Jitka Nešporová doporučuje
Abschiedsfarben

Abschiedsfarben © Diogenes Verlag, Zürich, 2020 Třetí povídkový svazek mezinárodně úspěšného spisovatele Bernharda Schlinka (nar. 1944), autora bestsellerového Předčítače, prozrazuje už svým titulem téma i náladu všech devíti napínavě rozehraných melodramat. Zpracování společenské i osobní minulosti představuje leitmotiv Schlinkovy literární tvorby – a v aktuálních povídkách bilancují svou zbabělost, milostné avantýry i sourozenecké křivdy vzdělaní a dobře situovaní stárnoucí muži. Úvodní text je střípkem německo-německé historie, ostatní neopouštějí osobní rovinu. Překračují však také hranice zemí, generací i společenských tabu. Autor píše srozumitelným a hladce plynoucím jazykem, a přitom brilantně stupňuje napětí, využívá zámlk a otevřených konců, aby čtenáře vyprovokoval ke spoluúčasti při rozkrývání pravdy o lidském životě.
 
Mentální práce s vlastními vzpomínkami a životními postoji je namáhavá a bolestná, ale vždy potřebná a mnohdy úlevná. K tomuto zjištění dospívají Schlinkovi literární hrdinové, a je to zřejmě klíčové poselství, které si z podmanivé četby odnese i čtenář.

Diogenes Verlag

Bernhard Schlink
Abschiedsfarben
Diogenes Verlag, Zürich, 2020
ISBN: 978-3-257-07137-5
232 stran

Vypůjčit titul v e-knihovně Goethe-Institutu Onleihe

Vypůjčit titul v knihovně Goethe-Institutu

Recenze v německých médiích:
Deutschlandfunk Kultur
SWR2
NDR