Flipped Classroom
Učení jazyka přes videoposelství

Obrácená výuka s výukovými videi
Obrácená výuka s výukovými videi | Foto (výřez): © Andrey Popov - Fotolia.com

Jak zní německé „Ü“? Jak se tvoří věta v trpném rodě? To se ti, kdo se učí němčinu, dozvědí v odborných knihách – nebo ve vysvětlujících videích od učitelů.

Marcus von Amsberg je učitel němčiny na jedné hamburské škole, kde se společně učí děti a mládež s různými schopnostmi. V jeho třídě sedí žáci ze zvláštní školy i gymnazisté. Aby jim i tak umožnil ještě individuální přípravu na nové tematické okruhy, pracuje Marcus von Amsberg s výukovými videi, v nichž dodatečně vysvětluje vlastní vyrobené materiály. Videa obsahují tematické okruhy jako větné členy, druhy slov nebo slovesné časy a jsou vystavěné podobně jako prezentace, přičemž potřebná vysvětlení jsou doplněna jako zvukový komentář.

„Příčestí minulé se skládá z předpony, odborně prefixu, ze slovesného kmene a z koncovky“, říká Amsberg třeba na začátku svého videa o příčestí minulém, než uvede jednotlivé tvary a ukáže příklady. Ty nejdůležitější odborné pojmy zaznamenává různými barvami jako na tabuli. Zpravidla se mají na video podívat žákyně a žáci doma jako přípravu na hodinu ve škole, ve výuce pak zbyde více času na učení. „Flipped Learning“ nebo „Flipped Classroom“ – tedy obrácená výuka nebo obrácená třída se nazývá tato metoda mezi praktiky jako je Marcus von Amsberg.


Nejen jeho vlastní žáci pracují s výukovými videi, která jsou k vidění zdarma a bez reklam na ivi-education.de nebo na Youtube. Marcus von Amsberg dostává zpětnou vazbu denně – třeba od těch, kdo se učí němčinu jako cizí jazyk a narazili na jeho materiály: „Kolegové mě někdy kritizují za to, že ve svých videích mluvím velice pomalu a zřetelně a že pojmenovávám všechno, co je v prezentaci k vidění. Slabší žáci a nerodilí mluvčí jsou ale vděční, že mému vysvětlení rozumějí a zároveň že mají ve videu jazykový vzor“, zdůrazňuje němčinář.

KAŽDÝ SVÝM TEMPEM

Také Birgit Jensen, profesorka germanistiky na East Carolina University, používá vlastní vytvořená vysvětlující videa, aby svým studentům přiblížila německý jazyk: „Ve výuce se to stává znovu a znovu, že jedni se nudí, zatímco druzí látce nerozumí, protože jsou pomalejší nebo jim chybí základy. Videa studentům nabízejí možnost, aby si osvojili základní znalosti, aby si nezávisle na čase opakovali vysvětlení a definice nebo aby přeskočili pasáže, jejichž obsah je už známý.“

Birgit Jensen využívá videa ve výuce cizího jazyka také pro vysvětlování gramatiky v mateřském jazyce, kterou její studentky a studenti potřebují jako základ při učení němčiny: „Mnozí nevědí, co v angličtině znamená adjektivum nebo vedlejší věta, takže při zavádění německých gramatických jevů na to nemohu samozřejmě odkazovat. Když toto vysvětlení podám ve videu, tak mi v semináři zbyde víc času k tomu, abych s účastníky semináře komunikovala autenticky německy.“

ŠETŘIT DRAHOCENNÝ ČAS VÝUKY

Učební metoda Flipped Classroom/Flipped Learning se začala používat nejprve v USA a už asi tři roky je také v Německu čím dál oblíbenější. Na rozdíl od klasické výkladové výuky dochází ke zprostředkování látky přes domácí úkoly, takže lze nedostatkový čas výuky využít k aplikaci a procvičování obsahu.

Díky videím si mohou žáci sami určit, jak pojmout učební obsah, a případné problémy s porozuměním se mohou objasnit později ve výuce. „Především když se jedná o individuální otázky a řešení problémů, jsou žáci odkázáni na podporu učitele“, vysvětluje učitel na gymnáziu Felix Fähnrich. Společně se svým kolegou Carstenem Theinem využívá princip Flipped Classroom hlavně v matematice. Také už pracuje s jedním nakladatelstvím učebnic a své zkušenosti pravidelně předává dál v přednáškách a workshopech. Neboť díky odpovídajícím aplikacím mohou vysvětlující videa vytvářet i méně technicky zdatní učitelé.

KRÁTKÉ A PŘESNÉ VÝUKOVÉ OBSAHY JSOU DŮLEŽITÉ

Kvalitní vysvětlující videa, na tom se experti shodují, předkládají výukový obsah krátce, strukturovaně a přesně. Ideálně by neměla být delší než šest minut. „Když někdo natáčí prezentaci a v ní se neustále opakuje, leze to žákům na nervy. V dobrém videu je promyšlená každá věta“, říká Marcus von Amsberg. Birgit Jensen k tomu ve svých videích klade důraz na humor: „Aby se mí studenti na ty vysvětlující kousky vůbec podívali, musím je motivovat. Tak jsem například do jednoho videa k předložkovým vazbám dala na oživení písničku od Beatles She came in through the bathroom window – přičemž se ale samozřejmě musí vzít na vědomí autorská práva.“

Vytvořit dobrá výuková videa tedy stojí čas. Ale stejně jako všechny kvalitní výukové materiály je lze používat opakovaně. Kromě toho jsou k dispozici online všem studentům a kolegům, kteří o ně mají zájem. „V USA vznikl tímto způsobem s Khanovou školou obrovský bezplatný a pro všechny dostupný učební systém“, říká nadšeně Felix Fähnrich. Protože jsou ale tyto anglické materiály pro německy hovořící žáky vhodné jen omezeně, chtěl by také tady u nás podporovat propojování mezi kolegy – kromě jiného na portálu umgedrehterunterricht.de, kde mohou učitelé zveřejňovat své materiály a diskutovat o svých zkušenostech.