• Demokratie demokratisieren, arabisch © ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe Foto: Anatole Serexhe
  • Demokratie demokratisieren, englisch © ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe Foto: Anatole Serexhe
  • Demokratie demokratisieren © ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe Foto: Anatole Serexhe

Let’s Democratise Democracy


5 tisků, každý o rozměru 100 × 70 cm
2011

Daniel G. Andújar
* 1966 v Almoradí (Španělsko), žije a pracuje v Barceloně (Španělsko)
 

Let’s Democratise Democracy je kontinuální projekt, který je na této výstavě zastoupen pěti plakáty. Reprezentuje základní potřebu zdravého vztahu ke kontrole a sledování státem, úřady a lidmi v mocenských pozicích, v posledku tedy touhu po skutečně demokratické demokracii. Projekt byl již prezentován na mnoha místech Evropy, na nichž byl slogan „Demokratizujme demokracii“ vždy zasazen do různých lokálních kontextů. Díky tomu na každém novém místě získává vlastní význam.

Lívia Nolasco-Rózsás

S laskavým svolením: Daniel G. Andujar / Technologies To The People