Future Perfect
Učit se od přistěhovalců

Učit se od přistěhovalců
Kurz vaření, zprostředkovaný platformou Migraflix. | Foto (CC BY-NC): Migraflix

Vaření, bubnování, kaligrafie – to se učí ve workshopech Brazilci od imigrantů. Internetová platforma Migraflix chce tímto způsobem integrovat přistěhovalce do společnosti a do lokálního pracovního trhu.
 

„Dochází tu k výměně rolí. Přistěhovalec už není cizincem, který potřebuje naši pomoc. Stává se spíše někým, kdo nám může něco dát. A my jsme ti, kteří jsou při tom obohacováni.“ Tak popisuje podnikatelka Patrícia Salvaia z brazilského São Paula svou zkušenost s Migraflixem. V uplynulých měsících navštěvovala kurzy arabské kaligrafie, afrického bubnování a syrské a marocké kuchyně. Všechny kurzy zprostředkovávala internetová platforma Migraflix, která byla založena v září 2015 a která už nabídla 70 workshopů. Tyto workshopy vedlo celkem 25 imigrantů s nízkým příjmem, kteří pocházejí ze zemí, jako je Bolívie, Peru nebo Sýrie. „Ve srovnání s konvenční vyučovací hodinou je tato zkušenost s učením hlubší, protože dochází ke kulturní výměně. Nakonec se všichni naučíme něco o životě v jiných zemích,“ říká Patrícia Salvaia.

Pro argentinského ekonoma Jonathana Berezovského, který společně s novinářem Rodrigem Borgesem Delfimem ze São Paula platformu Migraflix vymyslel, má platforma přesně tento cíl – dostat Brazilce a přistěhovalce navzájem blíž k sobě prostřednictvím kulturní výměny. „Nechceme přistěhovalci nebo přistěhovalkyni pouze zajistit příjem (80 % zisku z workshopu připadne právě přistěhovalci nebo přistěhovalkyni), ale naším cílem je také integrovat tyto lidi do brazilské společnosti,“ vysvětluje Berezovsky, který sám žije v Brazílii teprve dva roky. „Například v syrském kurzu vaření se účastníci neučí jen to, jak se připravuje typické syrské jídlo, ale seznamují se také s osobním příběhem dotyčného přistěhovalce. Dozvědí se, proč musel uprchnout ze Sýrie, co dělal před válkou a jak nově organizuje svůj život v Brazílii,“ vysvětluje Jonathan Berezovsky.

SÍŤ KONTAKTŮ

V kurzech se účastníci setkávají s různými příběhy – například s příběhem syrského strojního inženýra Talala Al-Tinawiho, který na portálu Migraflix v současné době nabízí workshop A Síria sobre a mesa (Sýrie na stole). „Touto prací si vydělám nějaké peníze, rozšířím síť svých kontaktů a dozvím se také víc o brazilském obyvatelstvu,“ prohlašuje Talal Al-Tinawi. V roce 2012 opustil Damašek, kde žil, a odešel do Libanonu, aby tam získal jazykový certifikát z angličtiny. Při svém návratu do Sýrie byl však zatčen, protože si ho spletli s mužem stejného jména, který byl hledán vládou. Následující tři a půl měsíce pak Talal Al-Tinawi strávil za mřížemi.
 

  • Hudební kurz, zprostředkovaný platformou Migraflix. Foto (CC BY-NC): Migraflix
    Hudební kurz, zprostředkovaný platformou Migraflix.
  • Jonathan Berezovsky. Foto (CC BY-NC): Migraflix
    Jonathan Berezovsky.
Po propuštění se nemohl zbavit strachu, že bude znovu zatčen. Kromě toho se cítil stále více ohrožován občanskou válkou, která v jeho vlasti zuřila od roku 2011. Rozhodl se proto odejít se svou ženou Gazhal a dětmi Riadem a Sarou, kterým je dnes 14 a 11 let, do Libanonu. Na život v Libanonu se však nedokázali přeorientovat. V roce 2013 proto požádal tento syrský inženýr se svou rodinou o vízum do Brazílie, kam se už dříve vystěhovalo mnoho jeho krajanů.

Aby v Brazílii vyšli s penězi, začal inženýr prodávat u sebe doma syrské jídlo. Koncem minulého roku shromáždil s pomocí crowdfundingové webové stránky v přepočtu kolem 21.000 eur a v dubnu si v São Paulu otevřel restauraci. „Teď je Brazílie moje země,“ prohlašuje. Úspěch Al-Tinawiho patří zatím ještě k výjimkám. „Přistěhovalci s nízkými příjmy to mají velmi těžké, když si chtějí najít práci. V Brazílii narážejí na předsudky,“ říká zakladatel platformy Migraflix, Jonathan Berezovsky.

VYBRANÁ SMĚS

Argentince Berezovského otázky kolem migrace fascinují. „Pocházím z rodiny přistěhovalců,“ vypráví tento ekonom, jenž je vnukem polské Židovky, která koncem 40. let po druhé světové válce přišla do Buenos Aires. „Ano, i já jsem přistěhovalec. Narodil jsem se v Buenos Aires, vyrostl jsem ve Spojených státech amerických, přechodně jsem žil v Izraeli a dnes bydlím v São Paulu.“ V Izraeli, kde žil mezi lety 2009 a 2014, se angažoval u jedné nevládní neziskové organizace, která formou mikroúvěrů podporovala africké uprchlíky, pocházející především ze Súdánu a Eritreje. Když v roce 2014 přišel do Brazílie, tak se svého angažmá ve prospěch uprchlíků nevzdal a začal s plánováním platformy Migraflix – společně s Borgesem Delfimem, který se dnes na platformě už přímo nepodílí.

Projekt, který vznikl v São Paulu, existuje v současné době také v brazilských městech Curitiba a Belo Horizonte. „Naším cílem je dostat tento projekt do ještě většího počtu měst a také do jiných zemí,“ prohlašuje Berezovsky. Kromě toho chce platforma Migraflix pořádat workshopy ve školách. „Tímto způsobem by se mohlo podařit velmi brzy vyvrátit předsudky o přistěhovalcích,“ myslí si Berezovsky, „protože předsudky vznikají z nevědomosti.“ S týmž úmyslem založil ekonom Berezovsky kapelu Mazeej (arabské označení pro „směs“), která je složená ze syrských, palestinských, libanonských a židovsko-brazilských hudebníků. První vystoupení měla kapela koncem května letošního roku v jedné synagoze v São Paulu. Berezovsky shrnuje své přesvědčení takto: „Chtěl jsem dát v kapele dohromady lidi z různých zemí a z různých náboženství, abych dokázal, že můžeme společně něco vytvořit – nezávisle na národnosti, barvě pleti nebo náboženství.“