysy „Pražského jara“ doplňuje kromě toho Martin Schulze Wessel, který pro tento svazek připravil studii. Böll byl v Praze svědkem a přímým účastníkem ojedinělého historického okamžiku, kdy celá země – sjednocená stejně jako roku 1956 Maďarsko – usilovala o sebeurčení a svobodu.  

 

Heinrich Böll
Der Panzer zielte auf Kafka
Hg. von René Böll. Mit einem einführenden Essay von Martin Schulze Wessel.
Kiepenheuer & Witsch, Köln, 2018
ISBN: 978-3-462-05155-1
224 stran