Schaufenster Enkelgeneration

Veronika Kovačič, Maribor

Veronika se narodila v Mariboru v roce 1979. Za svůj mateřský jazyk považuje slovinštinu. V době, kdy vyrůstala její babička Ana, byla němčina v Mariboru úředním jazykem, ale dnes je paní Ana jednou z mála osob, které mariborskou němčinu ještě aktivně ovládají. Veroničina matka a babička tento jazyk používají při každodenních činnostech, ona sama se německy naučila už jako dítě, například při rodinných výletech. Mezitím začala Veronika studovat germanistiku. Má dobrý pocit z toho, že hranice mezi státy, národnostmi a kulturami postupně ztrácejí na významu.
 

Sandra Semida, Kočevje

Sandra označuje sama sebe jako Slovinku s bosenskými, chorvatskými a kočevsko-německými kořeny. Německy mluví jen trochu, protože ani otec, ani dědeček – oba kočevští  Němci – ji nechtěli jazyk naučit. Sandřin dědeček zažil jako dítě ohrožování skupinou slovinských partyzánů, a tak měl ze všeho kočevského strach. Po válce se hodně lidí stydělo za tento „jazyk sedláků“, proto se Sandrou nikdy nemluvil německy ani otec. Dnes je však Sandra hrdá na to, že má kočevské kořeny a že umí trochu německy.