O Future Perfect

Svět potřebuje nápady pro lepší a udržitelnou budoucnost, ale jen nápady samy nestačí. V rámci projektu Future Perfect jsou proto sbírány příběhy jednotlivců, iniciativ, organizací či podniků, kteří už dokázali přejít od myšlení k činům.

Tito lidé vytvořili nové modely pro práci či pro život nebo se inspirovali minulostí tak, aby již v současnosti pracovali na lepší budoucnosti. Svými příběhy ukazují, že transformace směrem k udržitelné společnosti není výsostným úkolem odborníků z oblasti vědy či politiky. Je stejně tak věcí obyčejných lidí, kteří využívají všechny své možnosti k tomu, aby zjišťovali, co vše je již dnes možné.

Future Perfect je společným projektem německé nadace FUTURZWEI a Goethe-Institutu. Všechny jeho příběhy jsou v anglickém a v německém jazyce zveřejňovány na webových stránkách Future Perfect. Vybrané texty se mimo to objevují na stránkách zapojených Goethe-Institutů. Články jsou zveřejňovány pod licencí Creative Commons. Sdílení a šíření příběhů je přitom výslovně žádoucí.