O projektu

Mladí koukají ze střechy na město © Ant Rozetsky/unsplash

Znaky všudypřítomné spolupráce

Projekt Freiraum má za cíl zjistit, jak je to v evropských městech se svobodou. Jaké otázky vyvstávají, když občané, vědci a umělci přemýšlí o pojmu „svoboda“ zcela s ohledem na místo, kde žijí? Jaké problémy lze ve městě rozeznat? Třicet osm Goethe-Institutů a jejich partnerů z umělecké sféry a občanské společnosti vypracuje kreativní odpovědi tím, že si své otázky vymění napříč celou Evropou. Odpovědi pochází zpovzdálí, mají dostatečný odstup, slouží druhému. Náčrt projektu. 

Evropa se mění. Populistické a nacionalistické strany jsou v mnoha zemích na vzestupu. Skepse vůči EU se neomezuje pouze na Velkou Británii, jak se ukazuje například v referendu o brexitu. Portugalsko, Španělsko nebo Řecko musí drasticky šetřit. A integrační proces probíhá různou rychlostí, země jako Rumunsko nebo Bulharsko budou v dohledné době stále zaujímat místo na okraji. Stručně: Na mnoha úrovních je tu pro Evropu výzva, na kterou hledá odpovědi. 


Goethe-Institut: Přijmout výzvu a zdůraznit podněty nové evropské politiky

Goethe-Institut se chápe jako instituce s evropským úkolem. Zasazuje se o vizi integrované Evropy, posiluje společný, avšak přesto rozmanitý kulturní prostor. Cítí se zavázán hodnotami, jako jsou otevřenost, velkorysost, spravedlnost a integrace všech společenských aktérů. Zároveň si je Goethe-Institut vědom toho, že téměř všude v Evropě je současný stav považován za krizi. Tvrdohlavě trvat na vyprávění o jednotné Evropě může být snadno považováno za odmítání reality. Stejně tak jako musí Evropa přijmout výzvu současné situace, musí se také Goethe-Institut ve svém závazku vůči evropské politice prosazovat důrazněji. Při tom nemá být hlavním směrem naivní entuziasmus nýbrž ochota vést dialog - dialog, který samozřejmě může být vzrušující.     

Projekt Freiraum: Zaujmout postavení, posílit pozice partnerů, obsáhnout nové cílové skupiny

Jasnou pozici zaujímá Goethe-Institut díky projektu Freiraum, který probíhá od roku 2017 do začátku roku 2019. V jeho středu se nachází pojem svoboda, který je nejpozději od dob osvícenství nesmírně důležitý pro evropské sebevědomí. Ale příslib, který v sobě tento pojem ukrývá, již dávno ztratil lesk. Ambivalence pojmu svoboda se dnes jasně ukazuje, a to dávno nejen z toho důvodu, protože například v zemích jako je Polsko nebo Maďarsko dominuje antiliberální styl politiky. S ohledem na tento vývoj mnoho partnerů Goethe-Institutu znejistělo, někteří jsou skutečně v ohrožení. Pro ně chce Goethe-Institut být spolehlivým partnerem - a pomocí projektu Freiraum ukázat znaky všudypřítomné spolupráce.

Goethe-Institut se chce v projektu Freiraum zcela vědomě orientovat na nové cílové skupiny: na často marginalizované mladé lidi s migračním pozadím a na ty, kteří se na dnešní Evropu dívají kriticky nebo alespoň skepticky, ale jsou ještě dostatečně otevřeni diskusi. Navíc mají být lidé, kteří jsou vůči Evropě otevření, což mnozí považují za samozřejmost, motivováni k tomu, aby se ozvali.

Průběh projektu: Nalézt otázky, vytvořit dvojice, vyměnit si otázky, vypracovat odpovědi

Středobodem projektu Freiraum je myšlenka sítě. Projekt má probíhat následovně: Do konce září 2017 vytvořil každý z 38 zúčastněných evropských Goethe-Institutů společně s mnoha lokálními partnery - mohou to být divadla, umělecká centra, neziskové organizace, univerzity, spolky, iniciativy - otázky k tématu svoboda. Tyto otázky se zabývají problematikou, která je pro danou lokalitu velmi důležitá. Aby tuto otázku rozvinul a zacílil, měl každý institut čas na intenzivní rešerši, mohl například uspořádat workshop s partnery a externími experty. 

Jak pomáhá pohled zvenčí oživit evropskou myšlenku

V druhé fázi projektu - do začátku listopadu 2017 - natočilo 38 zúčastněných Goethe-Institutů se svými partnery přibližně dvouminutová videa, která ozřejmila příslušnou otázku a vysvětlovala její pozadí. Tato videa byla poté představena na setkání ve Varšavě, které se odehrálo 4. a 5. prosince 2017. Cílem tohoto setkání bylo kromě prezentací otázek vylosování dvojic - tedy určit vždy dva Goethe-Instituty, které spolupracují v rámci projektu Freiraum. Instituty si vymění otázky a ve spolupráci se svými partnery hledají odpověď na otázku příslušného institutu z dvojice.

Jeden příklad za všechny: los určil do dvojice Goethe-Instituty v Praze a v Marseille. Praha si tedy bere otázky Marseille a vypracuje k nim společně se svými partnery projekt resp. nabídne nějaký formát - a obráceně. Důležité pro nás je, aby středobodem byli lokální partneři a jejich představy, myšlenky a záměry, nikoliv Goethe-Instituty. Z každé dvojice tedy máme dvě produkce, které budou prezentovány na obou místech. V tomto případě tedy jak ve Praze, tak v Marseille. Časový rámec pro prezentace se rozpíná až do jara 2019.  

Věříme v to, že vnější perspektiva pomůže situaci zhodnotit nově a jinak. Jsme si jisti, že situace, která je vnímána jako problém, možná získá kreativní návrh řešení, pokud se na ní podívá někdo ze zcela jiného místa. Jsme přesvědčeni, že právě tato výměna přináší šanci vdechnout evropské myšlence, kterou dnes mnozí považují za příliš abstraktní, nový život.

 

Odkazy k tématu