Rychlý přístup:

Přeskočit přímo k obsahu (Alt 1) Přeskočit přímo k hlavní navigaci (Alt 2)

Online jazyková výuka
Nové prostředky, nové příležitosti – opravování chyb ve virtuální výuce

Opravovat chyby
Opravovat chyby | © Adobe Stock

Online výuka staví vyučující před mnoho nových výzev. Zejména strach z toho, že studenti začnou v novém způsobu výuky tápat, vede vyučující k opatrnému zacházení s tak potenciálně frustrujícími tématy, jako je opravování chyb. Musí být ale chyby vůbec opravovány? A pokud ano, jak to udělat bez toho, aby docházelo k frustraci studentů?
 

Od: Dr. Steffi Krause

PROČ musíme opravovat chyby?


Jako vyučující nikdy nechcete své studenty urazit opravami.
 
Chybovat v jazykové výuce již dlouho není chápáno jako nedostatek jazykových znalostí. Naopak, chyby jsou přirozeným procesem osvojování jazyka. Ukazují aktuální stav znalostí a nasvětlují to, co je ještě nutné zopakovat. Opravy by proto neměly být vnímány jako odstrašující téma, ale jako příležitost pro studenty. Je proto důležité provádět je také ve virtuálních lekcích. Stejně jako v prezenční výuce existují i zde metody, jak z opravy chyb udělat pozitivní zážitek.

Reflektovat vlastní praxi

Než začnete plánovat jednotlivé kroky korektury, pomůže Vám ohlédnout se za tím, co jste doposud udělali. Na chvilku se zamyslete nad těmito otázkami:
 
  • Jaké druhy chyb opravujete a jak? Ve kterých aktivitách opravujete/neopravujete?
  • Kdy chybu opravíte?
  • V jaké situaci okamžitě/vůbec (ne)zasahujete?
  • Co děláte po opravě?
  • Kdo opravuje ve Vaší výuce?
  • Jak podporujete autokorekci?
Vaše odpovědi se pravděpodobně budou lišit v závislosti na aktivitě a fázi výuky. Je třeba poznamenat, že korigování vždy vychází z toho, čeho chcete aktivitou dosáhnout (cíl výuky). Pokud jde o interaktivní skupinový úkol, měli byste jej opravovat spolu s celou skupinou. Pokud provádíte automatizované cvičení k upevnění struktur, je důležité poukazovat na chyby hned. Doporučuje se také umožnit ostatním studentům, aby na chyby poukazovali, namísto toho, abyste vždy vše opravovali sami.

EFEKTIVNí VYUŽívání NOVých médií

Tyto základní principy platí také pro online výuku. Kromě toho můžete využít řadu nástrojů tohoto nového média. Během prezenční výuky Vám dost možná osobní kontakt pomáhá k tomu, aby studenti Vaše korektury přijali pozitivně a konstruktivně. V online výuce můžete oproti tomu využít jistého odcizení, které online médium nabízí, abyste chybu a osobu, která ji dělá, od sebe oddělili. Chyba každého jednotlivce se stává příležitostí k poučení všech. Analyzujte proto možnosti, které Vám Vaše výukové médium nabízí: webkamery, ukazovací funkce, emoji a různé layouty lze použít jako náhradu mimiky a gest.
  • Rychlou opravu na tabuli můžete provést online prostřednictvím chatu, pomocí poznámek na whiteboardu nebo pomocí funkce psaní pro studenty.
  • Díky soukromým chatům můžete dokonce opravovat jednotlivce bez toho, aby si Vašeho zásahu všimli ostatní studenti.
  • Ústní opravy můžete prostřednictvím mikrofonu vést sami, nebo jejich vedení přenechat skupině.
  • Chat, který je přinejmenším koncepčně verbální a nepřerušuje tok řeči, je také pro Vás a Vaši skupinu ideální.

Plánování oprav

Abyste mohli všechny tyto nástroje plně využívat, je vhodné zahrnout fáze oprav již do plánování výuky. Jedno z cvičení, která jsou vhodná pro jakoukoli úroveň, je tzv. detektiv chyb.
Detektiv chyb Foto: Dr. Steffi Krause Přichystejte si chyby, které Vaši studenti udělali během online výuky nebo v textech. Nechte potom skupiny studentů, aby chyby samy vyhledaly, opravily a prodiskutovaly je. Výsledky proberte s ostatními. Abyste dosáhli úspěchu systematického učení, ujistěte se, že omezujete počet chyb a typů chyb. Vyberte chyby, které budou zajímat více studentů a které se často vyskytují.

Nezapomeňte ani na vzájemné korektury při poslechovém cvičení a čtení.
Vzájemné korektury Foto: Dr. Steffi Krause Studenti si tak totiž vyměňují myšlenky ve skupinových chatech, načež dojde k jejich představení v plénu. To Vaše studenty enormě rozmluví. Zkušenosti ukazují, že studenti téměř vždy přicházejí se správným řešením, a to díky přirozené inteligenci skupiny. Pokud tomu tak není, udělali chybu mnozí, nejen jedna osoba.
 
Dopřejte si čas na opravy i ve zdánlivě „spontánních“ časech, například během brainstormingu, sbírání slovíček atd.
Slovní zásoba Foto: Dr. Steffi Krause Můžete se také připravit na výslovnost. Pravděpodobně už znáte systematické chyby výslovnosti příslušného mateřského jazyka, například ch-hlásku nebo dvojhlásky u amerických studentů, a proto také víte, u kterých témat na tyto obtížné hlásky narazíte. Sbírejte chyby při virtuálním procházení skupinami, a poté o nich v plénu diskutujte. Do skupinové práce zasahujte pouze tehdy, když je komunikace přerušena.
Výslovnost Foto: Dr. Steffi Krause

VYTváření RUTINY

S pomocí těchto metod dosáhnete jisté rutiny v opravování chyb, což studentům umožní se ve výuce lépe orientovat. Krom toho buďte ve způsobu, jak a jaké chyby opravujete, co nejtransparentnější – vysvětlete například svému kurzu, kdy, jak a jakými nástroji by chyby měly a směly být opravovány. Pokuste se své studenty do procesu oprav zapojit a využijte ve svůj prospěch přirozenou inteligenci skupiny.
 

Literatura


Ballweg, Sandra/ Drumm, Sandra/ Hufeisen, Britta/ Klippel Johanna/ Pilypaityte, Lina (2013): DLL 02: Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch? Stuttgart: Klett Sprachen.

Schormann, Matthias/ Schlak, Torsten (2011): „Hilfreich oder ohne praktischen Nutzen? – Die Forschung zur mündlichen Fehlerkorrektur im Zweit- und Fremdsprachenunterricht“. In: Zeitschrift für Fremdsprachenforschung 22 (1), 43-84. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH