Krisztina Slachta doporučuje
Was, wenn wir einfach die Welt retten?

Was, wenn wir einfach die Welt retten? © Kiepenheuer & Witsch, Köln, 2021 Nejnovější kniha Franka Schätzinga sice není román, ale přesto jde o thriller: naši přítomnost a naši – již dobře předvídatelnou – budoucnost líčí způsobem, který vzbuzuje strach. Už dnes je faktem, že se nám nepodaří zvrátit globální klimatickou krizi vyvolanou zátěží životního prostředí, kterou způsobil člověk. Svou lidskou existencí, nadměrným vykořisťováním zdrojů naší planety, tlakem na neustálý hospodářský růst a vlivem globalizovaných sítí konzumní společnosti poškozujeme ekosystém Země, a nutně i biologické základy naší vlastní existence.
 
Schätzing pro svoji knihu shromáždil obrovské množství faktů a užitečných informací a pomáhá nám zorientovat se v systému komplexních souvislostí: provádí čtenáře všemi aspekty globální klimatické krize a nabízí také konkrétní návrhy, které mohou přinést změnu a řešení. Kniha vyzařuje naději: technologické novinky a přechod k čistým, neutrálním zdrojům energie – třeba i v důsledku energeticko-technologické revoluce – by byly komplexním řešením rostoucích problémů uplynulých let. Bez vědomého a na společenském konsenzu založeného snížení současné spotřeby a úrovně nároků však ani nezmírníme dopady globálního komplexu problémů, jež se vyhrotily v podobě klimatické krize, ani nebudeme schopni dlouhodobě udržet ekosystém, který ovšem představuje existenční základ lidstva.


Kiepenheuer & Witsch

Frank Schätzing
Was, wenn wir einfach die Welt retten?
Kiepenheuer & Witsch, Köln, 2021
ISBN: 978-3-46200201-0
335 stran

Vypůjčit titul v e-knihovně Goethe-Institutu Onleihe

Vypůjčit titul v knihovně Goethe-Institutu

Recenze v německých médiích:
Deutschlandfunk Kultur
Bücher.de