Schaufenster Enkelgeneration

Arnold Piklaps, Klaipėda

Arnold se narodil v roce 1975 v Klaipedě. Oba jeho rodiče byli německého původu, ale v rodině se mluvilo německy málo, protože to v dobách Sovětského svazu nebylo žádoucí. Arnold měl němčinu jako svůj druhý cizí jazyk ve škole. V současné době je vedoucím v Simon-Dach-Haus v Klaipedě a je aktivním členem Spolku Němců a evangelické obce ve městě. Sám sebe vnímá jako Němce v Litvě a přikládá velký význam své vícejazyčnosti. 

Indrė Norvilienė

Indrė se narodila roku 1985 v Klaipedě. Nikdy dřív nepřemýšlela o tom, co znamená být Němka, ačkoli chodila v Klaipedě do školy pro německou menšinu a je aktivní v evangelicko-luteránské obci. Německo je její oblíbená země, kde se cítí dobře, ale Litva je její domov, protože tu žije celá její rodina.