Igor Evgen Bergant doporučuje
Offene Grenzen für alle

Offene Grenzen für alle © Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg, 2021 Rozhodnutí uznávaného profesora politologie napsat během pandemie, jež je pro moderní svět ojedinělá, knihu o otevřených hranicích, se zdá být logické. Má přece více času než jindy, přednáší online a cestovat také nemůže. Mezi většinou evropských států se opět zavřely staré hraniční závory, aby se nový virus zastavil, a jsou dokonce regiony, kde panuje zákaz vycházení.

Dr. Volker M. Heins, působící na fakultě sociálních věd univerzity v Duisburgu/Essenu a profesor politologie se zaměřením na politické teorie a migrační studie, nepsal tuto knihu z touhy po ztracené svobodě. Věří, že Evropané by se v této situaci mohli opět lépe vžít do role milionů migrantů na tomto světě. Jak totiž naznačuje titul, autor se ve skutečnosti zasazuje za otevřené hranice pro všechny. Pro všechny? Pro opravdu všechny! Profesor tak pro mnohé potenciální čtenáře překračuje hranici – myslitelného.

Avšak odmítnout pozvání Volkera Heinse na společnou cestu s jeho knihou by byla škoda. Jeho text je vstřícný vůči čtenáři, je dobře strukturovaný, a především fundovaně předkládá mnoho argumentů ve prospěch své věci. Otevřené hranice pro všechny jsou přirozeně stále ještě utopií, ale tato utopie – dle autorova názoru – je nezbytná (jak ostatně stojí v podtitulu) a pro přežití lidstva a demokratického soužití nepostradatelná.

Třeba Volker Heins všemi svými argumenty nepřesvědčí, třebaže jejich fundament je hluboce humanistický. Kniha však nabízí dostatek myšlenkových podnětů k tomu, abychom si ji v dnešní hysterické době – ať už s virem, nebo zase bez něho – mohli užít. Doma nebo opět na cestách.

Hoffmann und Campe Verlag