Česko-německé kulturní jaro 2017

O projektu

Při příležitosti 20. výročí podepsání Česko-německé deklarace dne 21. ledna 1997 proběhne v období od dubna do června 2017 v rámci strategického dialogu mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou na obou stranách hranice Česko-německé kulturní jaro. Tato iniciativa je společným dílem Ministerstva zahraničí SRN a Goethe-Institutu v Praze ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR, Ministerstvem zahraničí ČR a Česko-německým fondem budoucnosti.

Cílem Kulturního jara není pouze poukázat na naši úzkou spolupráci v oblasti kultury, ale především podnítit její další rozvoj. Iniciativa tak přispěje k dalšímu prohloubení česko-německých vztahů. Definice kultury pro účely Kulturního jara bude přitom vymezena obecněji, aby bylo možno pokrýt co nejvíce oblastí vzájemných vztahů a zohlednit jejich rozmanitost. Kulturní jaro je skvělou příležitostí, jak zprostředkovat aktuální obraz dění v sousední zemi, jakož i k výměně názorů o tématech pro vzájemné vztahy významných, a to nejen v současnosti, ale i s výhledem do budoucna. Stěžejními, nikoliv však jedinými klíčovými oblastmi budou zejména témata umění a kultura, mládež, inovace a diverzita.

Program
Program Kulturního jara na české straně hranice nevychází ani tak z klasických rozdílů mezi vysokou kulturou a kulturou všedního dne, jako spíše z kritérií jakými jsou participace, kreativita a vizibilita. Je určen nejenom zájemcům z hlavního města, ale rovněž návštěvníkům z celého území České republiky. V České republice bude program postaven na čtyřech nosných pilířích: Výstava Gerharda Richtera v Národní galerii v Praze, Kulturní jaro v regionech, výměny mládeže, účast na mimořádných programech vypsaných Česko-německým fondem budoucnosti.

 

Program Kulturního jara