Česko-německé kulturní jaro 2017

DE_TSCH 2017

Milí přátelé v České republice a Německu,

ať už jde o oblast hospodářskou, vědeckou, kulturní nebo politickou – vztahy mezi Německem a Českem jsou lepší než kdy dřív. A to přesto (nebo právě proto), že nezapomínáme na minulost. Dne 21. ledna jsme si společně připomněli Česko-německou deklaraci z roku 1997, která umožnila mnoho nového – mimo jiné i bezpočet mezilidských kontaktů a projektů vzešlých z občanské společnosti, které na obou stranách odbourávaly předsudky a podporovaly náš zájem jeden o druhého.

Po vzpomínání chceme slavit. Těší nás, že vás můžeme pozvat na Česko-německé kulturní jaro 2017 – celou sezónu plnou vrcholných přeshraničních kulturních událostí. Více než 100 akcí v Německu a Česku ve spolupráci s více než 50 partnery z oblasti kultury přispěje ke zviditelnění a prožití rozmanitosti a kvality našich kulturních vztahů. Společně s Česko-německým fondem budoucnosti chceme zcela vědomě realizovat nejen v Praze, ale i v dalších regionech České republiky, abychom dostáli zásadě rozmanitosti a podpořili vzájemné vztahy mezi různými českými a německými regiony. Náš celoplošně koncipovaný kulturní program staví do popředí témata umění a kultura, mládež, inovace a rozmanitost. Vznikla tak kreativní směs vysokého umění a všednodenní kultury – přesvědčte se o tom sami! Za přispění lokálních partnerů nabízíme atraktivní program pro všechny generace – to jsme si zcela jistí. Přijďte se podívat a objevte pro sebe něco nového a možná i neobvyklého!

Ale jaro se samozřejmě neobejde ani bez Prahy. Zde nabídneme jeden z vrcholů našeho programu – velkou výstavu děl výjimečného německého malíře Gerharda Richtera v pražské Národní galerii. Gerhard Richter ovlivnil svou tvorbou celé generace mladších umělců a jednomu z nich, drážďanskému malíři Eberhardu Havekostovi, bude ve stejný čas věnována retrospektiva v pražské Galerii Rudolfinum. V rámci celostátní Muzejní noci pořádáme speciální akci pro zájemce z deseti českých měst, které zveme do Prahy na výlet za uměním, spojený s návštěvou obou výstav. Fotbal je v Česku i Německu nesmírně populární. Masové obliby tohoto sportu chceme využít a nadchnout české a německé děti a mládež pro sousední zemi, její jazyk a kulturu. K tomuto účelu uspořádáme v česko-německém pohraničí společně s Česko-německou fotbalovou školou a za účasti špičkových profesionálních fotbalových klubů z obou zemí celkem 22 fotbalových turnajů s více než 350 mladými týmy a více než 4000 účastníky a účastnicemi. A aby tato vzájemná setkání neprobíhala beze slov, nabídneme účastníkům také jazykový trénink, který speciálně pro tento účel vyvinulo Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem. Hustá síť česko-německých kulturních vztahů je výsledkem práce a angažovanosti mnoha lidí a institucí. Česko-německé kulturní jaro a jeho bohatý program jsou věnovány jim všem.

Chtěli bychom vás na tuto akci srdečně pozvat. Využijte rozmanité nabídky ve vašich městech a obcích a zapojte se aktivně do programu. Seznamte se s kulturními tvůrci z obou zemí, zažijte inspirativní momenty a podílejte se na nových iniciativách, které na letošním kulturním jaru vzniknou. Náš dík patří všem partnerům a podporovatelům, kteří přispěli ke zdaru Česko-německého kulturního jara 2017.