Rychlý přístup:

Přeskočit přímo k obsahu (Alt 1) Přeskočit přímo k hlavní navigaci (Alt 2)

Konzultační hodina – jazykový sloupek
Genderová hvězdička nebo genderové podtržítko

Illustration: Speech bubble with underline
Kontroverze o rovnosti pohlaví v jazyce | © Goethe-Institut e. V./ilustrace Tobias Schrank

Jak v německém jazyce rovnocenně pojmenovat osoby všech pohlavních identit? – Otázka, která někdy vyvolává prudké reakce.

Od: Kathrin Kunkel-Razum

Začíná třetí týden na home office. V Berlíně platí druhý týden omezení kontaktu. Ve zprávách slyšíme, že ve městě již v prvních dvou týdnech signifikantně stoupl počet případů násilí na ženách. Momentálně se však nediskutuje o tématu, které v posledních třech letech v Německu vzbudilo velké pozdvižení: Ženy v jazyce a jazyková rovnost všech pohlaví.
 
Od roku 2017 hrála diskuse o tomto tématu na veřejnosti a v médiích v Německu velkou roli. Redakce slovníku Duden byla přímo zavalena dotazy – od těch zcela všeobecných („Opravdu to musí být?“) až po ty velmi konkrétní („Jak mám správně zformulovat větu/text s ohledem na rovnost pohlaví?“). Nejprve šlo především o binární rozdělení pohlaví, tedy o rovnocenné zacházení s ženami a muži v jazyce. Nejpozději po rozsudku Spolkového ústavního soudu z podzimu roku 2017 o právní rovnosti všech lidí, nehledě na pohlavní identitu, kterou přijali, se však objevily i zcela jiné otázky: Jak mají být oslovováni lidé s jinou pohlavní identitou, která zájmena použít dále v textu a podobně.

Nejhorší nadávky a uznalá kritika

Protože jsme nebyli schopni individuálně zodpovědět všechny tyto otázky, rozhodli jsme se, že zveřejníme rádce. Vyšel u příležitosti Frankfurtského knižního veletrhu 2017 pod názvem „Správně genderovat – jak psát adekvátně a srozumitelně“. Žádná jiná naše kniha nedokázala vyvolat tak bouřlivé reakce jako tato. Paleta sahá od nejhorších nadávek a osobních urážek autorek a redaktorek na sociálních médiích a v „recenzích“ o akcích Spolku německého jazyka proti knize na Lipském knižním veletrhu na jaře roku 2018 až po uznalou kritiku. O rok později jsme zveřejnili zjednodušenou variantu titulu pod názvem „Genderovat – zcela jednoduše“. Za několik málo týdnů vyjde náš třetí rádce „Příručka ke genderově rovnocennému použití jazyka“.

Proč ale dostáváme nenávistné e-maily, proč se na Amazonu u prvního rádce objevují recenze, jako je tato: „V žádném případě se nebudu podle této blbosti řídit nebo si na ni zvykat. Je prostě smutné, že člověk musí být u toho, jak takoví lidé, jako tito dva úslužní autoři, kteří očividně jinak nic nedokázali, napomáhají nejen k postupnému rušení naší krásné země, ale i ke zruinování německého mateřského jazyka!“. Nebo také: „Nedokázal bych toho sníst tolik[,] jak bych chtěl z této knihy blít. Nakladatelství Duden mě těžce zklamalo. Kniha by měla být stažena z prodeje.“

Očividně dráždí téma „jazykové rovnosti“ lidi do krve, jak se německy říká. A to mimochodem neplatí pouze pro muže, nýbrž i pro ženy. Ale proč? Podle všeho proto, protože přeci jen jde o mnohem více než o korektury na povrchu jazyka – jde o zviditelnění žen v jazyce a pomocí jazyka v reálném světě.

Generické maskulinum, hvězdička, podtržítko

Gramatický fenomén, u kterého se spor obzvláště rozhořel, je takzvané generické maskulinum. Myšleno je tím následující: Lékaři pečovali o nemocné s koronavirem v izolaci. Tato věta obsahující „generické maskulinum“ lékaři je v tradičním pojetí vnímána jako pohlavně neutrální – forma lékaři zahrnuje lékaře i lékařky. Podle novějšího pojetí, a doloženo mnoha testy, to tak ale není – testované osoby v těchto případech mnohem více asociují muže než ženy. Přesně se zde však nedozvíme, zda o nemocné pečují i lékařky. Protože z toho však lze vycházet, měla by věta znít: Lékařky a lékaři pečovali … Mezitím pro to již existují způsoby psaní jako Lékař*ky pečují … nebo Lékař_ky pečují … Jak genderová hvězdička, tak podtržítko symbolizují význam „všichni“, přesahují tedy pojmenování mužů a žen. Podle aktuálního stavu se zdá, že se čím dál tím víc prosazuje hvězdička, ale vývoj není ukončen. To pozoruje také Rada pro německý pravopis a veřejnost očekává, že se k tomu Rada určitě zevrubně vyjádří v příští velké zprávě, kterou předloží v roce 2022. Neboť mezitím se v mnoha textech hvězdička stala realitou, která však ještě není pokryta platnými oficiálními pravidly německého pravopisu.

Redakce slovníku Duden mimochodem již řadu let používá ve svých slovnících u všech mužských označení osob také ženskou formu, vedle učitele je tedy učitelka a vedle papeže papežka.
  

Konzultační hodina – jazykový sloupek

V našem sloupku „Konzultační hodina“ se každé dva týdny věnujeme jazyku jako kulturnímu a společenskému fenoménu. Jak se jazyk vyvíjí, jaký postoj mají autoři ke „svému“ jazyku, jak ovlivňuje jazyk společnost? Střídající se sloupkaři, lidé s profesním nebo jiným vztahem k jazyku, sledují vždy v šesti na sebe navazujících vydáních svoje osobní téma.