Sanita Muižniece doporučuje
Lyrik-Comics: Gedichte Bilder Klänge für Kinder in den besten Jahren

Lyrik-Comics: Gedichte Bilder Klänge für Kinder in den besten Jahren © Beltz & Gelberg, Weinheim, Basel, 2019 Vydavatelce Stefanii Schweizer se podařil zapeklitý experiment: Propojila 19 básní různých generací s devíti německými komiksovými umělci a ilustrátory tak, že vznikl celek. Sbírka obsahuje díla klasických i současných autorů a autorek. Po každé básni následuje komiks, v němž umělec/umělkyně interpretuje obsah, rytmus a náladu básně svými vlastními vizuálními prostředky. Básně jsou uspořádány promyšleně tak, aby čtenáře provedly dnem plným her a myšlenek. Po básních o ránu a touze zažít nová dobrodružství následují různé situace všedního dne a emoce (strach, vztek, láska), až nakonec přijde noc a je čas jít spát.

Vydavatelka doporučuje tuto knihu čtenářům od šesti let, takže ji děti nejspíš budou číst společně s dospělými – a budou tak moci objevovat obsah a rytmus básní, ale i různé postavy a témata komiksů a zároveň o nich diskutovat. Redaktoři také připravili překvapení. K vybraným básním nechali hudebníky složit hudbu, která je na internetových stránkách nakladatelství k dispozici k poslechu a společnému zazpívání.

Tato sbírka potvrzuje úvodní větu knihy: „Báseň je jako baterka“ – vrhá světlo na bohatství barev a strukturu jazyka, strhuje slovními hříčkami a inspiruje ke spřádání vlastních asociací a příběhů.

Beltz & Gelberg

Stefanie Schweizer (Hrsg.)
Lyrik-Comics: Gedichte Bilder Klänge für Kinder in den besten Jahren
Beltz & Gelberg, Weinheim, Basel, 2019
ISBN 978-3-407-75461-5
104 stran

Recenze v německých médiích:
Kinderbuch-Couch
Pfeil und Bogen