• Installation Daten|Spuren (Alex Wenger, Max-Gerd Retzlaff) © ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe Foto: Anatole Serexhe
  • Installation Daten|Spuren (Alex Wenger, Max-Gerd Retzlaff) © ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe Foto: Anatole Serexhe

Daten|Spuren


multimediální instalace
2015

Alex Wenger, Max-Gerd Retzlaff
Alex Wenger, nar. 1975 v kantonu Zug (Švýcarsko), žije a pracuje v Ettlingenu (Německo).
Max-Gerd Retzlaff, nar. 1981 ve Warendorfu (Německo), žije a pracuje v Karlsruhe (Německo).
 

Daten|Spuren (Data|Stopy) – obraz neviditelného ve skutečnosti. Neviditelné elektromagnetické vlny přenášejí vědomosti naší doby. Všichni jsme součástí tohoto informačního světa. Jsme evidováni a sami evidujeme obrovské množství signálů, které jsou zase analyzovány různými systémy. Tyto shromážděné informace vytvářejí dojem o objektu a udržují tak jeho fyzickou přítomnost v našem reálném, každodenním světě.
Projekt Daten|Spuren ukládá elektronické otisky prstů návštěvnic a návštěvníků a spojuje je s údaji z dalších zdrojů, čímž získává obsáhlé informace o každém jednotlivém návštěvníkovi a každé jednotlivé návštěvnici muzea. Umožňuje jim pocítit, jakou moc mají osobní údaje, jejichž důvěryhodnost se často ani nezkoumá.
Každý mobilní telefon s bezdrátovou sítí WLAN je označený sériovým číslem, takzvanou MAC adresou (Media Access Control), na základě které lze přístroj na celém světě jednoznačně identifikovat. Prostřednictvím paketů ve WLAN, rozesílaných v krátkých odstupech ze všech mobilních telefonů, si instalace Daten|Spuren opatří přístup k těmto identifikačním číslům a je tedy schopna návštěvníky a návštěvnice sledovat a shromažďovat o nich další údaje.
 
Alex Wenger
 
S laskavým svolením ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe