Pár otázek pro
Ivana Lišku

Ivan Liška
Ivan Liška | Foto: Sascha Kletzsch

1) Co je pro Vás „typicky německé“?

Prosazování občanských práv a jistota, že budou dodržovány.

2) Co je pro Vás „typicky české“?

Smysl pro humor, laskavost lidí, pokora - z veliké části vzniklá z nouze historické – a také ztráta etiky v politickém životě, která bohužel dosud nebyla znovu nalezena.

3) Jaký vliv má Německo na Vaši práci či na Váš běžný život?

Můj život a práce v Německu vedly k totálnímu přiznání pestrého kulturního života, k jeho mnohostrannosti, která i přes prováděná úsporná opatření zůstává zachována.

4) S kým v Německu byste si rád na jeden den vyměnil role?

S houslistkou Anne-Sofie Mutter!

5) Co podle Vašeho mínění Česko a Německo spojuje?

Středoevropský kulturní okruh, i přes dvě světové války v minulém století. 

6) Jaký jste měl v Německu nejhezčí zážitek?

Jaký jste měl v Německu nejhezčí zážitek?Takových zážitků mohu vyjmenovat mnoho: Například naprostá důvěra a pomoc úředníků na policejním ředitelství v Düsseldorfu při mé první tamější návštěvě po mé emigraci v roce 1969. Nikdy nezapomenu na vděčnost hamburského publika při mém loučení po dvaceti letech sólového působení na místní státní opeře. Samozřejmě musím zmínit také narození mých synů v Hamburku a udělení řádu „pour le mérite“ bavorského státu.

7) Jaký jste měl v Německu nejhorší zážitek?

Byl to strach německého státu před teroristy ze skupiny Baader-Meinhof v 70. letech.

8) Máte v Německu nějaké oblíbené místo?

Městečko Meersburg u Bodamského jezera a můj byt s pohledem na Alpy.

9) Bez čeho byste se v Německu rád obešel?

Bez levicové strany Die Linke jakožto bezprostřední následovnice Sjednocené socialistické strany Německa (SED) bývalé NDR.

10) Který německý zvyk či nápad byste rád v Česku zavedl?

Parlamentární kulturu.