Orsolya Tamássy-Lénárt doporučuje
Der fremde Ferdinand. Märchen und Sagen des unbekannten Grimm-Bruders

Der fremde Ferdinand. Märchen und Sagen des unbekannten Grimm-Bruders © Die Andere Bibliothek, Berlin, 2020 Když čteme nebo slyšíme označení „bratři Grimmové“, automaticky nás napadnou oba sběratelé pohádek, jazykovědci a národopisci Jacob a Wilhelm Grimmové. Ale jen málokdo ví, že se vedle obou zmiňovaných Grimmů vydal cestou spisovatelství a sbírání pohádek a pověstí i jejich mladší bratr Ferdinand. Heiner Boehncke a Hans Sarkowicz, vydavatelé publikace z roku 2020, se rozhodli vybudovat Ferdinandu Grimmovi při příležitosti 175. výročí jeho úmrtí pomník a nechat ho vystoupit ze stínu jeho známých bratří. Ferdinand Grimm totiž není cizí jen dnešním čtenářům, ale jako cizího ho vnímali i Jacob s Wilhelmem. Od roku 1810 totiž musel Ferdinand, černá ovce rodiny, kvůli svému „zkaženému životu“ a své „nepřirozenosti“, nejspíš ale kvůli svému „coming outu“ čelit odmítnutí (resp. opovržení) obou bratrů. Autoři knihy Der fremde Ferdinand (Cizí Ferdinand) se snaží zviditelnit práci mladšího bratra Grimma coby spisovatele, sběratele a vydavatele lidových pohádek, „zajistit [mu] spravedlnost, kterou mu [Jakob und Wilhelm Grimm] upřeli.“ Toho se dvojici vydavatelů podařilo dosáhnout studiem způsobu práce Ferdinanda Grimma, jeho korespondence s oběma „zkušenějšími“ bratry,  pramenů a dalšího osudu pohádek, které Ferdinand sesbíral. Na základě detailního, ilustrovaného životopisu, archivních pramenů a dopisů, vysvětlení vydavatelů k vybraným pohádkám a také na základě dotisku povídky Tante Henriette (Teta Henrietta) dokazují čtenářkám a čtenářům mnohostranný spisovatelský talent cizího Ferdinanda a umožňují jim hlubší vhled do rodinného života Grimmů

V kostce: Vydavatelům se na základě pečlivých rešerší podařilo vykreslit komplexní portrét sběratele pohádek, spisovatele a rozporuplného snílka, „přítele trpaslíků a toho, co mluví ptačí řečí,“ a nasvítit Ferdinandovo dílo jasnějším světlem.

Verlag „Die Andere Bibliothek“

Heiner Boehncke, Hans Sarkowicz
Der fremde Ferdinand. Märchen und Sagen des unbekannten Grimm-Bruders
Die Andere Bibliothek, Berlin, 2020
ISBN 9783847704287
300 stran

Vypůjčit titul v e-knihovně Goethe-Institutu Onleihe

Vypůjčit titul v knihovně Goethe-Institutu

Recenze v německých médiích:
Perlentaucher
Die Welt (kostenpflichtig)
Süddeutsche Zeitung (kostenpflichtig)